לינדה ב.נ.ה. נ. איזק


 

   

בתי המשפט


 

הפ 000189/08

בית משפט השלום נתניה


 

07/01/2009

תאריך:

כב' השופטת ד"ר רבינוביץ ברון איריס

בפני:

 

 


 

לינדה ב.נ.ה

בעניין:

המבקשת

טבקמן דן

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

איזק אליהו


 

המשיב

איזק משה

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

פסק דין

 

הצדדים הסמיכוני ליתן פסק דין על דרך הפשרה, ללא נימוקים, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984  ולהחליט לענין גובה הסכום הנוסף שישולם על ידי המבקשת למשיב לסיום סופי ומוחלט של המחלוקת שבין הצדדים בקשר לתיק זה ולהליכים המשפטיים המתנהלים כנגד הצדדים ביחס לאותו ענין לרבות בהוצאה לפועל וזאת בגבול הסכום העומד לפרעון בתיק ההוצל"פ שיתרתו נכון להיום עומדת על סך 33,662 ¤ הכולל אף את ההוצאות שנפסקו בהליכים קודמים. 

 

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את טיעוני הצדדים, הנני מחייבת את המבקשת לשלם למשיב סך כולל של 18,000 ¤.

 

התשלום יבוצע תוך 30 יום מהיום, במשלוח שיק בדואר רשום לכתובתו של ב"כ המשיב.

 

אם לא יפרע השיק בתוך 7 ימים מהמועד לתשלום, יחולט הסכום  לתשלום מתוך הערבות הבנקאית שהופקדה בבית המשפט ויתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית מהמועד לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.

 

לאחר שיבוצע התשלום, ידאג ב"כ המשיב לסגירת תיק ההוצל"פ.

 

ניתן היום י"א בטבת, תשס"ט (7 בינואר 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

 

ד"ר רבינוביץ' ברון איריס,

שופטת

 

קלדנית -דורית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EBDDFC8D7262ADA3422575370055833E/$FILE/79F903EF5D734B124225751B0041A8ED.html
תאריך: 
07/01/09
Case ID: 
189_8
Case type: 
הפ
סיווגים
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : איזק משה
איזק משה
Powered by Drupal, an open source content management system