שלום נ. עו"ד לוין


 

   

בתי המשפט


 

א  003810/08

בית משפט השלום נתניה

 

07/01/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

  

שלום שלום

בעניין:

תובע

 סוטיל-פיו תמר

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

עו"ד לוין דרורה

 

נתבע

 

 

 


פסק דין

 

1.   הנתבעת, עו"ד לוין דרורה ייצגה את התובע, שלום שלום בתביעת נזקי גוף  שהגיש בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מתאונת עבודה שארעה ביום 9.8.01 עת היה נער. בסופו של יום ובמסגרת הליכים שהתנהלו בבית המשפט הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו קיבל התובע סך כולל של 324,000 ¤. הנתבעת קיזזה שכ"ט בגובה 20% וכן מע"מ מסכום זה ואת היתרה העבירה לתובע.  בהתאם למפורט בכתב התביעה שבפני הוסכם בין הצדדים על שכ"ט בגובה 10% וכן מע"מ ומשכך הגיש התובע תביעתו זו להחזר סך של 39,230 ¤ שהינם למעשה 10% וכן מע"מ מהסכום שקוזז על ידי הנתבעת, ואף החזר הוצאות בסך 500 ¤.

2.   הנתבעת טענה בכתב הגנתה שהיה הסכם שכ"ט בין הצדדים אולם לא נמצא במשרדה הסכם מעין זה. לטענתה יכול ואימו של התובע לקחה הסכם זה.  כן טענה שהיא נוהגת בענין שבשגרה לגבות סך של 20% וכן מע"מ בתביעות נזקי גוף. כן פירטה הנתבעת את העבודה שהשקיעה בעניננו של התובע, כאשר לטענתה אף על פי שכר ראוי מגיע לנתבעת הסכום שגבתה לאור פעולותיה הרבות בעניין.

3.   בדיון שהתקיים בפני הסכימו הצדדים שלא לחקור האחד את רעהו ולסכם טענותיהם.

 

4.    דיון משפטי:

מאחר ולא הוצג כל הסכם שכר טרחה בין הצדדים או בין הנתבעת לאימו איני יכולה לקבל טענת הנתבעת שאכן הוסכם בין הצדדים על שכ"ט בגובה 20% . הנתבעת כך העידה הינה עו"ד ותיקה ומשכך איני יכולה לקבל גרסתה שיכול ונתנה הסכם שכר הטרחה לאימו של התובע, שכן אין זה סביר שתעשה כן מבלי שתשאיר בידיה העתק מהסכם השכ"ט.

 

5.   התובע הציג מכתב לשכת עו"ד מיום 27.10.08 (הוצג כת'1) לפיו המלצות התעריף המקסימלי בוטלו לפני שנים רבות. כן צורף התעריף המינמלי המומלץ  לפי כללי לשכת עורכי הדין לפיו השכר המגיע במקרה בו הוגשה התביעה בסכום שאינו עולה על 333,350 ¤ הינו 12.5%.

 

טוענת הנתבעת שעסקינן בתיק מסובך מבחינה משפטית אשר הושקעה בו עבודה רבה. מהמסמכים שצורפו לתיק בית המשפט לא השתכנעתי שאכן הושקעה בתביעה שם עבודה כה רבה המחייבת חריגה מכללי לשכת עורכי הדין. יש לזכור שהתקיימו שם שתי ישיבות בית משפט בלבד ולא התקיימה כל ישיבת הוכחות.

 

לענין החזר הוצאות, לא מצאתי לנכון לחייב הנתבעת בהחזר הוצאות, מה גם שהתובע לא טען לענין זה בבית המשפט וככל הנראה זנח טענתו זו.

 

6.   משכך, הנני קובעת שהשכר המגיע לנתבעת עבור עבודתה הינו 12.5% וכן מע"מ.        אשר על כן על הנתבעת להשיב 7.5% וכן מע"מ מהסך שקיבלה – דהיינו 28,066 ¤. לסכום זה ייתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום 11.9.07 ועד התשלום בפועל.

 

כן תשלם הנתבעת אגרת בית המשפט ששולמה על ידי התובע ושכ"ט עו"ד בגובה של 4,000 ¤ וכן מע"מ כחוק.

 

 

 

ניתן היום י"א בטבת, תשס"ט (7 בינואר 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

 

 

 

003810/08א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EF8FB2251EF019994225753700560980/$FILE/762ACFBAECCC467A4225753500420BE8.html
תאריך: 
07/01/09
Case ID: 
3810_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
עורכי דין : לוין דרורה
לוין דרורה
Powered by Drupal, an open source content management system