ווקף מוחמד נ. תאופיק מחמד שעאר


 

   

בתי המשפט

א  015430/06

בית משפט השלום ירושלים

17/12/2009

תאריך:

כבוד השופט מ?שה בר??עם

לפני:

 

 

1 . ווקף מוחמד עבדלחלים שעאר

2 . חנה סמעאן סניורה

בעניין:

התובעים


 

אשרף שריף

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד

 

הנתבע

תאופיק מחמד שעאר


 

 


פסק דין

 


בהמשך להחלטתי מיום 10/9/09 ועל יסוד הסכמת הצדדים למתן פסק דין בפשרה, על פי הקבוע בסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, ללא נימוקים ובתנאים עליהם הוסכם (עמ' 4, ש' 6-2) ולאחר שבחנתי את כתבי הטענות על נספחיהם, בשים לב לשיעור דמי השימוש שנזכרו שם (ראה כתב התביעה, ס' 2(א) ו-3(ג)), שקלתי את השיקולים הרלוונטים, המשפטיים והעובדתיים והערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהם, הנני קובע כי בתמורה לתשלום שכר דירה בשיעור של 3,000 ¤ לחודש, יהיה רשאי הנתבע, להמשיך ולהחזיק במושכר עד יום 31/8/2011. תשלום דמי השכירות ישולמו מראש, עבור כל חודש שכירות וב- 10 לכל חודש, החל מיום 1/10/09, המועד עליו הוסכם (עמ' 4, ש' 3). דמי השכירות עבור חודשים 2009 / 12-10 ישולמו בתוך 30 יום.

 

ככל שלא ישולמו דמי השכירות, כולם או חלקם, במועדים שנקבעו (ואיחור של 7 ימים, לא יהווה הפרה), יפנה הנתבע את המושכר ופסק הדין יהווה, בעניין זה, פסק דין לפינוי, לכל דבר ועניין.

 

 

 

 

בנסיבות הענין ומשפסק הדין ניתן בפשרה ולנוכח תוצאת פסק הדין, לא מצאתי מקום לעשות צו להוצאות.

 

ניתן היום ל' בכסלו, תש"ע (17 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים

 

                                                                               

מ?שה בר?-עם, שופט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0CF1EEA0D8BE12E04225768F0052202B/$FILE/77D1D4446AE86D184225768F00333CDB.html
תאריך: 
17/12/09
Case ID: 
15430_6
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם
Powered by Drupal, an open source content management system