אליושה נ. חברת אופטיגת גולדנבר


 

   

בתי המשפט

א  005001/04

בית משפט השלום באר שבע

 

24/11/2009

תאריך:

כב' השופטת מיכל וולפסון

בפני:

 

 
 

אליושה אבייב

בעניין:

תובע

אירינה גלפנבויים

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ  ג  ד

 

 

1 . חברת אופטיקת גולדנברג אדי

2 . גולדנברג אדי

 

נתבעים

אריה כרמלי ושות'

ע"י ב"כ עו"ד

 


פסק דין

 

1.         בפני תביעה כספית להשבה של תשלום ששולם עבור משקפי ראיה לא מתאימים,         2,140 ¤, פיצויי בגין נסיעות ועגמת נפש, 2,000 ¤ וכסוי עלות תמלול הקלטות של כל המפגשים בבית העסק של הנתבעים, 4,720 ש"ח. התביעה הוגשה במקור כתביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע (ת"ק 1923/09) , אך הועברה לבית המשפט השלום כי התובע ביקש להעיד מומחים לביסוס טענתו שהמשקפיים שהוכנו לו ע"י הנתבעים לא תאמו את נתוניו כי הם הוכנו עם צילינדר.

 

2.         בבית המשפט השלום הוגשה חוו"ד רפואית שלא הוכנה עבור תיק זה, של ד"ר חנקין, וזומן להעיד האופטומטריסט ניב פיליפסברן אשר העיד על משקפיים שהוגשו וסומנו מוצג נ/2.

            בתצהיר עדות ראשית שינה התובע את גרסתו המקורית וטען כי הגיע לנתבעים עם משקפי ראיה מולטיפוקליים שהוכנו לו ע"י חברת "אחים- הלפרין- אופטיקה (2002) בע"מ",סניף אשקלון  (להלן: "אופטיקה הלפרין"), שלא התאימו לו ופותה לרכוש זוג חדש מהנתבעים. אבל למרות שתי ניסיונות, אף זוג לא התאים לו. הנתבעים אינם חולקים כי התובע הגיע עם זוג משקפיים, ולטענתם הם הכינו לו משקפיים חדשות לאחר בדיקה יסודית אך התובע הלין שהמשקפיים לא מתאימות, ושוב הוכנו משקפיים ושוב התובע הלין שהן אינן מתאימות לו. הנתבע מס' 2 העיד שהיה מוכן להכין זוג שלישי ללא תשלום רק לאחר שהתובע ייגש לרופא עיניים וגם שישלם את ההפרש עבור הזוג הראשון. התובע לא חזר אליהם.

 

3.         בדיעבד התברר כי התובע עבר מסלול דומה לפני הביקור אצל הנתבעים ואחר כך.  רק בבית המשפט לתביעות הקטנות בבאר שבע הוגשו 3 תביעות כולל הנוכחית, שכולן נוסחו באותו ניסוח, בשינויים של שמות העסקים, הסכום ששולם עבור זוג המשקפיים,  בנתון  נוסף שהעסק הבא הכין משקפיים שתאמו לצורכי התובע ולראייתו.

            כך הוגשו תביעות כנגד חברת אופטיקנה, סניף אשקלון שאותם ביקר התובע בינואר ובאוקטובר 2001, כנגד אופטיקה הלפרין סניף אשקלון שאותם ביקר התובע בדצמבר 2001, כנגד הנתבעים, אליהם הוא פנה בחודש ינואר 2002 ואח"כ כנגד אופטיקה הלפרין סניף קריית גת, אליהם הגיע התובע בחודש יוני 2002.

 

4.         התביעה נדחית. התובע סתר עצמו פעמיים, בפני מותבים שונים כאשר הצהיר כי העסק שהכין לו משקפיים אחרי סניף אשקלון של חברת אופטיקנה הכין משקפיים טובות – דהיינו אופטיקה הלפרין  (מוצג נ/1, תצהיר עדות ראשית, סעיף 12) בא בשעה שבתביעה זו הוא טוען וגם מצהיר כי "העסק הבא" למעשה הכין לו משקפיים לא טובות.

            בפני מותב זה הוא שוב הצהיר שהעסק הבא הכין משקפיים טובות (תצהיר עדות ראשית, סעיף 21) כאשר בפועל הוא גם תבע את אופטיקה הלפרין סניף ק"ג (ת.א 4648/04), וזכה בפיצוי בפסק דין לפי סעיף 79א'.

 

            הגרסה של הפיתוי לא מופיעה בכתב התביעה, וגרסה זו נולדה לאחר שהתיק עבר לבית המשפט השלום והוא זכה לייצוג, ללא תיקון כתבי הטענות.

