סווריגו מזל נ' המכללה המשותפת בע"מ


 

   

בתי המשפט


 

א  001337/06

בית משפט השלום באר שבע

 

22/12/2009

תאריך:

כב' השופט גד גדעון

בפני:

 

  

סווריגו מזל

בעניין:

התובעת

מיכל  ראובן

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

המכללה המשותפת בע"מ

 

הנתבעת

מר יצחק מודן

ע"י מנהלה

 


 

 

נוכחים:

 


פסק דין


 

1.   זהו פסק דין בתביעת התובעת, לחייב את הנתבעת לשלם לה פיצויים, עבור נזקים שסבלה לטענתה, עקב הטעיתה ע"י הנתבעת בעת כריתת חוזה לימודים, והפרת החוזה כלפיה. הוחלט לקבל את התביעה באופן חלקי, ולהלן הנימוקים.

2.   הנתבעת הינה מכללה ארצית, בה נלמדים קורסי הכשרה ולימודי תעודה. התובעת נרשמה ביום 8.6.03, ללימודים אצל הנתבעת בקורס "מטפלות לגיל הרך סוג 1-" (להלן: "הקורס"), בקמפוס באר שבע. התובעת למדה בקורס מחודש דצמבר 2003 עד חודש מרץ 2005.

 

לטענת התובעת, הציגה בפניה הנתבעת עובר לרישום, מצג לפיו הקורס עומד בפיקוח משרד העבודה והרווחה (כיום, משרד התמ"ת. להלן: "משרד העבודה" או "משרד התמ"ת"), כאשר עם סיום הקורס, וכפוף לעמידה בדרישות הנתבעת, תהא התובעת זכאית להיבחן במבחני משרד העבודה, והצלחה במבחנים אלה, תזכה אותה ב"תעודת מקצוע".

 

לטענת התובעת, על מנת לעמוד בהצלחה בדרישות הקורס, ובשל לוח הזמנים בו התקיימו הקורס והעבודה המעשית הנדרשת במסגרתו, לא מימשה את מלוא יכולת השתכרותה בתקופת הלימודים.

לטענת התובעת, היא עמדה בכל מטלותיה במסגרת הקורס, ואולם, כאשר בקשה להיבחן בבחינות משרד העבודה, גילתה לתדהמתה, כי אינה רשאית לגשת לבחינות, שכן הקורס לא בוצע בפיקוח המשרד.

 

ביום 14.3.05 פנתה ב"כ התובעת למשרד התמ"ת, וביקשה להתיר לתובעת להיבחן, ואולם בקשתה נדחתה, בנימוק שהתובעת אינה עומדת בתנאים, משום שהקורס לא עמד תחת פיקוח המשרד.

לטענת התובעת, בהסתמך על המצג שהציגה בפניה הנתבעת, השקיעה את כל מרצה בקורס ותכננה להשתלב בשוק העבודה, כמטפלת מוסמכת, ואולם כל ניסיונותיה לא צלחו, שכן לא קיבלה תעודת מקצועית.

לטענת התובעת, יש לחייב הנתבעת לפצותה, בשל ההטעיה הנטענת, בשל הפרת חובת תום הלב החלה על הנתבעת, ובשל הפרת החוזה על ידה.

 

סכום התביעה נכון למועד הגשתה – 80,693 ¤, מתוכם סך 60,300 ¤ בגין הפסד השתכרות, סך של 5,633 ¤, עלות הקורס ששילמה התובעת משוערכת למועד הגשת התביעה, וכן פיצוי בסך 15,000 ¤ עבור עוגמת נפש.

 

3.   לטענת הנתבעת, נרשמה התובעת ביודעין, לקורס מסוג "מטפלות מקוצר", שמשכו הכולל 300 שעות לימוד בלבד, ואינו עומד בפיקוח משרד התמ"ת, בניגוד לקורס ה"ארוך", שעלותו גבוהה יותר.

לטענת הנתבעת, בהתאם לתקנון הלימוד ודף המידע של הקורס, רובצת האחריות להרשמה לבחינות בגופי ההסמכה המתאימים, על התלמיד בלבד, ולא על הנתבעת.

 

לטענת הנתבעת, מעולם לא הובטח לתובעת, כי הקורס אותו למדה התובעת, קורס "מטפלות מקוצר", עומד תחת פיקוח משרד התמ"ת. לטענתה, קיבלה התובעת את כל המידע הרלוונטי אודות הקורס, וחתמה על התקנון, טרם תחילת לימודיה.

