בתי המשפט

עפ 007725/09

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים


 

29/10/2009

 

כב' השופטת ד' ברלינר, נשיאה – אב"ד

כב' השופטת ת' שפירא

כב' השופט א' זמיר

בפני:

 

 
 

יגאל אפרת

בעניין:

המערער

ע"י ב"כ עו"ד גיא גור


 


 

נ  ג  ד


 


 

מדינת ישראל


 

המשיבה

ע"י עו"ד מנחם מזרחי מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)


 

 


המערער וב"כ עו"ד גור

ב"כ המשיבה עו"ד מזרחי

נוכחים:

 


 פסק דין

 

המערער (והמשיב) הורשע בבית-משפט קמא בסידרה ארוכה של עבירות. סך הכל מדובר ב- 16 עבירות. כיוון שמדובר במגוון עבירות, איננו רואים לפרט אותן. די לנו אם נציין שמדובר, הן בעבירות נגד הרכוש, לרבות עבירות נגד רכב והן בעבירות סמים, ולא נפקד מקומה גם עבירה של הפרעה לשוטר והחזקת סכין שלא כדין.

 

            בבית-משפט קמא צירף המערער מספר רב של תיקים. הודה בכל העבירות שבהן, ומכאן המיצבור כמפורט לעיל.

 

            בית-משפט קמא, כב' השופט מ' לנדמן, קיבל באשר למערער תסקיר שירות מבחן, ובעקבות האמור בתסקיר, כמו גם בשל שיקולים נוספים, הטיל עליו בגין כל העבירות, בין בתיק המקורי ובין בגין התיקים המצורפים, 30 חודשי מאסר בפועל. נגד המערער היו תלויים ועומדים ארבעה מאסרים על תנאי, שהסתכמו יחד ב- 27 חודשים. בית-משפט קמא הפעיל את כל המאסרים המותנים, חלקם בחופף וחלקם במצטבר, כך שבשורה התחתונה צומצמה כל תקופת המאסר על תנאי התלוייה ועומדת ל- 8 חודשים שהצטברו למאסר בפועל בן 30 החודשים שהוטל בגין העבירות הנוכחיות.

 

            על הענישה מערערים בפנינו שני הצדדים.

 

            המדינה מלינה בעיקר על הדרך בה הפעיל בית-משפט קמא את המאסרים על תנאי. המדינה מפנה לסעיף 58 לחוק העונשין, וכן לכך שלא היתה סיבה במקרה זה ללכת לקראת המערער בדרך שבה הלך בית-משפט קמא, כאשר, כאמור, "כיווץ"  את המאסרים על תנאי וקבע שסך הכל יצטברו למאסר בפועל רק 8 חודשים.

 

            המערער מצידו מפנה לנסיבותיו האישיות, לכך שעבר סבל רב בשל ההמתנה עד לסיום ההליכים בתיק זה בשל אי-הבאת תיקי הצירוף, כאשר חלפה כמעט שנה מאז הגשת כתב האישום ועד למתן גזר הדין. עוד מפנה הסניגור לכך, שהתביעה למעשה לא עתרה בבית-משפט קמא להפעלת אחד המאסרים על תנאי שהיו תלויים ועומדים נגד המערער (מאסר על תנאי בן 5 חודשים), ובית-משפט קמא בכל זאת הפעילו. עם זאת, בדיעבד, כאשר הסוגייה מובאת לפיתחה של ערכאת הערעור, אין מקום שערכאת הערעור תתערב בכך.

 

            הסניגור גם מפנה לכך שהמערער גם רצה "לנקות שולחן", שעל-כן צירף את כל התיקים שהיו תלויים ועומדים נגדו. עוד מפנה הסניגור למצבו של אבי המערער. המערער עצמו, שביקש לשאת דברים בפנינו, הדגיש אף הוא את מצבו של אביו. מכל הטעמים הללו גם יחד, עותר הסניגור להתערב בענישה, כאשר אין צורך לומר שהעתירה הנוספת היא, שלא לקבל את ערעור המדינה.

 

            שקלנו את טיעוני הצדדים ודעתנו היא כי ערעור המדינה בדין יסודו.

 

            נתחיל מכך, שתקופת המאסר שהוטלה על המערער בגין התיקים הנוכחיים, איננה מייצגת רף ענישה מחמיר. מדובר בעבירות רבות, מסוגים שונים, שעל-כן מן הראוי היה לתת להם את המשקל העונשי ההולם.

 

            למערער הרשעות קודמות רבות. ההרשעות הנוכחיות, לרוע המזל, מצטרפות לגליון ההרשעות "העשיר" שלו, ומצביעות על כך שעבור המערער העבריינות היא דרך חיים ולא אפיזודה או שלב מסויים בחייו. המערער כבר ריצה עונשי מאסר בפועל לתקופות ממושכות. לרוע המזל, לא היה בכך כדי להרתיעו והוא שב ומבצע אותן עבירות.

