לוי נ. התשואל


 

   

בתי המשפט


 

א  018054/08

בית משפט השלום ירושלים


 

22/10/2009

תאריך:

כב' השופטת שירלי רנר

בפני:

 

 


 

לוי נגה

בעניין:

התובעת

עו"ד אלקיים גיא

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

1 . התשואל ירדנה

2 . התשואל שלמה


 

הנתבעים

עו"ד סופיר דוד

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 


פסק דין

 

1. על פי כתב התביעה ביום 29.4.07 השכירה התובעת דירה לנתבעים ל-12.5 חודשים מיום 15.5.07 ועד ליום 30.5.08. לבקשת הנתבעים הוארך הסכם השכירות בחודשיים עד ליום 1.8.08 בכפוף לכך שדמי השכירות יעמדו על סך 3700¤. הנתבעת המשיכה להתגורר בדירה מעבר לתקופה זו ושילמה בעבור התקופה הנוספת סך של 2900¤ ומעבר לה 2500¤. על פי כתב התביעה הנתבעת הפסיקה לשלם תשלומים שוטפים לרבות ועד בית. לטענת התובעת מדובר בהפרה יסודית  של ההסכם ולתובעת, לאור נסיבותיה האישיות הקשות, נגרמה עוגמת נפש רבה. התובעת הגישה תביעה לסילוק יד בנפרד ותובעת על פי כתב תביעה זה הפרש בדמי השכירות עבור התקופה המוסכמת ולאחריה, פצוי מוסכם בסך 150¤ ליום בגין כל יום אחור במסירת המושכר, תשלומי חובה לועד בית ועוגמת נפש.

 

על פי כתב ההגנה הנתבעים שהו במושכר בהתאם להוראות הסכם השכירות. הנתבעים שילמו ועד בית אך לא קיבלו קבלה ולכן הודיעו כי כל עוד לא יקבלו קבלה לא יעבירו כספים נוספים. סוכם בין הצדדים כי אם תימסר הדירה אותה רכשו הנתבעים מקבלן קודם, יועבר המושכר עד ליום 1.9.08 ואולם הדירה לא נמסרה ועל כן ובהתאם להסכמות דווחו הנתבעים לתובעת כי יעבירו את החזקה בדירה עד ליום 1.10.08 כפי שעשו. על פי כתב ההגנה הנתבעים שילמו במלואם את דמי השכירות המוסכמים ופינו את המושכר ביום 24.9.08. לטענת הנתבעים עומדת להם זכות קיזוז בגין העובדה שאחד מחדרי המושכר (מתוך 4) היה נעול בחודשי החורף שכן חלחלו לתוכו מים; בגין התקנת ברז בעת הפנוי; בגין החלק היחסי של דמי השכירות עבור חודש ספטמבר שכן הדירה פונתה ביום 24.9.09 וכן בגין עוגמת נפש.

 

2. בישיבת קדם המשפט מיום 18.10.09 הגיעו הצדדים לכלל הסכמה להסמיך את בית המשפט להכריע בתיק על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 על יסוד כל החומר המצוי בתיק בית המשפט  ועל בסיס ההסכמות הבאות: תביעת פנוי הוגשה ביום 1.9.09. הדירה פונתה ביום 24.9.09. עבור החודשים יוני-ספטמבר שולמו דמי שכירות בסך כולל של 3X2900 וכן סך נוסף של 2500¤. עוד הוסכם כי בית המשפט יוסמך לפסוק פיצוי בגין  פריטי הנזק הנתבעים בכתב התביעה למעט עוגמת נפש כאשר הפיצוי המוסכם יתייחס לתקופה שעד למועד בו פונתה הדירה, ב-24.9.09.

 

3. הסמכת בית המשפט להכריע על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, פירושה נכונות של כל צד לוותר על זכויותיו הפורמאליות הנטענות ונכונות לחלוק עם הצד השני את תוצאת הסכסוך על דרך של פשרה.

 

לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בתיק בית המשפט ושקלתי בין היתר את הטענות האפשריות בדבר פרשנותו של הסכם השכירות ככל הנוגע לתקופת השכירות ולדמי השכירות, את הראיות ככל הנוגע להסכמות שנתגבשו בין הצדדים, את הוראות הדין הרלוונטיות ואת כלל נסיבות הענין, אני סבורה כי תשלום בסך 5000 ¤ אותו ישלמו הנתבעים לתובעת מהווה פשרה ראויה בנסיבות העניין.

 

אשר על כן אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 5000 ¤.

 

האגרה תוחזר על פי התקנות. אין צו להוצאות.

 

ניתן היום ד' בחשון, תש"ע (22 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

שירלי רנר, שופטת

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F5DE35CA1245E0A1422576570051A22A/$FILE/28CD0E9D81C6A0F4422576540026A105.html
תאריך: 
22/10/09
Case ID: 
18054_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : שירלי רנר
שירלי רנר
עורכי דין : אלקיים גיא סופיר דוד עו"ד אלקיים גיא
אלקיים גיא
סופיר דוד
עו"ד אלקיים גיא
Powered by Drupal, an open source content management system