כהן נ. בוחבוט


 

   

בתי המשפט


 

א  004058/04

בית משפט השלום באר שבע

 

23/12/2009

תאריך:

כב' השופט גד גדעון

בפני:

 

 


 

כהן יפעת

בעניין:

התובעת

עו"ד אלעוברה טלאל

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

בוחבוט עדי


 

הנתבעת

עו"ד בוקר רפאל

ע"י ב"כ עו"ד


 


­­­


פסק דין משלים

 

ביום 13.9.09 ניתן בהסכמת הצדדים, פסק דין חלקי, במסגרתו נדחתה התביעה שכנגד, וכן נדחתה התביעה הראשית נגד הנתבעת מס' 2.

הצדדים הסמיכו אותי לפסוק בתביעה הראשית לפשרה, על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, פיצוי בטווח שבין 4,000 ¤ ל-19,000 ¤, וכן לפסוק את שכ"ט ב"כ התובעת.

לאחר ששבתי ועיינתי במסמכים שבתיק, נוכח התרשמותי מעדויות התובעת והגב' יפה לוי, כאשר נקלחה בחשבון העובדה שלא נשמעו עדי ההגנה, בהתחשב בכך שמדובר בפסק דין על דרך הפשרה, ולאחר ששקלתי את הטענות שטענו הצדדים בסיכומיהם, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך 15,000 ¤, ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ¤ בתוספת מע"מ.

 

לאחר ששקלתי טענות הנתבעת בסיכומיה, לעניין חלוקת הסכום הפסוק לתשלומים, לאחר שעיינתי במסמכים שצרפה לסיכומים, וכאשר, מצד שני זכאית התובעת לקבל את הסכומים שנפסקו לזכותה תוך זמן סביר, אני מורה כי הסכום הכולל ישולם ע"י הנתבעת לתובעת באמצעות ב"כ התובעת, ב-12 תשלומים שווים ורצופים, כאשר התשלום הראשון ישולם עד 10.1.2010, והתשלומים הבאים, עד 10 בכל חודש לאחר מכן.

 

מקום שלא ישולם איזה מן התשלומים תוך המועדים האמורים, תעמוד מלוא היתרה לפרעון מיידי, ותישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאותו מועד, כאשר במקרה כזה, תהא התובעת רשאית לגבות את יתרת החוב הפסוק (בניכוי הסכומים שישולמו עד אז) בהליכי הוצל"פ.

 

ניתנה היום ו' בטבת, תש"ע (23 בדצמבר 2009) במעמד הצדדים.                                         

גד גדעון,  שופט

 004058/04א  134 הילה כפיר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FA9534BE4EB1618642257695005192EA/$FILE/EAC316E9A2E602FA422576940049EFF0.html
תאריך: 
23/12/09
Case ID: 
4058_4
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופט גד גדעון
כב' השופט גד גדעון
עורכי דין : אלעוברה טלאל בוקר רפאל עו"ד אלעוברה טלאל עו"ד בוקר רפאל
אלעוברה טלאל
בוקר רפאל
עו"ד אלעוברה טלאל
עו"ד בוקר רפאל
Powered by Drupal, an open source content management system