גבריאל בן מיכאל נ. קבקב - יבוא


 

 

ב ת י  ה מ ש פ ט

א  056549/07

056549.1/07

בית משפט השלום תל אביב-יפו


 

07/01/2009

 תאריך:

כבוד השופט יאיר דלוגין

לפני:

 

 

 


 

גבריאל בן מיכאל

בעניין:

התובע ונתבע שכנגד

עו"ד אלינור צ'רנומורסקי

ע"י ב"כ


 


 

נ  ג  ד


 


 

קבקב - יבוא הנעלה בע"מ


 

הנתבעת ותובעת שכנגד

עו"ד ניידיק יקיר

ע"י ב"כ


 


 


פסק דין

 

התובע הגיש נגד הנתבעת, תביעה על סך 10,809 ¤, בגין יתרת חוב עבור שירותים שנתן התובע לנתבעת, במסגרת הסכם להפקת קטלוג, שנערך בין הצדדים. הנתבעת, הגישה נגד התובע, תביעה שכנגד, בסך של 100,000 ¤, בגין אובדן מוניטין ולקוחות וכן בגין הוצאות גלופה ועלות זוגות נעליים, שלא הושבה לנתבעת.

 

בישיבה המקדמית השנייה, מיום 23.10.08, ולאחר שניתנה חוות דעת המומחית מטעם בית המשפט, הגיעו הצדדים, בהמלצתי, להסדר שלפיו, התביעות תידחנה הדדית, למעט רכיבי התביעה שכנגד בגין הגלופה וזוגות הנעליים, שבהם, כמו גם בשאלת הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד, יכריע בית המשפט, בפסק דין, ללא נימוקים, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984.

 

לפיכך, על יסוד הסכמת הצדדים ולאחר שעיינתי בחומר שנמצא בתיק והתרשמתי מטענות הצדדים, החלטתי לדחות את התביעה וכן לדחות גם את התביעה שכנגד, על כל רכיביה, לרבות בנושא הגלופה וזוגות הנעליים.

 

בכל הנוגע להוצאות המשפט, החלטתי לחייב את התובע לשלם לנתבעת את חלקה בהוצאות המומחית, בסך של 1,753.50 ¤, בתוספת 500 ¤ נוספים, כהשתתפות התובע באגרת המשפט ששולמה על ידי הנתבעת בתביעה שכנגד וכן בנוסף, שכר טרחת עו"ד, בסך של  2,500 ¤ + מע"מ.

 

 

כל הסכומים שנפסקו, ישולמו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לתובע ו/או לבאת כוחו, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין, לגבי ההוצאות, מיום הוצאתן ולגבי שכר הטרחה, מיום מתן פסק הדין.

 

ניתן היום, י"א בטבת, תשס"ט (7 בינואר 2009), בלשכתי.

                                                                               

יאיר דלוגין, שופט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A8780E8C08B3983B4225753700567AB3/$FILE/4597457DEB18C4D44225753700435649.html
תאריך: 
07/01/09
Case ID: 
56549_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יאיר דלוגין
יאיר דלוגין
עורכי דין : אלינור ניידיק יקיר
אלינור
ניידיק יקיר
Powered by Drupal, an open source content management system