גריגוריאן נ. משרד הפנים


 

   

בתי המשפט

עתמ001576/09

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו

בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים


 

05/11/2009

תאריך:

כב' השופטת גדות שרה

בפני:

 

 

 


 

1. גריגוריאן נורייר

2. פולינה רסושיקוב

בעניין

העותרים

דמיטרי בקסנסקי

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

מדינת ישראל – משרד הפנים


 

המשיבה

פרקליטות מחוז ת"א - אזרחי

ע"י ב"כ עו"ד


 


 


פסק דין

 


זוהי עתירה להורות למשיבה להחיל על העותר מס' 1 (להלן: "העותר") את ההליך

המדורג להסדרת מעמדו בארץ, מכוח היותו ידוע בציבור של העותרת מס' 2 (להלן:

"העותרת").

 

העובדות:

1.         העותר הוא יליד 1.1.74, נתין ארמניה, גרוש ואב לשני קטינים בחו"ל.

העותר נכנס לישראל ביום 30.12.07, באשרת ביקור מסוג ב/2 אשר היתה בתוקף לשלושה חודשים, עד ליום 30.3.08.

ממועד זה שוהה העותר בישראל שלא כדין.

 

2.         העותרת היא אזרחית ישראל, ילידת 1971, גרושה ואם לשתי קטינות.

            העותרת נכנסה לישראל לראשונה ביום 13.10.98 באשרת עולה.

 

3.         העותר טוען כי לאחר שנודע לו על שורשיו היהודים הוא החל ללמוד יהדות בארמניה, בנציגות חב"ד, ולאחר מכן נשלח ללימודי יהדות לישראל, למכון מאיר – מרכז ללימודי היהדות בישראל שנמצא בירושלים.

            לטענתו, נאלץ לעזוב את מכון מאיר עקב העדר מעמד בישראל, נשאר בישראל, והגיש בקשה להארכת אשרה מסוג ב/2 אולם זו נדחתה.

 

4.         העותרים טוענים כי הכירו זה את זו בחודש יולי 2008 ומאז הם מקיימים ביניהם זוגיות.

 

5.         ביום 3.2.09 הגישו העותרים בקשה להסדרת מעמדו של העותר מכוח נוהל חיים משותפים עם אזרחית ישראלית.

 

6.         ביום 9.3.09 נערך לעותרים שימוע.

            בפרוטוקול השימוע צויין כדלקמן:

"... הנ"ל (העותר – ש.ג) נמצא בארץ שנה שלא כחוק. טוען שיש לו שורשים מיהדות ואין הוכחה לכך. הוא הגיע למכון מאיר בירושלים ללמוד יהדות, אבל כשאשרתו הסתיימה לא נשאר בירושלים ולא חזר הביתה, פשוט הרגיש צורך להישאר בארץ ועבר לראשל"צ...

הכיר את פולינה ותוך חודש ימים עבר לגור אצלה וילדיה.

מכיר טוב מאוד את הבית, עושה את כל עבודות הבית – בישולים, קניות. נגמר לו הכסף שהביא מחו"ל. חי על חשבונה של פולינה.

פולינה עובדת במאפיה, יוצאת מהבית מוקדם בבוקר וחוזרת ב- 1 או 2 בצהריים. ילדיה קיבלו אותו יפה, לפולינה יש ניסיון מר בחיים משותפים – ילדיה מאבות שונים, אביו של הילד הקטן אלכוהוליסט.

היא הרגישה בודדה מאוד והיה לה קשה לבד, עם משפחתה היא לא ממש בקשר. אביה מתגורר בלוד, אימה בחו"ל.

את נורייר היא אוהבת מאוד ומאמינה לו ... שניהם רוצים להתגייר(?)".

 

            בסיכום השימוע צויין כדלקמן:

"מהשימוע עולה שהזר הגיע לארץ במטרה להישאר. הודיע לאשתו לפני שנסע שרוצה להתגרש. נשאר שנה שלא כחוק. לא הולך לבית כנסת ולא בקשר עם המכון שלמד בו. חי על חשבונה של פולינה.

לא השתכנעתי בכנות הקשר מצידו".

 

7.         הודעת סירוב נשלחה לעותר ביום 15.3.09 והוא נדרש לעזוב את הארץ.

 

8.         לאור האמור לעיל הוגשה העתירה נשוא פסק-דין זה.

 

9.         העותרים טוענים כי יש להם זכות לחיי משפחה, יש להם זכות חוקתית לקבלת מעמד לעותר בישראל מכוח חיי משפחה בארץ, אם יורחק העותר יכביד הדבר על העותרת להינשא לו, העותרים הוכיחו כראוי את כנות הקשר והזוגיות, והתנהגות המשיבה לרבות החלטותיה מעידים על שרירות לב וחוסר התחשבות.

