בסיצקי רובים נ. מכבי דנט בע"מ


 

   

בתי המשפט

תק 001675/09

בית משפט לתביעות קטנות רחובות

 

22/10/2009

תאריך:

בפני כבוד השופט גדעון ברק

 

  

בסיצקי רובים – ת.ז. 321720682

בעניין:

התובע

 

 

 


 

נגד

 

 


 

מכבי דנט בע"מ – ח.פ. 513516815

 

הנתבעת

 

 

 


פסק דין

 

1.         א.         בהיות התובע חבר קופת חולים "מכבי" הוא פנה לנתבעת 1 (להלן:"המרפאה") לשם קבלת טיפול שיניים אשר כלל תותבת וכתרים. עלות הטיפול נקבע לסך של 8,550 ¤. 

הטיפול בוצע על ידי הנתבעת 2 (להלן:"הנתבעת") ובהמשך התברר לתובע, שהטיפול היה לא מקצועי ורשלני והתובע לא היה מסוגל לאכול משך זמן רב וסבל מכאבים חזקים במשך כשנה.

התותבת- אשר לא הועילה לתובע- הוחזרה על ידו למרפאה וכתוצאה מכך זוכה התובע בסך 2,000 ¤ בגין אי הסתגלות אך חוייב בסך 712 ¤ בגין "המשך טיפול" שלא היה.

כך, שבפועל שילם התובע לנתבעת את הסך של 7,262 ¤.

 

ב.         התובע טוען, שכתוצאה מהאמור לעיל, עליו לפנות לרופא אחר אשר צריך לעשות את כל העבודה מחדש והתובע נדרש לשלם סך של 30,000 ¤.

לכן, תובע התובע מהנתבעת להשיב לו את כספו בתוספת סך של 4,000 ¤ בעד הסבל שנגרם לו בעקבות טיפול הנתבעת וסה"כ סכום התביעה מסתכם לסך של 11,262 ¤.

 

2.         במהלך הדיון, הגיע התובע למסקנה שאין מקום לתבוע אישית את הנתבעת ולכן ביקש למחוק את התביעה נגד הנתבעת וכך המשיך להתנהל הדיון בין התובע ובין המרפאה, כאשר הנתבעת התייצבה בבית המשפט כמצייגת את הנתבעת.

הנתבעת טוענת שיש לדחות את תביעת התובע, בשל הנימוקים הבאים:

 

א.         לתובע הוכנה תכנית טיפולית והתכנית הוסברה לתובע בצורה מקיפה וממצה בשפה הרוסית – שפה אותה הוא מבין. הטיפול אכן החל על פי אותה תכנית וכל ההתאמות הדרושות בעקבות הטיפולים.

לטענת הנתבעת, התופעות עליהן הצביע התובע – במהלך הטיפולים- הן תופעות ידועות לאור טיבם וטיבעם של שחזורים נשלפים.

עוד נטען על ידי הנתבעת, שתלונותיו של התובע נבדקו והמסקנה של הנתבעת הייתה כי תופעת הלחץ בחניכיים ידוע כחוסר בהיגיינה אורלית.

 

ב.         בשלב מסויים של הטיפול, הגיע התובע אל הנתבעת והלין על כאבים בשן 25 ורגישות לקור בשן 34 והוסבר לתובע כי שן 25 זקוקה לטיפול שורש מבנה וכתר ושן 34 היא לאחר השחזה והדבקה עלולה לפתח רגישות אשר אמורה לחלוף.

בהמשך גם לא הופיע התובע ברציפות לטיפולים שנקבעו לו.

 

ג.          במהלך שלושה חודשים לא התלונן התובע על כאבים או אי נוחות, אך לאחר מכן הופיע אצל הנתבעת והודיע שהוא מעוניין בטיפול גם בלסת העליונה. כחודשיים לאחר מכן, התלונן התובע, שהוא לא יכול להשתמש בתותבת. הדבר נבדק ולא נמצאו כל ממצאים קליניים ולכן הוחלט להפנותו לרופא, שהינו יועץ בשיקום מטעם הנתבעת.

בהמשך שוב הופיע התובע עם מספר תלונות, אך לא נמצאו ממצאים אשר הצדיקו תלונות אלו.

 

ד.         בסופו של יום, טוענת הנתבעת, שלאורך כל הטיפול לא היו לתובע כל טענות ו/או דרישות בקשר לטיפולים שבוצעו אצל הנתבעת, לרבות כתרים בשיניים 32, 33, 34.

