בתי המשפט


 

ברע000560/09

בית משפט מחוזי באר שבע


 

29/10/2009

תאריך:

כבוד השופטת, רחל ברקאי

בפני:

 

 

 


 

1. ישראל אבוטבול

2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

בעניין:

המבקשים

עו"ד א. רוטקוף

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

ריקה בן זקן


 

המשיב

עו"ד בן ציון גל

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום באשדוד,

                        השופט חיים חדש,  אשר ניתנה בת.א.349/04 ביו ם  11.3.09.

 


החלטה

מונחת בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום באשדוד בה דחה את בקשת המבקשים להורות על בדיקה חוזרת של המשיבה אצל מומחה מטעם בית המשפט, בתחום האורטופדיה, ד"ר ענר.

 

המשיבה ילידת 1962, הגישה תביעה כנגד המבקשים לפיצוי בגין נזקי גוף אשר לטענתה נגרמו לה עקב תאונת דרכים מיום 8.6.01, עת נסעה ברכב המבוטח אצל המבקשת 1. בית משפט קמא מינה מומחים רפואיים אשר יבדקו את התובעת, בין השאר בתחום האורטופדיה, על מנת שיעריכו את מצבה הרפואי של המשיבה. ד"ר ענר, המומחה האורטופד, בחוות דעתו מיום 15.5.05, העניק למשיבה נכות רפואית בשיעור של 23.5% הנובעים מן התאונה.

 

לטענת המבקשים קיימת הצדקה להעמדת המשיבה לבדיקה רפואית חוזרת בפני האורטופד מכמה טעמים:

א.      כי מצבה הרפואי במועד הבדיקה אצל המומחה לא היה סופי והמשיבה לא מסרה למומחה בעת הבדיקה שהיא עדיין "באי כושר"  מלא על פי קביעה של רופא תעסוקתי.

ב.      כי על פי הראיות שנשמעו עולה כי מצבה הרפואי של  המשיבה כיום הוטב ביחס למצבה בעת הבדיקה אצל המומחה, בין השאר לאור חלוף הזמן והעובדה כי אין היא נעזרת כיום בהליכתה בקב.

 

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני סבורה כי לא מונח בסיס מוצדק למתן רשות לערער.

 

המבקשים לא הניחו תשתית ראייתית מוצקה אשר תצדיק בדיקה חוזרת למשיבה. הטענה כי מצבה הרפואי של המשיבה לא היה סופי עת נבדקה על ידי המומחה מן הראוי היה כי  תועלה על ידי המשיבה בשלב מוקדם של הדיון בתיק ולכל המאוחר ערב שמיעת הראיות בתיק, אשר אין חולק כי החלו ביום  24.1.07, כשנתיים לאחר שנבדקה אצל המומחה.

מעבר לאמור יודגש כי התובעת נבדקה על ידי המומחה  כ- 4 שנים לאחר התאונה כאשר המומחה מציין כי מצבה הינו סופי. גם בחקירתו הנגדית לא נשמע מפי המומחה כי מצבה של המשיבה לא היה סופי. העובדה כי בעת שנבדקה היתה המשיבה עדיין בתקופת אי כושר, מלמדת לכאורה על מצבה התפקודי תעסוקתי ולא על מצבה הרפואי.

ועוד יאמר, העובדה כי הוכח לכאורה שמשיבה אינה נעזרת עוד בהליכתה בקב אין  בה כדי להצדיק בדיקה חוזרת. המומחה התייחס לנושא זה עת נחקר בחקירה נגדית ואף הציעה מענה לכך, כיצד תופחת הנכות הרפואית, והרי קביעת נכותו של נפגע הינה לעולם נתונה לשיקול דעת בית המשפט המתרשם מן התשתית הראייתית כולה הבאה בפניו.

 

עוד רואה אני לנכון לציין  כי הגם שלכאורה בכל שלב של הדיון רשאי בעל דין לבקש בדיקה חוזרת של נפגע הרי ככל שיאחר בהגשת בקשתו, ללא סיבה מוצדקת, כך יפחתו סיכוייו כי בית המשפט ייעתר לבקשה.

במקרה דנן החזיקו המבקשים במידע, שהתקבל לידיהם מחוקר פרטי, אשר אף תועד במצלמה, כי המשיבה אינה נעזרת עוד בהליכתה בקב, עוד בפברואר 2009, ערב חקירתו של מומחה בית המשפט. המבקשים לא ביקשו לשלוח את המשיבה לבדיקה חוזרת  והמתינו עם בקשה זו עד לסיום שמיעת חקירתו של המומחה, מבלי לברר את דבר הצורך בבדיקה חוזרת עם המומחה עצמו . התנהלות זו, מגלה מידה מסוימת של חוסר תום לב.

 

מכל  הטעמים לעיל, סבורה אני כי דין הבקשה להדחות.

המבקשים ישאו בהוצאות המבקשת בסך של  1,500 ¤ בצירוף מע"מ כחוק . סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מתום 30 יום מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום י"א בחשון, תש"ע (29 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

 

 

רחל ברקאי, שופטת

 

 

 

000560/09ברע055 עירית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D24912B39E78B9B44225765E0051B67A/$FILE/092747B3AD172D2C4225765E0027327F.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
ברע
סיווגים
שופטים : רחל ברקאי
רחל ברקאי
עורכי דין : א. רוטקוף בן ציון גל עו"ד בן ציון גל
א. רוטקוף
בן ציון גל
עו"ד בן ציון גל
Powered by Drupal, an open source content management system