גבעתי נתן תמרה נ. נתן הרצל


 

   

בתי המשפט

הפ 001048/09

בית משפט השלום באר שבע


 

17/11/2009

תאריך:

כבוד השופט פרסקי יעקב

בפני:

  

 

 


 

גבעתי נתן תמרה

בעניין:

המבקשת


 

 


 


 

נ  ג  ד


 


 

1 . נתן הרצל

2 . נתן גלעד

3 . קסירר יעקב – ע"י עו"ד קמינצקי


 

המשיבים

 


 


 


 


פסק דין

 

הבקשה בפני הינה בקשת המבקשת לסעד הצהרתי ולפיו היא הבעלים היחידי של המטלטלין שברשימה שצורפה לבקשה והמצויים בדירה ברחוב חיים הזז 6/24 באר שבע.

 

טוענת המבקשת כי המשיב 1, נתן הרצל (להלן: "הרצל") היה בעלה ממנו התגרשה בשנת 2001 וכי אין לה כל קשר למשיב 3, מר יעקב קסירר (להלן: "קסירר"). עוד טוענת המבקש כי בעבר הגישה מספר פעמים תובענות לסעדים הצהרתיים ואילו היתה יודעת על חוב למר קסירר היתה כוללת בהן גם אותו. המבקשת טענה כי בתובענות דומות בעבר, אישרו בתי המשפט את טענתה בדבר היות המיטלטלין בבעלותה הבלעדית.

 

קסירר הגיש תשובה לתובענה. נטען כי הגירושין בין המבקשת להרצל הינם למראית עין. נטען כי על מנת להתחמק מפירעון החובות, המבקשת והרצל ביצעו פעולות רבות אולם בבסיס הדברים, המבקשת לא עמדה בנטל הנדרש על מנת שבית המשפט יורה על קבלת הבקשה.

 

לאחר ששמעתי את הצדדים ועדיהם מצאתי כי יש לדחות הבקשה.

 

המבקשת טענה כי הרצל סיבך אותה ואת בנה ובני משפחה נוספים וכי נושים רבים רודפים אחריהם בשל הרצל. המבקשת טענה כי הרצל נטש את בנותיהם וכי גילתה יום אחד שנגזרה עליו חצי שנת מאסר. המבקשת מאשרת כי היו פעמים שהרצל ביקר בביתה אולם הדבר נבע מכך שהוא זכאי לבקר את בנותיהן.

 

דעתי לא נחה מהסברה זה של המבקשת. אם הרצל גרם למבקשת כל כך הרבה קשיים וסיבך את המשפחה עד כדי כך שזו היתה סיבת הגירושין העיקרית ואם המצב בין המבקשת להרצל הוא כזה שהיא שמעה שריצה מאסר של חצי שנה, כלומר הקשר חלש, כיצד היא מאפשרת להרצל להגיע לביתה ואף ללון שם (לטענת המבקשת כאשר היא בטיולים שנתיים של בית הספר בו היא עובדת)? גם אם מגיע להרצל הסדרי ראיה לבנותיהן, מדוע שהדבר יתבצע דווקא בדירת המבקשת?

 

קסירר והעדה מטעמו העידו כי ראו את הרצל בבית המבקשת. קסירר העיד כי לא האמין שהמבקשת והרצל התגרשו וכי היה באירועים משפחתיים של המבקשת והרצל, אירועים להם זומן ע"י הרצל. העדה מטעם קסירר ציינה כי ביקרה בבית המבקשת וראתה את הרצל שהיה מוכר לה מפגישות שהיו אצל קסירר.

 

המבקשת במסמך שכתבה לבית המשפט בת"א 7641/07 (נספח "ד" לתשובת קסירר) ציינה כי בנה גלעד אינו מכיר את קסירר, דבר שסתר את עדותה במהלך הדיון בו טענה כי הבן גלעד פנה לקסירר על מנת לנסות לפשר בינו לבין אביו הרצל. המבקשת נשאלה היכן מתגורר גלעד בנה והתשובה היתה במרכז כאשר לעיתים נדירות מגיע לדירה. הדבר אינו תואם מסמך שהגיש קסירר ולפיו גלעד הבן זקוק למבקשת והוא נאלץ להסתגר בהתאם למסמך (נספח "ז" לתשובת קסירר) בבית (בית המבקשת) כאשר יש רצון כי אימו תהיה מנהלת החשבון שלו.

 

קסירר העיד כי היה עשרות פעמים בבית המבקשת ואף הלווה להרצל כספים בבית המבקשת בעוד המבקשת עצמה נכחה, לעיתים בחדר סמוך בו נתנה שיעורים פרטיים כמורה.

 

למבקשת לא היה הסבר לשאלה מדוע כתובתו של הרצל עדיין בביתה וזאת למרות שכבר לפני שנים לא מעטות פנתה לבתי משפט בנוגע להרצל. עלתה טענה ולפיה מכונית של הרצל רשומה או היתה רשומה על שם המבקשת אולם המבקשת שטענה כי זכתה בסעד הצהרתי ולפיו אינה בעלת הרכב, לא יכולה היתה במועד הדיון להציג מסמכים מתאימים.

 

המבקשת טענה כי בתי המשפט הורו בתובענות אחרות כמבוקש לגבי הרכוש בדירה. לעניין זה יאמר כי התובענות האחרות חלות על הצדדים להן ומכאן שאין ללמוד משם לענייננו כאן.

 

המבקשת התבקשה לסכם טענותיה ופתחה בכך שגירושיה היו על רקע הסתכויות כלכליות. המבקשת לאחר היסוס מסויים ביקשה להוסיף כי הגירושין היו גם על רקע בעיות אישיות. אם הטענה הספונטנית לסיבת הגירושין הינה נימוקים כלכליים, הדבר מחזק את נימוקיו של קסירר והתרשמותי שתוארה מהמבקשת.

 

כאשר אני מסכם את הדברים ולאחר שהתרשמתי מעדות המבקשת לעומת עדות קסירר והעדה מטעמו (הגב' טל) לא מצאתי להעדיף את טענות המבקשת ולפיהן אין לה קשר עם הרצל. אמנם, איני נדרש לקבוע מסמרות לגבי כנות הגירושין בין המבקשת להרצל אולם לא מצאתי כי המבקשת עמדה בנטל להוכיח את ניתוק הקשר בינה להרצל. בהעדר עמידה בנטל ולפיו אין להרצל שותפות במיטלטלין בדירה, דין הבקשה דחייה.

 

המבקשת תשלם הוצאות המשיב 3 (קסירר) ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,500 ¤ בתוספת מע"מ.

 

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

 

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

 

ניתן היום ל' בחשון, תש"ע (17 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים

                                                                                

יעקב פרסקי, שופט


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/425983FEF6E57BF942257671005180D7/$FILE/7F68080FE61F1BBE42257671002CCB2B.html
תאריך: 
17/11/09
Case ID: 
1048_9
Case type: 
הפ
סיווגים
שופטים : יעקב פרסקי
יעקב פרסקי
Powered by Drupal, an open source content management system