"גב' חמד נ. הראל חב' לביטוח בע


 

   

בתי המשפט
 

א  006303/07

בית משפט השלום בירושלים


 

  23/12/2009

לפני כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

 

 


 

חמד אודט

בעניין:

 

התובעת

ע"י ב"כ עו"ד אופיר יהלום


 

 


 

 

נ  ג  ד


 


 

 


 

הראל חב' לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד חלי תורן


 

 

הנתבעת


 


 

 

 


 


 

 

פסק דין


1.      התביעה היא תביעה כספית לתשלום תגמולי ביטוח, גבוהים מאלו ששולמו למבוטח, בעלה המנוח של התובעת, בגין נזקיו של המבוטח עקב תאונה בה היה מעורב רכבו (להלן-"התאונה").

2.      התובעת טענה כי תיקון הרכב על ידי מוסך הסדר, נעשה באופן לא מקצועי וכי היה מקום להכריז על הרכב כ"אובדן להלכה" עקב התאונה. בנוסף ניטען כי בביצוע התיקון הרשלני, נוצר סיכון לנסיעה בו.

3.      התובעת, הגישה חוות דעת של שמאי מטעמה מר אריה זלטין בתמיכה לתביעה. בהתאם לחוות דעתו של השמאי דרשה התובעת את יתרת נזקיה בגין התאונה שלא שולמו לה ע"י הנתבעת, בצירוף פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה עקב התחמקות הנתבעת מתשלום יתרת תגמולי הביטוח שהגיעו לה.

4.      הנתבעת, דחתה את טענות התובעת וטענה בין היתר כי הרכב תוקן כנדרש ע"י מוסך הסדר "מדינה" והתיקון, אושר על ידי השמאי מטעמה מר דנון יצחק שליווה את ביצועו.

5.      הנתבעת הוסיפה וטענה כי לאחר תיקון הרכב בגין התאונה, עבר הרכב תאונה נוספת ובוצע תיקון בגינו במוסך אחר ולא במוסך ההסדר "מדינה". בדיקת הרכב במכון "טסט ליין", בוצעה גם היא לאחר קרות התאונה הנוספת. לפיכך טענה הנתבעת כי תגמולי הביטוח, שולמו למבוטח במלואם ודין התביעה להידחות.

 

4.         הצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו, התביעה תועבר לבוררות בפני הוועדה הטכנית באיגוד שמאי הביטוח וחברי הוועדה, לא יהיו מבין שמאי החוץ של הנתבעת. כב' השופט ד' מינץ שדן בזמנו בתביעה, נתן תוקף של החלטה להסדר הדיוני. 

 

5.         ביום 24.11.09 הוגשה הכרעת הוועדה המקצועית שדנה בבוררות, שקבעה כי הרכב עבר תאונה נוספת לאחר ביצוע התיקון במוסך "מדינה" והרכב, היה בר שיקום לאחר התאונה נשוא התביעה לפי שיעור הנזקים שנגרמו לה בתאונה ונקבע ערך הרכב למועד התאונה.

 

6.         בנסיבות אלו, בשים לב לתגמולי הביטוח ששולמו למבוטח ולהכרעת הוועדה שמונתה כבורר, דין התביעה להידחות.

 

7.      אני מחייבת את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ש"ח בלבד בצירוף מע"מ. בקביעת גובה ההוצאות התחשבתי בדחיית התביעה ומנגד,  בדחיית טענותיה המקדמיות של הנתבעת על ידי כב' השופט מינץ שקבע בהחלטתו, כי הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון במסגרת פסק הדין.

 

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום ו' בטבת, תש"ע (23 בדצמבר 2009) בהיעדר הצדדים

 

 

                                                                                ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת

 

 

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AD819D97583229034225769500516299/$FILE/61DA6E48CF7912054225768E002E95A7.html
תאריך: 
23/12/09
Case ID: 
6303_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : לפני כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
לפני כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אופיר יהלום חלי תורן
אופיר יהלום
חלי תורן
Powered by Drupal, an open source content management system