אלדן תחבורה בע"מ נ' מרציאנו פנחס


 

   

בתי המשפט


 

א  014052/08

בית משפט השלום ירושלים


 

15/12/2009


 

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

לפני:

 

 

 
 

אלדן תחבורה בע"מ

בעניין:

 

התובעת

אורן גוטרמן

ע"י ב"כ עו"ד


 

 


 

נ  ג  ד


 

 


 

מרציאנו פנחס


 

 

הנתבע

אמיר שמש

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

 


 


 

פסק דין


 

רכבה של התובעת, ניזוק בתאונת דרכים בה היה מעורב רכבו של הנתבע. מכאן התביעה, לתשלום נזקיה של התובעת.

 

כל נהג טוען לאחריותו של השני לתאונה.

       שמעתי את עדותו של הנהג ברכבה של התובעת (להלן: "נהג התובעת") ממנה עולה כי

       הוא נסע בכביש דו סיטרי והנתבע, הפתיע אותו בנסיעתו לאחור, ביציאה ממגרש חניה

       של בניין סמוך.

רכבה של התובעת, ניזוק בחלקו הקדמי הימני כפי שעולה מחוות דעת השמאי מטעמה.

 

הנתבע, העיד על נסיעתו לאחור ברכב טרנזיט, מחניה הסמוכה למקום התרחשות התאונה, על מנת לבצע סיבוב פרסה. לגירסתו, נהג התובעת ביקש לעבור ב"מרווח", שנוצר בין רכב הטרנזיט שלו לבין מקום נסיעתו של נהג התובעת. מקום הפגיעה ברכבו של הנתבע היה בחלקו האחורי. הנתבע טען כי התובע הגיע במהירות ונתיב הנסיעה שלו, היה כבר חסום באופן, שהיה עליו להבחין בו בנסיעתו לאחור. 

 

אני דוחה את גירסת הנתבע שכן, אילו היה רכבו חוסם כבר את נתיב הנסיעה, צפוי היה שרכבה של התובעת יינזק לכל רוחב החזית ולא בצד ימין, כפי שאירע בפועל באופן המעיד על מצג אלכסוני של רכב הנתבע שהתפרץ לכביש.

כך גם, לא צפוי שנהג התובעת לא היה מבחין ברכב הטרנזיט ועוצר את נסיעתו בהתאם, אילו היה הנתבע מצוי כבר בנתיב הנסיעה. לא סביר, שנהג התובעת "השתחל" ברווח, כניטען ע"י הנתבע וספק, אם נותר רווח כאמור, לאור תנאי הכביש ומבנהו של הטרנזיט.

 

לפי הוראות תקנות התעבורה, חובת הזהירות מוטלת בראש ובראשונה על הנתבע בנסיעתו לאחור לצורך ביצוע סיבוב פרסה, תוך שהוא חוצה נתיב נסיעה. לפיכך, היה על הנתבע להימנע מיציאה מחנייה בנסיעה לאחור, כל עוד הוא לא ווידא שאין רכב נוסע בנתיב אליו נכנס. לא די בהרתעה שנשמעה מרכבו בעת נסיעתו לאחור, כדי למנוע את התאונה והוכח, כי לא די בהבטה שלו במראות הצידיות לצורך כך.

 

בנסיבות אלו אני קובעת כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבע. אני מחייבת את הנתבע בתשלום נזקי התובעת בסך של 1,000 ¤ בצירוף הוצאותיה לשכר טרחת שמאי בסך 295 ¤ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה ממועד התאונה ביום 20/3/07 ועד ליום התשלום בפועל. הנתבע ישלם לתובעת את הוצאותיה לאגרת בית המשפט ולשכר העד וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 650 ¤ בתוספת מע"מ. התשלומים, ישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשום בפועל.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום כ"ח בכסלו, תש"ע (15 בדצמבר 2009) בהיעדר הצדדים.

 

                                                                               

ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/293A458A67213DFB4225768D0051D89A/$FILE/B61647B81ED2AA684225768C00414DEF.html
תאריך: 
15/12/09
Case ID: 
14052_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אורן גוטרמן
אורן גוטרמן
Powered by Drupal, an open source content management system