וגנר נ. המוסד לביטוח לאומי


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 002250/08

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת


 

01/11/2009


 

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר אילן בוברוב

נציג ציבור (מעבידים): מר צבי הרשטיין

בפני:

 

 


 

יאיר וגנר

בעניין:

התובע

אורנה אלדר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

נ  ג  ד


 


 


 

המוסד לביטוח לאומי


 

הנתבע

מהלשכה המשפטית

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

פסק דין

 

1.         התובע פנה לנתבע וביקש להכיר בליקוי שמיעה ובטינטון מהם הוא סובל כפגיעה בעבודה.

לטענת התובע, לקה הוא בליקויים האמורים עקב עבודתו בתנאי רעש מזיק כפועל בעבודות בנייה ושיפוצים.

 

מכאן התביעה שבפנינו.

 

2.         הנתבע הכיר בליקוי השמיעה ממנו סובל התובע כפגיעה בעבודה ולעניין זה אושרה התביעה עקרונית, כאמור במכתב הנתבע מיום 30.06.08, אולם דחה את התביעה ככל שהיא מתייחסת לטינטון, וזאת מהנימוק שלא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 84א(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק").

 

3.         בהתאם להחלטה מיום 06.10.08 הוצע לצדדים, ככל שלא קיימת מחלוקת עובדתית בתיק, להסכים על ניהול התביעה בדרך של מתן פסק דין על סמך מסמכים לאחר הגשת סיכומים, אולם התובע הודיע כי אינו מסמכים לאותה הצעה, תוך שביקש להביא ראיות לצורך הוכחת תביעתו.

 

4.         מטעם התובע הוגש תצהיר עדות ראשית אליו צורף תיעוד רפואי, וכן שמענו את עדותה של רופאתו,  דר' נילי גולדנבלום מומחית במחלות א.א.ג.

 

5.         בתום ישיבת ההוכחות סיכומו ב"כ הצדדים את טענותיהם.

            ב"כ התובע תמכה את טיעוניה בעדותה של דר' גולדנבלום והתיעוד הרפואי שהוצג בתיק, ולדעתה הפניות והטיפולים הרפואיים שקיבל התובע בשל בעיית הטינטון הנטען עונים על התנאים המפורטים בסעיף 84(ב)(3) לחוק וזאת גם לאור הפרשנות של בית הדין הארצי.

            כמו כן נטען, כי מתצהיר עדות התובע עולה בבירור כי הטינטון מפריע לו בתפקוד, מאחר והוא התלונן בפני הרופאים והעובדה כי פירוט התלונות להבדיל מרישום תמציתי של מתלונן על טינטון לא מפורטת במסמכים הרפואיים אינה צריכה לפגוע בתובע.

            ב"כ הנתבע לעומתה, ביקשה לדחות את התביעה באשר לדעתה בהתאם לחומר הראיות שהוצג בתיק, התובע אינו עונה על דרישות הפסיקה לגבי הכרה בטינטון כפגיעה בעבודה.


 

6.         ביום 02/10/08 ניתן ע"י בית הדין הארצי פסק דין המתייחס לשורה ארוכה של ערעורים על פסקי דין של בתי הדין האזוריים הנוגעים לפרשנות שיש ליתן להוראות סעיף 84א' לחוק הביטוח הלאומי והכרה לאורו בליקוי שמיעה וטינטון כנובעים מחשיפה לרעש בעבודה.

            (עב"ל 53/08 ואח', להלן: "עניין ברכליס").

 

בפסק דין בעניין ברכליס נכללו הנחיות וקביעות ליישום התנאים העומדים בבסיס סעיף 84א' לחוק, כאשר בהקשר לפרשנותו של סעיף 84א(ב)(3) לחוק, ניתנה הדעת בהרחבה, ובין היתר נקבע, כי הפניות החוזרות והנשנות המוזכרות בסעיף 84א(ב)(3) תחשבנה כעונות על תנאיו רק כל אימת שייכלל בהן אזכור של פגיעה בתפקוד, ואין די בכך כי המבוטח יציג אסמכתאות לכך שפנה לטיפול רפואי והתלונן על קיומו של טינטון ממנו הוא סובל, כדי להקים חזקה שהדבר נובע מהפרעה בתפקודו.