 

            איננו רואים להכביר מילים על משמעותן של העבירות. די לענין זה להזכיר את העבירות נגד הרכב או החזקת הסמים שלא לצריכה עצמית, שבפני עצמן מחייבות ענישה מחמירה, כאשר לעבירות  אלה מצטרף המגוון הנוסף,  הדברים מדברים בעד עצמם.

 

            לפיכך, תקופת המאסר של 30 חודש צריכה להישאר בעינה, וכך אנו קובעים.

 

            נותרה, איפוא, הסוגייה של הפעלת המאסרים על תנאי. כפי שציינו בפתיח נראה לנו שלענין זה צודקת המדינה. נגד המערער היו תלויים ועומדים 27 חודשי מאסר על תנאי. בא-כוח המערער מפנה תשומת ליבנו לכך, ששניים מהמאסרים הוטלו באותו תיק, שעל-כן אין זה מן הראוי להפעילם במצטבר. הסניגור גם היפנה לענין זה לעובדה שמלכתחילה המדינה בבית-משפט קמא לא הזכירה את המאסר בן חמשת החודשים שהוטל לצד המאסר המותנה בן 9 החודשים בת"פ 8132/04 של בית-משפט השלום בתל-אביב.

 

            מעיון בגיליון ההרשעות הקודמות עולה, כי תקופות המאסרים על תנאי השונות, הוטלו בגין עבירות שונות. מה נעשה לו למערער והוא שב ועבר הן את העבירות שבגינן הוטל המאסר על תנאי בן 9 החודשים והן את אלה שבגינן הוטל המאסר על תנאי בן 5 החודשים. העובדה שהמדינה לא הזכירה את המאסר בן חמשת החודשים אינה משמעותית, בהתחשב בכך שגזר הדין הוגש לבית-משפט קמא ובית-משפט קמא היה מודע לו, ובדין התייחס אליו. הוראת סעיף 58 לחוק העונשין מדברת בעד עצמה, ואיננו רואים לחזור אליה. לא ראינו כי התקיימו בתיק זה נסיבות חריגות המצדיקות את הדרך בה נקט בית-משפט קמא, כאשר קבע כי סך כל המאסרים המותנים יעמוד על 16 חודשים, כאשר מחציתם במצטבר ומחציתם בחופף.

 

            עוד אנו רואים להזכיר את התסקיר שהונח בפני בית-משפט קמא. התסקיר הוא שלילי. שירות המבחן ציין כי גם לאחר שחרורו ממאסרו האחרון, מתקשה המערער לערוך שינוי באורח חייו הרגרסיבי. שירות המבחן נמנע מהמלצה טיפולית וכן נמנע מהמלצה באשר להארכת המאסרים על תנאי שהיו תלויים ועומדים נגדו.

 

התוצאה היא, כי אנו מקבלים את ערעור המדינה. אנו קובעים כי סך הכל מתוך כל המאסרים על תנאי שהופעלו, ירצה המערער תקופה של 20 חודשי מאסר, כאשר מתוכם יהיו 16 חודשים במצטבר לעונש המאסר הנוכחי, כך שתקופת המאסר שהטיל בית-משפט קמא, תצטרף תקופה נוספת בת 8 חודשים. סך הכל יהא על המערער, איפוא, לרצות 46 חודשי מאסר בפועל במקום 38, כפי שהטיל בית-משפט קמא.

 

באשר למאסר על תנאי, היפנתה אותנו המדינה לאמור בסעיפים ג' ו- ד' לגזר הדין. את דברנו בסוגייה זו אמרנו בע"פ 7161/09 ואין לנו אלא לחזור על הדברים. בית-משפט איננו יכול להגביל מותב עתידי שיתכן ויצטרך להפעיל את המאסרים המותנים באשר לדרך בה יופעלו מאסרים אלה.

 

בשולי הדברים אנו רואים להעיר כדלקמן: המערער רצה מאד לשאת דברים בפנינו. ולדבריו בינתיים עלה על פסים של שיקום. אנו יכולים רק לקוות כי מדובר באמירה שמשקפת את האמת ולא במס שפתיים שמושמע לצרכי הערעור. אם כך עשה המערער, הוא משרת את האינטרס שלו כמו את אינטרס החברה, ואין לנו אלא לקוות כי יתמיד בדרך זו.

 

            יתר רכיבי גזר הדין ישארו בעינם.

 

ניתן היום, י' בחשון, תש"ע (28 באוקטובר 2009), במעמד הצדדים.

 

                                                                               

אבי זמיר, שופט


 

תחיה שפירא, שופטת


 

דבורה ברלינר, נשיאה

אב"ד

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0D568BFD045C6EE84225765E00518AD0/$FILE/F17462B47A8C391E4225765D0034F107.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
7725_9
Case type: 
עפ
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דבורה ברלינר
דבורה ברלינר
עורכי דין : גיא גור מנחם מזרחי מפרקליטות מחוז ת"א
גיא גור
מנחם מזרחי מפרקליטות מחוז ת"א
Powered by Drupal, an open source content management system