            בדיעבד, למרות שזו הסיבה להעברת התיק לבית המשפט השלום, התובע לא ביסס את הטענה שהנתבעים הכינו לו משקפיים שלא תאמו לו כי היה בהם צילינדר, כי חווה"ד שהכין ד"ר חנקין אינה מתייחסת למשקפיים שהכינו הנתבעים (הכותרת לחוות דעתו).

            כמו כן,  הנתבע מס' 2 שלל כי המשקפיים נ/2 הוכנו על ידו (עמ' 20 לפרוטוקול).

 

5.         תוך כדי הדיון עלה כי ייתכן ולתובע תחלואת עיניים מסוימת, והוא לא מסר עליה פרטים לנתבעים כשהגיע אליהם. ב"כ התובע טוענת כי חלה חובה על האופטומטריסט לגלות תחלואה זו מיוזמתו ובבדיקותיו, תוך הפניה לפסיקה המתייחסת לרופאים. ב"כ הנתבעים חולק על כך שכן האופטומטריסט אינו רופא ואסור לו לעשות בדיקות רפואיות (סעיף 8 לחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991).

            הטיעון שאם לתובע יש תחלואה אז היה על הנתבעים לגלותה, לא מופיע בכתב הטענות של התובע או בתצהיר עדות ראשית שלו, והנושא הועלה ביוזמת בית המשפט.

 

6.         בהעדר חוות דעת רפואית אין ראיה כי  התובע סבל מתחלואה מסוימת אך גם אין ראיה כי היה או לא היה לו צילינדר, ואין ראיה כי המשקפיים לא התאימו לו.

 

            ב"כ התובע טוענת כי התביעה מתבססת על דיני החוזים ודיני הגנת הצרכן. דינים אלה מעוגנים בהנחת יסוד של תום לב מצד שני הצדדים לעסקה.

            השתכנעתי כי התנהלות התובע הייתה חסרת תום לב ובנוסף התובע הצהיר הצהרות שקריות פעמיים (סעיף 4 רישא לעיל). לפיכך אני דוחה את טענות ב"כ התובע כי הנתבעים חבים לתובע פיצוי.

 

7.         התובע הגיש תביעתו לבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע יחד עם שני תיקים נוספים. שני התיקים הנוספים הסתיימו בפשרות (ת.א 4647/04 ות.א 4648/04).

למרות שמדובר בתביעה בסכום קטן ומחלוקת לא מורכבת נגזל זמן שיפוטי מעבר לפרופורציה של התיק כי ההתנהלות התובע בפני הייתה לא מכובדת ולא מאופקת, והוא התעקש לשלוט על ההליך למרות שהיה מיוצג, עד כדי השתלטות על האולם.

בתצהיר עדותו הראשית, התובע הרחיב את היריעה והעובדות הרבה מעבר למחלוקת המקורית, דבר שגרר אחריו חקירות שהאריכו את הזמן. כמו כן, התובע דרש כי הנתבעים ישלמו על כפל עלות התמליל וגם התמליל האחרון חייב חקירת המתמללת. בנוסף, הסיבה כי התיק הועבר לבית המשפט השלום הייתה כי מבוקש להעיד מומחים. אך בפועל הוגשה חוות דעת של רופא שלא הוכנה לתיק זה שמתמקדת בסוגיית הצילינדר במשקפיים שהוכנו על ידי אופטמטריסטים שאליהם מכוונת חוות הדעת, ואילו בבית המשפט השלום הוגשה חוות דעת של אופטומטריסט כי בדק משקפיים שהם לכשעצמם הוכנו עם תקלה מסוימת ולא הונחה שתשתית ראייתית כי המשקפיים הוכנו על ידי הנתבעים. לבסוף, כמו כן, הוגשו ראיות רפואיות, שצורפו גם לסיכומים בהתעלם מתקנה 127 לתקסד"א.

התמונה הכוללת היא תיק גדול , עב כרס, ופרוטוקול דיון שמתפרס על מעל 22 עמודי פרוטוקול, שלא לצורך וזאת לאחר שהמותב לא אפשר להמשיך את שמיעת התיק מעל

כשעתיים בניכוי דיון פלילי.

 

8.         לנוכח כל האמור לעיל אני סבורה שיש לקבוע הוצאות ריאליות בתיק זה. כי התובע            התברר להיות תובע סדרתי העובר מעסק לעסק, ומתיק לתיק.

 

            התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעים שכ"ט עו"ד בסך 6,000 ¤ בצרוף מע"מ כדין            ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

            המזכירות תחזיר את המשקפיים מוצג נ/2, לב"כ התובע.

 

 

ניתן היום ז' בכסלו, תש"ע (24 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי באר שבע.

 

מיכל וולפסון, שופטת

 

 

 

 


 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/54C2207009DE5FEA422576780051994A/$FILE/9E40B33D358AD8144225766800302887.html
תאריך: 
24/11/09
Case ID: 
5001_4
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
Powered by Drupal, an open source content management system