לטענת הנתבעת, התובעת ידעה, כי הנתבעת הינה מוסד לימודי, המכין לבחינות משרד העבודה, שאינו מוסמך לבחון את משתתפי הקורס, או להעניק להם סיווג מקצועי.

לטענת הנתבעת, התביעה הוגשה בחוסר תום לב, ותוך ניסיון לעשות עושר ולא במשפט.

 

לטענת הנתבעת, היא לא התחייבה מעולם, לספק לתובעת עבודה במהלך הלימודים או עם סיומם.

 

כמו כן הפנתה הנתבעת את בית המשפט, לדף המידע שהוציאה, בו הובהר, כי הלימודים בקורס "מטפלות קצר", משכו כשנה, והמפגשים ייערכו בתדירות של מפגש אחד או שניים, בשבוע. ומכאן לטענתה, כי אינה הנתבעת אחראית לנזקים הנטענים בגין הפסד השתכרות.

 

4.   סמוך לאחר הגשת כתב ההגנה, הגישה התובעת בקשה להעברת הדיון בתביעה אל בית משפט השלום בחיפה, בטענה, כי ע"פ תקנון הלימודים עליו חתומה התובעת, מסורה סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט בחיפה (בש"א 2308/06). הבקשה נדחתה בהחלטה מיום 5.6.06, בין היתר, משום שהתובעת איננה חתומה על תקנון הלימודים. בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט המחוזי הנכבד, על ההחלטה (בר"ע (מחוזי ב"ש) 6521/06), נדחתה.

 

5.   התובעת העידה לעצמה, וכן העידה מטעמה הגב' אלינור טובול, אשר למדה עמה בקורס. כן התובעת גם הגישה תעודת עובד ציבור, חתומה על ידי גב' נועה מור, מפקחת ארצית להכשרת מטפלות במשרד התמ"ת.

 

הנתבעת הגישה תצהיר הגב' מירי גלר, שעברה בזמנים הרלוונטיים, כרכזת שירות ויועצת לימודים אצל הנתבעת, אך ויתרה בסופו של דבר על עדותה.

 

6.   מתעודת עובד הציבור בחתימת הגב' מור עולה, כי במסגרת ההכשרה המקצועית של מטפלות במעונות יום, מתקיימות שתי תוכניות לימוד:

 

תוכנית אחת - בהיקף של  800 שעות לימוד (מתוכן 234 שעות עבודה מעשית, ולעניין זה ר' אישור הפעלת תוכנית לימוד מיום 18.6.01 המצורפת לתעודה). תוכנית זו מיועדת לחסרי ניסיון בעבודה במסגרת של מעון יום או משפחתון המפוקח, על ידי משרד התמ"ת.

 

תוכנית שניה – בהיקף של 280 שעות לימוד (ללא עבודה מעשית כלל – ר' אישור הפעלת תוכנית לימוד מיום 6.7.04 המצורף לתעודה). תוכנית זו מיועדת למי שעבדו בפועל, במסגרת מעון יום, או משפחתון המפוקח על ידי משרד התמ"ת.

 

על מנת לקבל תעודת סיווג מקצועי – סוג 1, למטפלות בילדים במעונות יום – נדרש המועמד, אשר למד במסגרת אחת התכניות לעיל ועמד בדרישות הקורס, לעבור בחינות סיווג מקצועי.

 

מועמד, שלא למד בקורס המפוקח על ידי האגף להכשרה ופיתוח כח אדם, במשרד, רשאי לגשת לבחינות הסיווג המקצועי בהתקיים התנאים הבאים:

 

א.         אם מלאו לו 18 שנים, הוכיח שעבד שנה אחת לפחות כמטפל בילדים במעון יום המפוקח על ידי המשרד, וסיים 9 שנות לימוד.

ב.         אם מלאו לו 18 שנים, והוכיח שעבד שתי שנים לפחות, כמטפל בילדים, במעון יום המפוקח על ידי המשרד.

לעניין הניסיון שנדרש, נאמר בתעודת עובד הציבור, כי יוכר רק נסיון שנצבר במהלך עבודה במעון יום או משפחתון, המפוקח על ידי משרד התמ"ת, או במסגרת מעון לילדים עד גיל 3, המאושר ע"י משרד החינוך. לעניין דרישת הותק בעבודה, לא ילקחו בחשבון עבודה בהתנדבות, בהתנסות או בעבודה מעשית. כמו כן, נדרשת שנת עבודה רצופה מלאה אחת לפחות, במעון.