            העותרים גם הציגו מסמך רפואי לפיו העותרת בהיריון, אולם אין ראיה לפיה העותר הוא אבי התינוק.

לאור העובדה לפיה לעותרת ילדים מגברים שונים, לא ניתן לקבוע, ולו לכאורה, כי העותר הוא אביו של התינוק, ולכך מסכים גם ב"כ העותר, כמפורט בעמ' 1 לפרוטוקול.

10.       המשיבה מבקשת לדחות את העתירה.

            לטענתה, לא הוכח קשר זוגי כנה, ומכלול הנתונים מביאים למסקנה לפיה קיים חשש ממשי כי מדובר בקשר פיקטיבי אשר נועד לצורך קבלת מעמד בישראל.

 

דיון:

11.       לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובטיעוני הצדדים בפניי, הגעתי למסקנה כי דין העתירה להידחות. החלטת המשיבה היא סבירה, לא נמצא בה כל פגם ואין מקום להתערב בה.

 

12.       החלטת המשיבה אשר דחתה את בקשת העותרים נסמכה על הנימוקים כדלקמן:

            א.        העותר נמצא בישראל שלא כדין כשנה.

            ב.         העותר טוען כי הגיע לישראל ללמוד יהדות אולם עזב את מכון מאיר

לאחר 3 חודשים, עזב את ירושלים משום שהרגיש "צורך להישאר בארץ ועבר לראשון לציון".

על אף שהעותר, כאמור, הגיע ללמוד יהדות, הוא איננו מקיים קשר עם מכון מאיר ואיננו הולך לבית כנסת.

ג.         אין ראיה כי העותר הוא יהודי או כי יש לו "שורשים" יהודיים.

ד.         לטענת העותרים הם הכירו זה את זו ביולי 2008, וכחודש ימים בלבד לאחר מכן, עבר העותר לגור אצל העותרת וילדיה בראשל"צ.

ה.        עוד לפני שעזב העותר את ארצו הוא הודיע לאשתו כי הוא מבקש להתגרש.

ו.         לעותר שני ילדים בחו"ל, בני 3 ו- 9, והוא התגרש במעמד צד אחד בנובמבר 2008.

 

13.       מאחר והעותר שהה בישראל שלא כדין, כשנה, ומאחר והגשת הבקשה להסדרת מעמדו הוגשה לאחר שבקשה להארכת אשרה מסוג ב/2 נדחתה, נטל ההוכחה להוכיח את כנות הקשר הוא נטל מוגבר ומוטל על העותרים, והם לא עמדו בנטל זה כפי שהחליטה, בצדק, המשיבה.

 

14.       עוד ראוי לציין כי סעיף ג.12 לנוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראליים, לרבות בני אותו מין, קובע כי החלטה בבקשה תתקבל לאחר בדיקה מקיפה, לרבות בדיקת כנות הקשר ומשך קיומו.

            בענייננו, הכיר העותר את העותרת בהיותו שוהה שלא כדין בישראל, לאחר שעזב את מכון מאיר, כ- 7 חודשים לאחר שנכנס לישראל, ולאחר כחודש עבר להתגורר עם  העותרת.

            משך קיומו הקצר של הקשר בין בני הזוג אף הוא מחזק את מסקנת המשיבה.

 

15.       סוף דבר – אין לעותר זכות קנויה לקבל מעמד בישראל, נטל ההוכחה להוכחת כנות הקשר הוא נטל מוגבר ומוטל על העותרים, והם לא עמדו בנטל זה.

            צודקת המשיבה הטוענת, בסעיף 15 לתגובתה, כי "בחינת מכלול הנתונים הנוגעים לעותרים, הובילה את המשיבה לכלל מסקנה כי קיים חשש ממשי לכך שמדובר בקשר פיקטיבי שנועד לצורך קבלת מעמד בישראל".

 

16.       החלטת המשיבה, כאמור, היא סבירה ואין מקום להתערב בה.

 

17.       העתירה נדחית.

 

18.       העותרים, ביחד ולחוד, ישלמו למשיבה הוצאות בסך 15,000 ¤ + מע"מ נושאי ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

 

19.       המזכירות תשלח העתק מפסק-דין זה לצדדים.

 

ניתן היום י"ח בחשון, תש"ע (5 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                               

גדות שרה, שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FAB5623D2A465C6D42257665004264B8/$FILE/4B60012FF5B801664225766500297C39.html
תאריך: 
05/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : דמיטרי בקסנסקי
דמיטרי בקסנסקי
Powered by Drupal, an open source content management system