שי מוצרי איכות בע"מ נ. ליבנסקי


 

   

בתי המשפט

א  001389/07

בית משפט השלום נתניה

 

07/01/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

 

 

שי מוצרי איכות בע"מ

בעניין:

התובע

 

 

 


 

נגד

 

 


 

ליבנסקינד אילן

 

הנתבע

 

 

 

 

 

פסק דין

 

1.   תביעה בסדר דין מקוצר בסך של 3,998  ¤ שהוגשה על ידי התובעת שי מוצרי איכות בע"מ נגד הנתבע אילן ליבסקינד בגין סחורה שרכש הנתבע מהתובעת  עבור בית העסק שלו אשר לא שולמה תמורתה. כן צורף כתב ערבות עליו חתם הנתבע.

2.   הנתבע טען בבקשת הרשות להגן שהגיש שהחשבוניות שצורפו לכתב התביעה שולמו בשיק מספר 3300. כן טען טענות לענין אי בהירות בחשבון התובעת.

מאחר והנתבע לא הכחיש שנותר חייב עבור חשבונית מספר 82942 נקבע בדיון שהתקיים בבקשת הרשות להגן שיינתן פסק דין על הסך של 563 ¤, סכום החשבונית ולגבי היתרה ניתנה לנתבע רשות להתגונן.

 

3.   בדיון שהתקיים בפני חזר הנתבע על טענותיו שמערכת הנהלת החשבונות של התובעת אינה מסודרת וכי שילם החשבוניות בשיק על סך 1822 ¤. כפי שנקבע בהחלטת הרשמת בבקשת הרשות להגן אכן שילם הנתבע בשיק זה , ושיק זה אכן מופיע בכרטסת החיוב של התובעת שהוצגה כחלק מהראיות בתיק זה על ידי התובעת. הנתבע למרות פרק הזמן שניתן לו לא הציג כל כרטסת נגדית ולא המציא מסמכים המעידים ששילם סכומים נוספים מעבר לסכומים המפורטים לעיל.

משכך  האמור בכרטסת התובעת המגובה אף בחשבוניות לא נסתר, ועל הנתבע לשלם חובו העומד לאחר ניכוי הסך של 563 בגובה של 3,435 ¤ וכן הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כן ישלם הנתבע אגרת בית המשפט ששולמה על ידי התובעת והוצאות בסך של 500 ¤.

 

 

 

ניתן היום י"א בטבת, תשס"ט (7 בינואר 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

 

 

 

001389/07א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F5F29F7F5F9D07DD4225753700564CA0/$FILE/1464FE775CC8A49342257537002459D4.html
תאריך: 
07/01/09
Case ID: 
1389_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
Powered by Drupal, an open source content management system