ברכה נ. פרחי


 

   

בתי המשפט

תק 001228/09

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

 

04/11/2009

 

כב' השופטת יעל בלכר

בפני:

 

 ברכה שרית

בעניין:

התובעת

והנתבעת שכנגד

 


 

- נ  ג  ד -

 


 

פרחי ליגל

הנתבעת

והתובעת שכנגד

 


 

פסק דין

 

בפני תביעה ותביעה שכנגד.

 

התובעת ונתבעת היו מעורבות בתאונת דרכים.

התאונה אירעה עת שהנתבעת נסעה לאחור בצאתה מחניה (במאונך לדרך) ופגעה במכונית התובעת שהגיעה משמאל לנתבעת, באזור תחנת תדלוק.

 

התאונה נקלטה במצלמות תחנת הדלק והצדדים הביאו בפני בימ"ש את הצילום.

 

לאחר שעיינתי בצילום ושמעתי טענות הצדדים, אני סבורה כי שני הצדדים אחראים לתאונה. הן הנתבעת שנסעה לאחור ולא שמה לב לרכבה של התובעת, בניגוד לחובות הזהירות המוטלות עליה בנסיעה לאחור והן התובעת, שנסעה במהירות גבוהה, שלא תאמה את תנאי המקום והדרך.

 

הטענה שהתובעת נכנסה לאזור תחנת התדלוק בניגוד לתמרור "אין-כניסה", אין בה כדי לגרוע מאחריות הנתבעת לתאונה בנסיבות העניין. מצפייה בקלטת עולה כי בעת התאונה נסעה התובעת בכיוון נסיעה שמותר בנתיב. היה, אפוא, על הנתבעת לצפות לאפשרות שרכבים ייסעו מאחוריה, בנתיב שבו ביקשה להשתלב עם סיום הנסיעה לאחור.

 

בשים לב לכל האמור, ולמיקום הנזק ברכב התובעת, אני מעמידה את אחריותה של הנתבעת לתאונה על 70% ואת אחריות התובעת על 30%.

 

 

סך הנזק המוכח לתובעת הוא: 2045 ¤ נזק לפי דו"ח השמאי, בצירוף 416 ¤ שכ"ט שמאי, ובסך הכל  2461 ש"ח.

 

לא מצאתי מקום לפסוק בנסיבות העניין פיצוי בגין הוצאות ועגמת נפש.

 

התביעה שכנגד הוגשה ללא חוו"ד שמאי ומבלי שהובאו תצלומי נזק של הרכב, הערכת מחיר וכיוצ"ב. על כן, נזקה של הנתבעת והתובעת שכנגד לא הוכח. לפיכך, התביעה שכנגד נדחית.

 

התוצאה היא, שהנתבעת תשלם לתובעת 70% מהנזק המוכח, שהוא 1723 ¤. לסכום זה יתווסף החזר האגרה ששילמה התובעת בסך 50 ¤ והוצאות משפט בסך 200 ¤, שנפסקו בשים לב למכלול הנסיבות.

סך כל התשלומים שעל הנתבעת לשלם לתובעת לפי פסק דין זה הוא: 1973 ¤.

 

התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד המסירה של פסק הדין, בהמחאה שתישלח לכתובת התובעת לפי כתבי הטענות, שאם לא כן, ישא  הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (26/5/09) ועד למועד התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום י"א בחשון, תש"ע (29 באוקטובר 2009) בהעדר.

המזכירות תעביר העתקים לצדדים.

 

                                                                               

יעל בלכר, שופטת

 

 

 

 


 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/07F244140940A1C74225766400034983/$FILE/42CB0594582F4CA24225765D0024D671.html
תאריך: 
04/11/09
Case ID: 
1228_9
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : יעל בלכר
יעל בלכר
Powered by Drupal, an open source content management system