רני שגיב - המוסד לביטוח לאומי


 

   

בתי המשפט

בל 011457/09

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

16/12/2009

 

בפני כב' השופטת דיתה פרוז'ינין – נשיאה

 

 
רני שגיב

בעניין:

 

המערער 

א. עצמון

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

המוסד לביטוח לאומי

 

המשיב 

א. בן דוד

ע"י ב"כ עו"ד

 

 


 

פסק דין

 

1.         לפני ערעור לפי סעיף  123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 12.7.09, אשר קבעה כי דרגת הנכות של המערערת, בגין הפגיעה בעבודה מיום 17.1.06, הינה בשיעור של 19%.

 

2.         בדיון מוקדם נרשמו טענות הצדדים בערעור.

 

3.         המערערת טוענת כי עניינה הוחזר לוועדה הרפואית לעררים עם הנחיות ברורות כיצד עליה לפעול. בפסק הדין לא נכתב כי על הוועדה לבדוק את המערערת. לפיכך חרגה הוועדה מסמכותה כאשר בדקה את המערערת בשנית. כמו כן נדרשה הוועדה להתייחס לחוות דעתו של פרופ' עטר, ולנמק את החלטתה להעניק למערערת אחוזי נכות על פי סעיף מותאם. הוועדה לא עשתה זאת כנדרש, ולא התמודדה עם האמור בחוות הדעת כפי שהיה עליה לעשות.

 

4.         מנגד טוען המשיב כי הוועדה ציינה בהחלטתה מדוע בחרה בסעיף מותאם, ועשתה כן כדי להעניק למערערת אחוזי נכות גבוהים יותר. כמו כן לוועדה סמכות טבועה לבדוק את המבוטח, ועל כן לא חרגה הוועדה מסמכותה בענייו זה, גם אם הדבר לא נאמר במפורש בפסק הדין. הוועדה התייחסה לחוות הדעת של פרופ' עטר, וציינה כי ממצאיה שונים משלו. מדובר בערעור בעניינים רפואיים בלבד, ויש לדחותו.

 

5.         ביום 27.4.09 ניתן פסק דין בעניינה של המערערת (בל 10376/09, הרשמת רחל בר"ג-הירשברג, להלן – פסק הדין), ובו נקבע כך:

 

"1.           הריני נותנת בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, בהתאם להודעתם בישיבת בית הדין מיום 5.4.09, ולפיה עניינה של המערערת יושב לוועדה לעררים (נפגעי עבודה). הוועדה תתייחס בפירוט לחוות דעתו של פרופ' עטר וכן לממצאיה לפיהם סובלת המערערת מהגבלת תנועות בינונית בקרסול ותנמק את החלטתה להעניק למערערת נכות בשיעור של 15% לפי סעיף 35(1) ב-ג (מותאם).

2.             המערערת ובא כוחה יוזמנו להופיע בפני הוועדה ולשטוח טענותיהם.

3.             החלטת הוועדה תהיה מנומקת ומפורטת".

 

6.         אפנה תחילה לטענת המערערת כי הוועדה חרגה מסמכותה כאשר בדקה אותה, משום משלא נאמר דבר בעניין זה בפסק הדין. מקובלת עלי במלואה בעניין זה טענת המשיב. ככלל בדיקתו של המבוטח הינה עניין רפואי, הנתון לשיקול דעתה הרפואי של הוועדה, ובית הדין לא יתערב בו. בענייננו פסק הדין אכן לא קבע במפורש כי על הוועדה לבדוק את המערערת. אולם משנקבע כי על הוועדה לבחון בשנית את החלטתה לבחון  את סעיפי הליקוי שנבחרו, נתונה ההחלטה אם לבדוק את המערערת בשנית אם לאו לשיקול דעתה של הוועדה. בענייננו נכונים דברים אלה פי כמה, משנקבע בפסק הדין כי המערערת וב"כ יופיעו בפני הוועדה. בתוך סעיף זה בפסק הדין מובלעת אף האפשרות כי המערערת תיבדק בשנית, אף אם הדברים לא נאמרו במפורש. למעלה מהצריך לענייננו אוסיף עוד כי אין כל פגם בכך שהוועדה בחרה לעשות את עבודתה ביסודיות, ולבדוק שנית שמא טעתה בממצאיה, שהרי פסק הדין הורה לוועדה לבחון שנית את החלטתה.

 

7.         גם התייחסותה של הוועדה לחוות דעתו של פרופ' עטר מספקת בנסיבות העניין. הוועדה בדקה את המערערת ופירטה את ממצאיה בהרחבה (סעיף 21 לפרוטוקול). משהגיעה הוועדה למסקנה כי ממצאיה שונים מאלה של הפרופ' עטר, היא אינה חייבת לקבל את האמור בחוות הדעת, וגם הנמקתה מספקת. הוועדה גם הסבירה מדוע הפגמים שציין פרופ' עטר בחוות דעתו אינם פוגעים בתפקודה של המערערת.

 

8.         בחירת סעיף הליקוי הינה עניין רפואי, וגם הוא נתון לשיקול דעתה של הוועדה, ובית הדין לא יתערב בו, בדרך כלל. בענייננו הבהירה הוועדה כי  הלכה לקראת המערערת ובחרה סעיף ליקוי מותאם, שכן סעיף הליקוי העוסק בקרסול קובע אחוזי נכות נמוכים יותר. אכן, סעיף 48(3) של המבחנים לקביעת דרגת נכות  מעניק בגין "הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול" 10% נכות בלבד, ואילו בענייננו הלכה הוועדה לקראת המערערת ובחרה סעיף מותאם במסגרת סעיף 35(1) המעניק למערערת 15% נכות. ההסבר שנתנה הוועדה משכנע ומספק, ובכך מילאה הוועדה אחר הוראות פסק הדין במלואן. השאלה האם למערערת הגבלת תנועה קלה או בינונית, הינה שאלה רפואית מובהקת, וגם אם לא קיבלה הוועדה בעניין זה את האמור בחוות הדעת של פרופ' עטר, אין הדבר מצדיק התערבות של בית הדין בהחלטתה, כל עוד ההחלטה מבוססת על ממצאי הוועדה ומנומקת, וכך הוא הדבר בענייננו.

 

סוף דבר – הערעור נדחה.

אין צו להוצאות.

 

הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה, תוך 30 יום מיום המצאתו.

 

ניתן היום כ"ט בכסלו, תש"ע (16 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

דיתה פרוז'ינין, שופטת

 

011457/09בל 730 אילנית ג'והרי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DABC99442CC3F1E34225768E00519BBC/$FILE/D035C05FEBD51FAB4225768D0041D24D.html
תאריך: 
16/12/09
Case ID: 
11457_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : דיתה פרוז'ינין
דיתה פרוז'ינין
עורכי דין : א. בן דוד
א. בן דוד
Powered by Drupal, an open source content management system