בתי המשפט

עב 001981/09

בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע

 

10.12.09

תאריך:

כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

בפני:

  

טל ישראל 

בעניין:

התובע

נדב דלומי

ע"י ב"כ עו"ד:

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

אשכולות, אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ

 

הנתבעת

איילת רייך

ע"י ב"כ עו"ד:

 


התובע בעצמו וב"כ

ב"כ הנתבעת

נציג הנתבעת – מר גרשון יונה

נוכחים:

 


פרוטוקול

 

ב"כ הצדדים

מודיעים לבית-הדין כי הגיעו להסכם פשרה בהמלצת בית-הדין לפיו תשלם הנתבעת לתובע לסילוק מלא וסופי של כל תביעות הצדדים זה כלפי זה לרבות פיצויי הפיטורים כדלקמן - 

א.         סך של 25,983 ¤ ישולמו על חשבון פיצויי הפיטורים.

ב.         סך של  4,337 ¤ ישולמו כהפרשי שכר.

ג.          סך של 7,580 ¤ (הסכום כולל מע"מ כחוק) ישולמו כהשתתפות הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט  עו"ד של התובע וזאת כנגד חשבונית מס.

 

הנתבעת תעביר לידי ב"כ התובע טופס 161 וזאת עד ליום 22.12.09. התובע ימציא אישור פקיד השומה באשר לשיעור המס המוטל על תשלומים אלה וזאת עד ליום 29.12.09.

 

הסכום ישולם ב-4 תשלומים כדלקמן -

התשלום הראשון, השלישי והרביעי על סך של 10,107 ¤ כל אחד ישולמו בהתאמה בימים – 10.1.10, 10.3.10 ו - 10.4.10. התשלום יבוצע בשקים לפקודת התובע ויימסרו לידי ב"כ התובע במשרדו.

התשלום השני על הסך של 7,580 ¤ ישולם לא יאוחר מיום 10.2.10 ישירות לידי ב"כ התובע.

ארבעת השקים יומצאו לידי ב"כ התובע לא יאוחר מיום 5.1.10.

 

היה ולא ישולם הסכום במועד, יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 26.5.09 ועד לתשלום המלא בפועל.

 

________________________                        ____________________

התובע וב"כ                                           ב"כ הנתבעת ונציג הנתבעת

 

פסק דין

 

1.         ניתן בזה תוקף של פסק-דין להסכם אליו הגיעו הצדדים.

 

2.         אין צו להוצאות.

 

ניתן היום כ"ג בכסלו, תש"ע (10 בדצמבר 2009) במעמד הצדדים.

 

                                                                                                                                                                                                                   

יעל אנגלברג-שהם

שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C7DDE262790B264F42257688005166D4/$FILE/58FE245F3319E306422576880028D8AD.html
תאריך: 
10/12/09
Case ID: 
1981_9
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : :
:
Powered by Drupal, an open source content management system