ליס 4 יו בע"מ נ' מ.מ.פ מערכות


 

   

בתי המשפט

ע"א 3404/09

בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כב' השופט רפאל יעקובי

 

 

 

 

ליס 4 יו בע"מ

בעניין:

המערערת

ע"י ב"כ עו"ד ד' אדרי

 


 

 

     נ  ג  ד

 

 


 

1. מ.מ.פ. מערכות מיזוג אוויר בע"מ

2. מרדכי פרץ

 

המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד צ' מנדל

 


 

פסק דין

 

1.      עניינו של פסק דין זה בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט ג' ארנברג) אשר ניתן בתובענה שהוגשה בסדר דין מהיר. הערעור נדון לפני דן יחיד.

 

2.      ביסוד התובענה עסקת ליסינג ביחס לרכב, שתחילתה בהסכם מיום 3.9.07 בין המערערת, שהיא חברה שעיסוקה בכך, לבין המשיבה 1 (להלן: המשיבה). המשיב 2 ערב לחיובי המשיבה באופן אישי. ב-28.6.08 תפסה המערערת את הרכב, על יסוד טענתה כי המשיבה הפרה את ההסכם בכך שלא העבירה תשלומים חודשיים. בהמשך הדרך היו מגעים בין הצדדים שתכליתם להמשיך בעסקה, אלא שהם לא הניבו פרי שכן בשלב מסוים מכרה המערערת את הרכב. האחרונה לא הסתפקה בכך והגישה את התובענה שבה מדובר, בגין יתרת דמי השכירות עד תום תקופת השכירות וסכומים נוספים הקשורים באופציה לרכישת הרכב ובהוצאות התפיסה והמכירה.

 

3.      בית המשפט קמא דחה את התובענה, וחייב את המערערת לשלם למשיבים שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ. לאחר ניתוח הראיות מתח בית המשפט ביקורת על התנהלותה של המערערת כלפי המשיבים וקבע כי היא זו שלא קיימה את ההסכם, ואין לה להלין אלא על עצמה. בדרך למסקנה הנ"ל קבע בית המשפט כי ניתנה למשיבים רשות מראש לאיחור בתשלום אחד, כך שלא היה מקום שהמערערת תתפוס את הרכב בשלב שבו תפסה אותו, וכי לא היה מקום לתפיסה גם בשל כך שלא קדמה לה הודעת ביטול ההסכם. בית המשפט הוסיף וקבע כי גם לאחר התפיסה פעלה המערערת באורח בלתי ראוי כשמגמת פניה להביא למכירת הרכב, שבוצעה לבסוף.

 

4.      המערערת משיגה על התוצאה הסופית ועל אבני היסוד שהובילו אליה. לטענתה, השתלשלות העניינים שקדמה לתובענה צריכה להוביל למסקנה כי פעלה כדין וכי היא זכאית לסכומים שתבעה.

 

5.      לאחר שקילת טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות.

 

6.      תוצאת פסק דינו של בית המשפט קמא מבוססת בעיקרה על הממצאים העובדתיים שקבע על יסוד הראיות שהובאו בפניו, ובכלל זה העדפת גרסתו של המשיב 2 על פני הגרסה שבאה מפי העדה שניהלה את הקשור בעסקה מטעם המערערת. בממצאי עובדה כאלה אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב, והמקרה דנן אינו אחד המקרים הנדירים והחריגים אשר בו מוצדקת גישה שונה.

 

7.      מקובלת עליי קביעתו של בית המשפט קמא כי כפועל יוצא מן הממצאים העובדתיים שנקבעו לא היה מקום לתפיסת הרכב, וכי גם לאחר תפיסתו פעלה המערערת שלא בתום לב ושלא כראוי, באופן שלא איפשר למשיבים למנוע את מכירת הרכב התפוס.

אכן, מקובלת עליי טענת המערערת לפיה אילו היה מדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצד המשיבה הייתה המערערת זכאית לתפוס את הרכב גם ללא הודעת ביטול קודמת. ברם, משנקבע כי לא הייתה הפרה כזו, לצד יתר מה שנקבע ונאמר, אין בכך להביא לתוצאה סופית שונה מדחיית הערעור.

 

8.      השורה התחתונה היא שהערעור נדחה.

המערערת תשלם למשיבים – עבור שכ"ט עו"ד ומע"מ והוצאות הערעור גם יחד – סכום כולל של 15,000 ש"ח.

הפקדון שהפקידה המערערת יועבר למשיבים, באמצעות בא כוחם, לסילוק החיוב הנ"ל.

ניתן בהעדר הצדדים היום, כ"ו בכסלו תש"ע (13 בדצמבר 2009).

המזכירות תשלח את פסק הדין אל באי כח הצדדים.

 

רפאל יעקובי, שופט

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/17887A8E6FFDB25A4225768B005209C5/$FILE/7B77A0DED63CA61F422576880033A2EA.html
תאריך: 
13/12/09
Case ID: 
3404_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : ד' אדרי צ' מנדל
ד' אדרי
צ' מנדל
Powered by Drupal, an open source content management system