7.         אשר על כן ועל רקע ההנחיות שבפסק הדין, נבחן את התביעה שבפנינו.

           

כבר כעת נאמר, כי בחינת תוכן הרשומות הרפואיות שהוצגו בתיק, מובילה למסקנה כי התובע לא הניח תשתית מספקת לקביעה לפיה קיים בעניינו תיעוד בדבר תלונות חוזרות ונשנות בדבר הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון.

 

בחינת תוכן תלונות התובע, כפי שתועדו ברשומות הרפואיות שהוצגו, מראה כי לא ניתן למצוא בהן כל זכר לתיעוד של פגיעה בתפקוד עקב הטינטון בכלל ופגיעה בתפקוד שחייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי בפרט. כל מה שנכתב באותם הרישומים הוא כי התובע סובל מפגיעה בשמיעה ורעשים באוזניים ו/או טינטון – ותו לא, כאשר בדיקת השמיעה מתאריך 02.01.08 אינה מתעדת כל תלונה ביחס לטינטון ואף לא אבחנה כלשהי בעניין זה.

כמו כן, בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה מיום 06.04.08 מאת דר' נודלמן סמיון, מומחה ברפואה תעסוקתית, נרשם במפורש כי התובע "מסוגל להמשיך לעבוד בעבודתו" חרף התלונות על ציפצופים באוזניים כפי ביטויים באותה תעודה.

 

נוסיף, כי לא מצאנו שיש בעדותה של דר' גולדנבלום כדי לסייע לתובע ו/או להוסיף על הרשומות הרפואיות שהוצגו בעניין ההפרעה בתפקוד הנטען עקב הטינטן.

בהקשר לתוכן הרשומות הרפואיות העידה דר' גולדנבלום כי כל מה שנרשם על ידה היה מה שנמסר על ידי התובע בעצמו, ולאמור -

"ש.      אני אומרת לך שהתובע סיפר לך שהטינטון מפריע לו בתפקוד היומיומי ובין היתר בשינה. מה את אומרת על זה.

ת.        אני בדרך כלל כותבת כל דבר שאנשים מולי מוסרים, אני כותבת מפריע/לא מפריע, באיזה מידה מפריע וזה מה שכתבתי.

ש.        ב- 20.3 את כותבת מתלונן על רעשים באוזניים.

ת.        שנים מתלונן על רעשים באוזניים, זה מה שהוא סיפר לי.

ש.        זה מה שהוא סיפר.

ת.        כן. אני מציינת שוב פעם שאני כותבת בדרך כלל ואפילו תמיד מה שהבן אדם מתלונן בפני בגלל שאני לא יכולה לא לכתוב מה שמפריע. זה התלונות שהוא הציג בפני".

 

לפיכך, בנסיבות העניין, משלא נמצא תיעוד של תלונות על פגיעה בתפקודו של התובע עקב הטינטון ממנו הוא סובל, מוצאים אנו שלא טעה הנתבע בדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לסוגיית הטינטון העומדת בבסיס סעיף 84א(ב) לחוק.

 

8.         משכך, לא נותר אלא לדחות את התביעה שבפנינו.

בהתחשב בכך שמדובר בתובענה למימוש זכויות מתחום הבטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.

 

9.         כל צד רשאי להגיש ערעור על פסה"ד לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

 

 

ניתן היום י"ד בחשון, תש"ע (1 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

                                                        


___________________            ______________            _______________

        ורד שפר, שופטת                  נציג ציבור (עובדים)           נציג ציבור (מעבידים)          

                נשיאה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BC6D93019CBD96EE42257661005168AA/$FILE/963DD2CB8A1B4A2542257642002ADB54.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
2250_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר
עורכי דין : אורנה אלדר
אורנה אלדר
Powered by Drupal, an open source content management system