פריים ליס נהול ציי רכב נ. טפיר


 

   

בתי המשפט

א  003190/08

בית משפט השלום ראשון לציון

 

08/11/2009

 

כב' השופטת יעל בלכר

בפני:

 

 פריים ליס נהול ציי רכב בע'מ

בעניין:

התובעת

עו"ד גפן אופיר

ע"י ב"כ


 

- נ  ג  ד -

 


 

טפירו קובי

הנתבע

עו"ד פיזנטי שלמה

ע"י ב"כ


 

פסק - דין

 

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.

 

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבע ישלם לתובעת, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובעת נגד הנתבע כמפורט בתובענה, סכום כולל  של 2986.20 ¤ בתוספת הוצאות אגרה בסך 320¤, הוצאות זימון עד מטעמה בסך 400 ¤, ושכ"ט עו"ד בסך 900 ¤ + מע"מ כחוק.

 

התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מעם המסירה של פסק הדין לנתבע, שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום י"ד בחשון, תש"ע (1 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

 

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

 

יעל בלכר, שופטת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FC416850DC4228444225766800042013/$FILE/752659F5AFAF1DBA4225765F0026EF55.html
תאריך: 
08/11/09
Case ID: 
3190_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יעל בלכר
יעל בלכר
עורכי דין : גפן אופיר פיזנטי שלמה
גפן אופיר
פיזנטי שלמה
Powered by Drupal, an open source content management system