לאחר כל הפניות של התובע על אופן הטיפולים, הגיע התובע שוב אצל הנתבעת ביום 27.11.08 והוחזר לו סך של 2,066 ¤ והוא אישר קבלת הסך הנ"ל בחתימת ידו על גבי מסמך אשר צורף לכתב ההגנה.

 

3.         לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ולאחר שבחנתי את תלונותיו של התובע – כפי שאלו באו לידי ביטוי בכתב התביעה ובעדותו בבית המשפט, אני מחליט כי בשל שני נימוקים עיקריים – דין התביעה להידחות – זאת לאור המפורט להלן:

 

א.         תביעה זו עוסקת בעניין שברפואת שיניים ובשאלת מקצועיות ביצוע העבודה, ברם התובע לא המציא חוות דעת רפואית כחוק, אשר תוכל להאיר את עיני בית המשפט האם הייתה רשלנות מקצועית בביצוע הטיפולים בשיני התובע.

כפי שעולה מהעובדות, הרי שהתובע החל את טיפוליו אצל הנתבעת עוד בחודש נובמבר שנת 2006 ומאז בוצעו טיפולים שונים, אשר נמשכו עד שנת 2008 – הכל כפי שמפורט בכתב ההגנה.

אין להוציא מכלל אפשרות כי בעקבות הטיפולים יהיו לתובע קשיי הסתגלות וגם אם פה ושם היה צריך המשך טיפול – לא הוכיח התובע שהמשך טיפול כזה לא ניתן לו.

התובע צרף לכתב התביעה מכתב מיום 8.6.09 , שניתן לו על ידי דר' מירצקי דמיטרי (להלן:"דר' מירצקי").

אישור זה מצביע, לכל היותר, מה טיפול דרוש לו לתובע בשנת 2009 ומה עלות הטיפול, אך אין להסיק ממכתב זה מה הקשר בין הטיפולים הקודמים ובין הטיפול הדרוש בשנת 2009.

אישור זה, אינו בבחינת חוות דעת הקובעת ממצאים לגבי הטיפולים הקודמים שבוצעו אצל הנתבעת – אם בוצעו ברשלנות, אם לאו.

התובע צרף מכתב נוסף מיום 30.3.09 שניתן על ידי דר' מירצקי , אך גם מכתב זה אינו חוות דעת כדין.

זאת ועוד, במכתב זה אין כל קביעה בדבר רשלנות או טיב עבודה שבוצע אצל הנתבעת ובעצם ציין דר' מירצקי את טענותיו של התובע, כאשר הוא עצמו – כרופא- אינו קובע קשר כלשהו בין טיב העבודה שבוצעה קודם לכן על ידי הנתבעת ובין המשך הטיפול הנדרש לתובע.

 

ב.         הנימוק השני, המצדיק דחיית התביעה נעוץ באותו מסמך מיום 27.11.08 עליו חתם התובע, עת שקיבל לידיו את הסך של 2,066 ¤ ובמסמך זה חתם התובע לא רק על קבלת הסכום, אלא שהצהיר: "לא יהיו לי יותר כל טענות או דרישות ממרפאת השיניים של מכבידנט"

בעניין מכתב זה, טוען התובע, שהוא לא תורגם לו לשפת הרוסית ולכן הוא לא ידע שהוא חותם, למעשה, על כתב ויתור, ברם לאחר ששמעתי את הנתבעת שוכנעתי כי התובע ידע מה תוכן המסמך והסכים לקבל את  הסך הנקוב במכתב ובכך ראה את סיום ההתדיינות בינו ובין הנתבעת.

טענתו של התובע בעניין זה, נוגד את תוכנו של מסמך בכתב והלכה פסוקה היא, שאדם נחשב כמי שקרא על מה שחתם והוא לא יישמע בטענה שלא קרא אותו ולא ידע על מה הוא חותם.

בדרך כלל, חזקה על החותם, שהוא חותם לאות הסכמתו – יהא תוכן המסמך אשר יהא – ולא תישמע טענתו, שהוא חתם מבלי לקרוא או להבין את תוכן המסמך.

 

4.         לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה.

לאור הנסיבות המיוחדות של התובע ולאור ביקוריו הרבים במרפאה לצורך המשך הטיפולים – לא מצאתי שיש מקום לחייב את התובע בהוצאות.

 

ניתן היום 22.10.09 (ד' חשון התשמ"ע) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסה"ד לכ"א מהצדדים.

 

 

ברק גדעון - שופט

001675/09תק 333 ריקי גירוני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A70278B40D118D364225765700524032/$FILE/97170EAB74738FF142257657002A66E7.html
תאריך: 
22/10/09
Case ID: 
1675_9
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : ברק גדעון - שופט
ברק גדעון - שופט
Powered by Drupal, an open source content management system