7.   כאמור, טענה התובעת, כי עובר לרישום לקורס הציגה בפניה הנתבעת מצג, לפיו הקורס עומד בפיקוח משרד העבודה, ובסיומו תהא רשאית לגשת לבחינות המשרד. לתצהיר התובעת צורף גם דף מידע הנושא כותרת "מטפלות לגיל הרך סוג 1 מסלול ארוך", בו נאמר, כי: "מסיימי הקורס שיעמדו בדרישות הקורס, יקבלו תעודה מקצועית מטעם המכללה המשותפת, "מטפלת/מחנכת לגיל הרך, לעוברים בהצלחה את הבחינות העיוניות המקצועיות של משרד העבודה תינתן תעודה מקצועית של משרד העבודה "מטפלת/מחנכת לגיל הרך במעונות יום...".

 

הנתבעת הכחישה טענות אלה של התובעת, והסתמכה בין היתר, על התקנון עליו חתמה לטענתה התובעת, המלמד, כי הקורס אינו עומד תחת פיקוח משרד העבודה, ואולם,  התקנון שהגישה הנתבעת אינו חתום, ואין כל ראיה כי נמסר לתובעת, או כי תכנו הובא לידיעתה.

 

בחקירתה, הוסיפה התובעת, שלא נדרשה לעבור מבחני קבלה או ראיון קבלה טרם רישומה לקורס, ומעולם לא חתמה על מסמך, שכותרתו "כרטיס תלמיד" ובו מופיע כינוי הקורס "מטפלות מקוצר". התובעת העידה, כי למדה יותר מפעם אחת בשבוע, ובנוסף התנסתה בעבודה מעשית.

 

גרסת התובעת, נתמכה גם בעדות גב' אלינור טובול, אשר למדה יחד עם התובעת בקורס. העדה העידה, כי נציג הנתבעת, מר מאיר זיתון, אמר לה מפורשות, עובר לרישומה קורס, כי הקורס נמצא תחת פיקוח של משרד התמ"ת, וכי אם תעבור את הבחינות תקבל הסמכה מטעם המשרד - מידע אשר בדיעבד, בסיום הקורס, התברר כשגוי.

 

בחקירתה הנגדית חזרה העדה על הטענה, והוסיפה, כי לא נמסרו לה דפי מידע בעת ההרשמה, ולא הוסברו לה תנאי משרד התמ"ת לקבלת הסמכה. העדה גם העידה, כי במסגרת הקורס התקיימו שלוש פגישות בשבוע.

 

נוכח ההתרשמות מעדויות התובעת והגב' טובול, וכאשר לא הובאו כל ראיות לסתור טענותיהן, יש לקבל את גרסת התובעת, ומכאן, כי התובעת הרימה את הנטל להוכיח כי הוטעתה ע"י הנתבעת, וכי הנתבעת הפרה את החוזה שכרתה עם התובעת.

יצויין, כי מתעודת עובד ציבור שצרפה הנתבעת עצמה (ע"מ להוכיח כי ניתן לה רישיון לניהול קורסים שונים) עולה כי בעצם פתיחת הקורס, פעלה הנתבעת לכאורה בניגוד להוראות משרד התמ"ת. בתעודת עובד הציבור האמורה (מיום 2.1.06) נאמר לעניין זה:

"4. עפ"י רישומי המשרד – המכללה המשותפת הנה גוף אשר קיבל אישור פיקוח... לשנים 2002-2005.

 

עפ"י נוהלי המשרד לצורך הכרה ...מתחייב מבקש ההכרה:

"לא לפרסם ו/או לרשום תלמידים לפני קבלת אישור פיקוח...ולא לפתוח קורסים ללא קבלת ... מצ"ב צילום כתב התחייבות בחתימת המכללה" . פועל יוצא של התחייבות זו, כי גוף אשר קיבל הכרה לצורך קורס במקצוע מסוים, איננו רשאי לבצע קורסים במקצוע זה - ללא פיקוח המשרד.

 

5...

