אבו דוד - מדינת ישראל


                       

   

בתי המשפט

עב 001989/09

בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע

 

16.12.2009

תאריך:

כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

בפני:

 

 

  

אבו דוד

בעניין:

התובע

איתן פלג

ע"י ב"כ עו"ד:

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

מדינת ישראל - משרד הבריאות

 

הנתבעת

מנצור יוסף

ע"י ב"כ עו"ד:

 


ב"כ התובע

ב"כ הנתבעת

נוכחים:

 


פרוטוקול

 

ב"כ התובע:

כפי שעולה מפרוטוקול הדיון מדובר בפגיעה דרמטלוגית קיצונית. זה העוגן שממנו נובע נושא הפסיכאטרי. לראיה, ליקוי 77 באופן המקסימלי יש מצב קשה מאוד של השיער והקרקפת. בבדיקה הפסכיאטרית עולה פגיעה קשה בשני הקרטריונים על פיהם אמור להיות מיושם סעיף ליקוי 34 הפגיעה בהתאמה הסוציאליות ובכושר העבודה. מבדיקת הפסיכאטרי עולה שהוא התחתן בגיל 50, אין לו ילדים, אין לו חברים, אין לו עבודה קבועה. כל החיים הרגיש דחוי. אני מדגיש שהפסיכאטרית בסעיף 2 לממצאיה שלה כתוב לכן התחתן בגיל 50 היא מתארת הפגיעה הקשה סבל מבושה וכל המפורט שם. בעניין זה יש לנו שתי טענות. האחת - קביעת הנכות הנפשית נראית שרירותית מפנה פסק דין שלו מלכה של בית הדין האזורי בחיפה וצורף כנספח ג' לכתב הערעור שם כב' הנשיא רמי כהן מצביע על השוני הדק ולאור האבחנות הדקות חובה על הועדה להסביר באופן מפורט מדוע יוסף סעיף ליקוי כזה ולא אחר. יושם סעיף ביניים שלא ניתן להבין מדוע דווקא יושם הסעיף בגובה 15% ולא כל סעיף משנה אחר בסעיף ליקוי 34. הטענה השניה, שלמרבה ההפתעה לאחר שהפסיכאטרית במהלך כל בדיקתה, אני מזכיר שברוב הבדיקה שלה היא קושרת קשר הדוק את הפגיעה הנפשית לפגיעה הדרמלוגית. למרבה הפלא, בסופו של דבר, ללא כל הנמקה היא קובעת שרק חלק מן הפגיעה הנפשית קשור עם הפגיעה הדרמטלוגית עם חוק הגזזת וחלק קשור למחלות גופניות אחרות שאינן מפורטות ואין בהם דיון כלל. על פי הפסיקה הנרחבת של בתי הדין בענייני ביטוח לאומי שיש חלק מן הנכות שכן קשורה וחלקה לא, יש חובה על הועדה לבצע חשבון עובר ושב. ציפיתי מהועדה לקבוע נכות נפשית כוללת ומתוך זה לנמק מה מזה נובע מהמושג המוטלוגי ומה לא נובע ולא קשור ולא מוכר על פי החוק. כל הדיון הזה למעשה לא קיים.

 

ב"כ הנתבעת:

חברי מלין על זה שהועדה הרפואית לעררים לא נימקה. מפנה לסעיף 7 ו-8 לפרוטוקול הועדה וכן מפנה לנספח שהוגש מטעם חברי. ד"ר סטולר מפנה לסיכום מידע רפואי בעניינו של התובע. ד"ר סטולר טוענת שקיימת נכות, אך ישנם מחלות נוספות.

אני מקבל את המלצת בית הדין להחזיר את עניינו של התובע לועדה לעררים לצורך הנמקה בלבד ולא לצורך בדיקה מחודשת. אם הועדה תחליט שהיא מעוניינת לבדוק את התובע אין לי התנגדות לכך.

 

ב"כ התובע:

אבקש שיפרטו מה הנכות כוללת ומה מוכר על פי החוק.

 

פסק דין

 

ניתן בזה תוקף להסכמת הצדדים, לפיה יוחזר עניינו של התובע לועדה הרפואית לעררים על פי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, אשר תבחן את קביעתה בנוגע לנכותו הנפשית של התובע.

 

הועדה תנמק את החלטתה כאשר במסגרת הנמקה זו תקבע את נכותו הנפשית הכוללת של התובע ותקבע את הנכות הנפשית על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת (חשבון עובר ושב).

 

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ט בכסלו, תש"ע (16 בדצמבר 2009) במעמד הצדדים.

                                                                                                                                                                                                                    

יעל אנגלברג-שהם

שופטת

 

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6B0889D338D579754225768E0051D5D1/$FILE/191548B6C4E2E86A4225768E002238BF.html
תאריך: 
16/12/09
Case ID: 
1989_9
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : :
:
Powered by Drupal, an open source content management system