שיכון עובדים נ' מרדכי אביב


 

   

בתי המשפט

הפ 008147/09

בית המשפט המחוזי בירושלים

ה"פ 8056/09

16/11/2009

 

כב' השופטת רות שטרנברג אליעז

בפני:

 

 

 

שיכון עובדים בע"מ

בעניין:

המבקש

יוסי אשכנזי

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

מרדכי אביב מפעלי בניה בע"מ

 

המשיב

אילן רונן

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

 

 

 

פסק דין

 

הצדדים קיבלו הצעת בית משפט, המסיימת את ההתדיינות בבקשה לביטול פסק הבוררות של כב' השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב, מיום 15.12.08. כמו כן, הסמיכו הצדדים את בית המשפט לפסוק בנושא הפרשי ההצמדה והריבית, החלים מיום מתן הפסק ועד לתשלום בפועל, על פי ס' 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

 

אשר על כן, נקבע בזאת:

 

פסק הבוררות מאושר. ואולם, אם תשלם שיכון עובדים בע"מ ("שיכון עובדים") למרדכי אביב מפעלי בנייה בע"מ ("אביב"), סך של 14,316,670 ¤ (לא כולל מע"מ), לא יאוחר מה-10.12.09, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל מה-15.12.08 (יום מתן הפסק) ועד התשלום המלא, בפועל (ס' 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א, 1961 והגדרת "רשות שיפוטית" בס' 1 לחוק, הכוללת "בורר"), כנגד חשבונית מס כדין, ייחשב הפסק כמסולק במלואו.  חשבונית המס, תימסר על ידי אביב לשיכון עובדים, לא יאוחר מה-15.12.09. כנגד קבלת חשבונית המס, תמסור שיכון עובדים לאביב המחאה על סכום המע"מ בגין החוב, "מתוארכת ל-15 בחודש שלאחר החודש הנקוב בחשבונית המס" (הודעה משותפת של הצדדים, מה-10.11.09). אין צו להוצאות. בזאת תם הדיון בה"פ 8056/09 ובה"פ 8147/09. בית המשפט מודה לבאי כח בעלי הדין על עזרתם לעשות משפט.

 

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום כ"ט בחשון, תש"ע (16 בנובמבר 2009), בהיעדר צדדים.

 

רות שטרנברג אליעז, שופטת

 

 

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DC9D26E3BCAB05D4422576700067F2BA/$FILE/3E16038B144ECE1142257670004EB1EF.html
תאריך: 
16/11/09
Case ID: 
8147_9
Case type: 
הפ
סיווגים
שופטים : רות שטרנברג אליעז
רות שטרנברג אליעז
עורכי דין : אילן רונן
אילן רונן
Powered by Drupal, an open source content management system