עלי הלסה נ' המל"ל


 

   

בתי המשפט

בל 011043/08

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

11/01/2009

 

דיתה פרוז'ינין – נשיאה

דן-יחיד

בפני:

 

 עלי הלסה

בעניין:

המערער

מ. דיק

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

המוסד לביטוח לאומי

המשיב

א. בן דוד

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

1.         לפני ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, על החלטת הוועדה לעררים מיום 11.5.08, אשר קבעה כי המערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר.

 

2.         בישיבת הערכה מוקדמת נרשמו טענות הצדדים בערעור.

 

3.         המערער טוען כי  הוועדה לא התייחסה כלל להשכלתו, ולעובדה שלמד עד כיתה ט'. הוועדה ציינה אמנם כי המערער הוא בן 50, אך היה עליה לשקול את מרכיב הגיל בצירוף מכלול נכויותיו של המערער, שכן שני אלה מונעים את השתלבותו בשוק העבודה. לחלופין הוועדה לא התייחסה לשאלה האם מכלול נכויותיו בצירוף גילו לא הורידו באופן ניכר את כושרו להשתכר. כמו כן הוועדה לא נימקה את החלטתה כהלכה, ולא פעלה על פי הלכת מוהרה.

 

4.         מנגד טוען המשיב כי הוועדה נימקה את החלטתה כראוי, תוך התייחסות לגילו של המערער, ציינה אלו עבודות ביצע בעברו, ופירטה את העבודות שבהן הוא יכול לעבוד. השכלתו של המערער אינה רלבנטית בתיק זה, לאור עיסוקו המקצועי, וסוגי העבודות שצויינו על ידי הוועדה.

 

5.         בהחלטתה מיום 11.5.08 פירטה הוועדה את ליקוייו השונים של המערער, ציינה כי בעברו עסק בעבודות בניין ובעבודות פיזיות דומות, וכי בשנת 1997 הפסיק לעבוד עקב אמפזימה, ומאז אינו עובד. הוועדה הוסיפה כי:

”הן לדעת הוועדה הרפואית והן לדעת עובדת שיקום אין במכלול נכויותיו הרפואיות כדי להצדיק אובדן כושר השתכרות. התובע מסוגל להשתלב בעבודות שאינן דורשות עבודה פיזית קשה כמו קופאי פועל חרושת אריזה מיון וכדומה".

 

6.         בעב"ל 327/03 עזאת מוהרה – המל"ל (ניתן ביום 15.4.04) נפסק, מפי כב' השופט יגאל פליטמן, כי:

”הנחיות חלקיות לקביעת דרגת אי הכושר מצויות בסעיף 209(ב) לחוק, והן צריכות גם להנחות את הוועדה במקרה שלפנינו.נ

על פי הוראת אותו הסעיף  על הוועדה לבחון:

ראשית - את השפעתו ליקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודה במלואה או בחלקה, ככל שעבד בעבר;

שנית - את יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש  מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו.

נקודת המוצא לקביעת דרגת אי הכושר כאמור צריכה להיות, כי ליקוייו הרפואיים של המערער כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית לעררים מבטאים דרגה אוביקטיבית של אי כושר לעבוד. מתוך נקודת מוצא זו, על הוועדה לקבוע את דרגת אי כושרו על פי נסיבותיו האישיות של הנכה. למשל, יכולת לחזור לעבודה קודמת, גיל, השכלה ויכולת אינטלקטואלית ופיסית. שהרי אין דומה לדוגמא כושר העבודה של מי שמסוגל לעבוד עבודה עיונית משרדית לכושר העבודה של הסובל מאותם ליקויים, שאינו מסוגל על פי השכלתו וכושרו האינטלקטואלי לעבודה שכזאת".

 

7.         על פי הנחיות אלה היה על הוועדה לפעול גם בענייננו, ואולם הוועדה לא עשתה כן. כפי שצויין בעב"ל 327/03 היה על הוועדה להתייחס לנתוניו האישיים של המערער, ולנמק את החלטה כנדרש. העובדה שהוועדה פירטה את סוגי העבודות שבהן יכול מבוטח לעסוק, אינה פוטרת אותה מחובת ההנמקה וההתייחסות למקרה הספציפי שלפניה, מה גם שתמיד ניתן למצוא עבודות שנכה מסוגל לבצע (סעיף 3 בעב"ל 327/03). הוועדה לא התייחסה כלל לכך שהמערער עבד קודם לכן בעבודות פיזיות, וכי לנוכח ליקוייו הרפואיים הוא אינו מסוגל עוד לעסוק בעבודות אלה. כפי שטען ב"כ המערער, הוועדה גם לא התייחסה כלל להשכלתו של המערער, שלמד עד כיתה ט' בלבד. גם בכך יש כדי להשפיע על כושר השתכרותו. כמו כן הוועדה לא התייחסה לגילו של המערער, ככל שהדבר נוגע ליכולתו להשתכר. ציון גילו של המערער אינו פוטר את הוועדה מהתייחסות להשפעת הגיל על כושרו להשתכר, במיוחד לאור נתוניו האחרים: ליקויי הרפואיים הרבים, השכלתו, ועברו התעסוקתי.

 

8.         לפיכך יוחזר עניינו של המערער לוועדה לעררים. הוועדה תפעל על פי ההנחיות בהלכת מוהרה, ותתייחס לגילו של המערער, להשכלתו, לעברו התעסוקתי, ולשילובם של מרכיבים אלה.

 

מאחר שהמערער מיוצג על ידי הסיוע המשפטי – אין צו להוצאות.

 

הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה, תוך 30 יום מיום המצאתו.

 

ניתן היום ט"ו בטבת, תשס"ט (11 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

דיתה פרוז'ינין, שופטת

011043/08בל 730 אילנית ג'והרי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/306A20E4E30824F24225753B0056639B/$FILE/A90F8B1373C405B04225753B002B12F9.html
תאריך: 
11/01/09
Case ID: 
11043_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : דיתה פרוז'ינין
דיתה פרוז'ינין
עורכי דין : א. בן דוד
א. בן דוד
Powered by Drupal, an open source content management system