חדד גדי - אלואחה בנגב עמותה לשירותי רווחה וחינוך


 

   

בתי הדין לעבודה  

עב 003215/08

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע


 

 

09/12/2009

תאריך:

כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

בפני:

 

 חדד גדי

בעניין:

התובע

אלחגוג אחמד

ע"י ב"כ עוה"ד


 

נ  ג  ד


 

אלואחה בנגב עמותה לשירותי רווחה וחינוך

הנתבעת

עו"ד אבו שריקי אחמד

ע"י ב"כ עוה"ד


 

התובע בעצמו וב"כ

ב"כ הנתבעת

נוכחים:

 


פרוטוקול

ב"כ הצדדים: מודיעים לבית-הדין כי הגיעו להסכם פשרה בהמלצת בית-הדין לפיו תשלם הנתבעת לתובעת סך של 25,000 ¤ (נטו) לסילוק מלא וסופי של כל תביעות הצדדים זה כלפי זה לרבות פיצויי הפיטורים.

 

התשלום יבוצע כדלקמן –

סך של 8,000 ¤ ישולם לתובע  עד ליום 15.12.09.

סך של 6,000 ¤ ישולם לתובע לא יאוחר מיום 22.1.10.

סך של 6,000 ¤ ישולם לתובע לא יאוחר מיום 22.2.10.

סך של 5,000 ¤ ישולם לתובע לא יאוחר מיום 22.3.10.

הסכומים ישולמו בהמחאות שתמסרנה לידי ב"כ התובע לא יאוחר מיום 13.12.09.

 

היה ולא ישולם תשלום כלשהוא במועדו, יעמוד הסכום כולו לפרעון מיידי וישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 12.10.08 ועד לתשלום המלא בפועל.

 

הנתבעת תמסור לידי התובע מכתב לשחרור כל הכספים המופקדים לטובת התובע בקופות הגמל/פנסיה/ביטוח המנהלים, לרבות הסכומים המופקדים ברכיב פיצויי הפיטורים.

 

________________________                        __________________

         התובע וב"כ                                                  ב"כ הנתבעת

 

פסק דין

 

1.         ניתן בזה תוקף של פסק-דין להסכם אליו הגיעו הצדדים.

 

2.         אין צו להוצאות.

 

3.         אגרת בית הדין תוחזר לתובע על פי התקנות.

 

ניתן היום כ"ב בכסלו, תש"ע (9 בדצמבר 2009) במעמד הצדדים.

 

                                                                                                                                                                                                                    

יעל אנגלברג-שהם

שופטת

 

 

 


 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7EED2C83579EAC38422576870051A976/$FILE/2F9919E7DA9EE83442257687002F1B9F.html
תאריך: 
09/12/09
Case ID: 
3215_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : אבו שריקי אחמד
אבו שריקי אחמד
Powered by Drupal, an open source content management system