 

6. לפני כשנה וחצי לאחר שהתברר למשרד כי המכללה המשותפת העבירה קורסים במקצועות מפוקחים  מבלי שאלה קבלו מספרי פעולה כמתחייב עפ"י נהלי האגף, ולאחר בירור שנערך, ניתנה על ידי נציג המכללה – ההתחייבות המצ"ב".

 

מכאן, כי הנתבעת לא הייתה רשאית כלל, לדברי הגב' מור, לפתוח ולקיים את הקורס, במועד בו קויים.

 

הוכח, כי התובעת לא עמדה במועד הגשת התביעה, בדרישות משרד התמ"ת, כדי לגשת לבחינות הסיווג המקצועי של מטפלות במעונות יום סוג 1, לרבות הדרישות ביחס למועמדת אקסטרנית.

 

התובעת זכאית איפוא לפיצוי, בגין הנזק שנגרם לה, עקב התנהגות הנתבעת.

 

9.   לטענת התובעת, נגרם לה נזק בגין אבדן השתכרות, לכל הפחות בגובה השכר המינימאלי במשק, במהלך 18 חודשים. לחילופין, טוענת התובעת, צפוי לה הפסד השתכרות בעתיד, שכן על מנת לעבוד כמטפלת, תידרש לעבור קורס מטפלות בפיקוח משרד התמ"ת, ומשכך יגרם לה הפסד השתכרות במהלך 18 חודשים לפחות.

סבורני, כי התובעת לא הוכיחה נזקים נטענים אלה.

 

בחקירתה ספרה התובעת, כי עבדה במשק בית בתקופת לימודיה בקורס, בשעות הבוקר. לדבריה: "היה לי קשה גם לעבוד וגם ללמוד אך עמדתי בזה. עבדתי שלוש פעמים בשבוע , ובימים שעבדתי בגנים לא עבדתי בניקיון".

 

גם במועד החקירה עבדה התובעת במשק בית. לעניין השתכרותה העידה:

"היום המשכורת של עובדת ניקיון זה 2,800 עד 3,000 ¤ לחודש, אבל אם הייתי מטפלת מוסמכת לגיל הרך עם תעודה, המשכורת היתה מוכפלת. אני בקשתי מאנשים בגנים שיקבלו אותי. אני בדקתי בגנים ומטפלת מוסמכת מרוויחה סך של 5,000 ¤ עד 6,000 ¤ על סמך שיש להם תעודה של מטפלת מוסמכת".

 

התובעת לא הביאה כל ראיה של ממש, לעניין גובה שכרה של מטפלת מוסמכת, ולא הוכיחה את הפרש ההכנסה הנטען, לעומת עבודתה בניקיון. עדותה לעניין זה, הינה עדות מפי השמועה, שאין לה משקל ראייתי.

 

התובעת תבעה כאמור, את השבת עלות הקורס במלואה. משנקבע, כי התובעת הוטעתה ע"י הנתבעת, וכי הנתבעת הפרה התחייבותה החוזית כלפי התובעת, ולא סיפקה לה את הקורס המובטח, יש לפסוק לזכות התובעת את מלוא הסכום הנתבע לעניין זה. הסכום המשוערך עומד נכון למועד כתיבת פסק הדין על 7,030 ¤.

 

לטענת התובעת, היא זכאית לפיצוי בסך 15,000 ¤, עבור עוגמת הנפש שנגרמה לה, בשל התנהגות הנתבעת. ברי, כי לתובעת נגרם מפח נפש, עם גילוי העובדה כי חרף לימודיה הממושכים, לא תוכל לקבל תעודת מקצוע. יש לפצותה בשל כך, כמו גם עבור אבדן הזמן והטרדה היתרה. בנסיבות שפורטו לעיל, נכון יהיה להעמיד הפיצוי על 5,000 ¤ כערכם היום. בסה"כ, יש לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויים בסך 12,030 ¤.

 

9.   לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויים בסך 12,030 ¤, ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ¤ בתוספת מע"מ, והוצאות המשפט בסך 1,000 ¤.

 

ניתנה היום ה' בטבת, תש"ע (22 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.                                                                             

גד גדעון,  שופט

 

001337/06א  134 הילה כפיר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/96B86F62E548E93342257694005124D4/$FILE/DCEF1FF2237CF0074225768B0038B36C.html
תאריך: 
22/12/09
Case ID: 
1337_6
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופט גד גדעון
כב' השופט גד גדעון
עורכי דין : מיכל ראובן
מיכל ראובן
Powered by Drupal, an open source content management system