מרום נ. בן שמחה מלון


 

   

בתי המשפט

א  003048/08

בית משפט השלום ראשון לציון

 

01/11/2009

תאריך:

כב' השופט יחזקאל קינר - סגן נשיא

בפני

 

 מרום חיים

בעניין:

התובע

עו"ד אומיד יוסי

ע"י ב"כ


 

נ  ג  ד


 

בן שמחה מלון דוד

הנתבע

עו"ד אלטלף אברהם

ע"י ב"כ


 

פסק דין

 

הצדדים הסכימו לכך שפסק הדין יינתן לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר ששמעתי את דברי הצדדים עצמם וכן את סיכומי באי כחם החלטתי לחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 22,000 ¤ וכן שכ"ט בסך 17.5% מהסך הנ"ל בתוספת מע"מ ואגרת משפט ששולמה ע"י התובע.

 

הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע באמצעות בא כוחו ב-3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, לא יאוחר מהמועדים הבאים:

1.12.09, 1.1.10 ו-1.2.10.

 

אם לא ישולם אחד התשלומים במלואו ו/או במועדו יתווספו לסכומים שנפסקו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 20.8.08, הלא הוא יום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

כמו כן ולאור שלב סיום הדיון בהסכמה כאמור לעיל, ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה.

 

בהגיעי לתוצאה זו הבאתי בחשבון את אירוע התקיפה עצמו, כפי שתואר על ידי הצדדים בדבריהם בפני ובעדויותיהם במשטרה, את הודאת הנתבע בעובדות כתב האישום המתוקן בו יוחסה לו עבירה קלה יותר של תקיפה חבלנית, במקום חבלה חמורה שיוחסה לו בכתב האישום המקורי, את הנזק של שבר בקרסול שנגרם לתובע (ללא נכות צמיתה) כתוצאה מהתקיפה בעקבותיה נפל התובע, את תקופת ההחלמה, וכן את הפיצוי בסך 1,500 ¤ ששולם על ידי הנתבע לתובע במסגרת ההליך הפלילי שהתנהל נגד הנתבע.

אסיים בכך שאירוע זה של ויכוח בין נהגים, אשר הסלים והביא לתוצאה העגומה לעיל, וכן לכתב אישום ותביעה אזרחית, ודאי שלא היה צריך להתרחש. הרוחות מתלהטות במהירות אך את תוצאות ההתלהטות קשה, ולעתים בלתי אפשרי, להשיב לאחור. מוטב כי כל נהג יפנים זאת ויברור הן את מילותיו והן את מעשיו. בענייננו יפנימו זאת שני הצדדים, אך במיוחד הנתבע, שגם אם לא התכוון לתוצאה שאירעה, אירעה היא בסופו של דבר בשל מעשהו.

 

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים. 

 

 

ניתן היום י"ד בחשון, תש"ע (1 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                                                    

יחזקאל קינר, שופט

סגן נשיא


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5257EF2E39B8EFCA422576610052A878/$FILE/9E85A02BF7D14629422576610026FFB1.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
3048_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא
עורכי דין : אומיד יוסי אלטלף אברהם
אומיד יוסי
אלטלף אברהם
Powered by Drupal, an open source content management system