אזולאי נ. ביטון


 

   

בתי המשפט

תאח 000003/09

בית משפט השלום אשדוד

 

24/12/2009

תאריך:

כב' השופט גיל  דניאל

בפני:

 

 אזולאי אנדרי

ת.ז. 58437864

בעניין:

התובע

עו"ד שרעבי

ע"י ב"כ


 

נ  ג  ד


 

ביטון יוסף

ת.ז. 26888958

הנתבע

עו"ד רגב בעז

ע"י ב"כ


 

פסק דין

 


התובע הוא הבעלים של דירה בת חדר אחד המצויה ברח' בורוכוב באשדוד. לטענת התובע בכתב התביעה, ביום 19.3.08 נחתם בינו לבין הנתבע חוזה שכירות לפיו שכר הנתבע את הדירה.

 

לטענת התובע, הנתבע לא שילם את מלוא דמי השכירות החל מיום 19.3.09 וכן מחזיק בדירה שלא כדין. עוד נטען, כי הנתבע לא מסר שטר חוב כפי הנדרש בחוזה השכירות.

 

התביעה הוגשה כתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר.

 

לטענת הנתבע בכתב ההגנה, חוזה השכירות שצורף לכתב התביעה אינו חוזה השכירות עליו חתם בתחילת תקופת השכירות והתובע נוהג להפיק חוזי שכירות על פי צורך מזדמן. עוד טוען הנתבע, כי הוא אינו חייב לתובע כל סכום, אלא להיפך. התובע הוא זה שחייב לו כספים בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מניתוק של הגז והמים החמים בדירה.

 

לטענת הנתבע, בחוזה שנחתם בין הצדדים ניתנה לו אופציה להתגורר בדירה. בכל מקרה, גם על פי חוזה השכירות שהוא אוחז בידו, אשר צורף כנספח "א" לכתב ההגנה, תקופת השכירות מסתיימת רק בחודש יולי 2009.

 

בדיון שנערך לפני העידו שני בעלי הדין ונחקרו בחקירה נגדית על האמור בתצהירים שהוגשו מטעמם.

 

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים וכן שקלתי את הטענות שהועלו בתיק זה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

 

בין הצדדים מחלוקת לגבי השאלה, מהו חוזה השכירות המחייב. לכתב התביעה צורף חוזה שכירות מיום 19.3.08 אשר קבע את תקופת השכירות החל מאותו מועד ועד ליום 19.3.09. מאידך, לכתב ההגנה צורף חוזה שכירות, ככל הנראה מחודש יולי, אשר בו נקבעה תקופת השכירות החל מיום 19.8.08 ועד ליום 19.7.09.

 

בין אם חוזה השכירות שצורף לכתב התביעה הוא החוזה המחייב ובין אם חוזה השכירות שצורף לכתב ההגנה הוא החוזה המחייב, הרי שכך או כך, תקופת השכירות הגיעה לידי סיום לכל המאוחר ביום 19.7.09.

 

טענתו של הנתבע לפיה קיים חוזה שכירות אחר, אשר נחתם בין הצדדים, ואשר במסגרתו ניתנה לו גם אופציה להארכת תקופת השכירות, לא נתמכה בראייה כלשהי. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים והתרשמתי מעדותם, אני מקבל את גרסתו של התובע לפיה לא ניתנה לנתבע אופציה להארכת תקופת השכירות. מהראיות עולה, כי מלבד שני חוזי השכירות האמורים, כפי שהוצגו על ידי הצדדים, לא נחתם בין הצדדים חוזה שכירות נוסף. כמפורט לעיל, שני חוזי השכירות (לרבות זה אשר הוצג ע"י הנתבע) אינם כוללים אופציה בידי הנתבע להארכת תקופת השכירות.

 

במצב דברים זה, אני דוחה את טענת הנתבע לפיה ניתנה לו אופציה להארכת תקופת השכירות.

 

הואיל ותקופת השכירות הסתיימה כאמור, לכל המאוחר ביום 19.7.09, שוב אין הנתבע רשאי להמשיך ולהתגורר בדירה.

 

המחלוקות הנוספות שבין הצדדים, אשר נוגעות לתשלום דמי השכירות ולטענות הנתבע ביחס לנזקים שנגרמו לו, שהינן מחלוקות כספיות, אינן נדרשות להכרעה במסגרת ההליך בתיק זה, שהינו כאמור הליך בתביעת פינוי בלבד.

 

לפיכך, התביעה מתקבלת.

 

על הנתבע לסלק ידו ולפנות את הדירה המצויה ברח' בורוכוב 18/5 באשדוד ולהחזירה לידי התובע כשהיא נקיה מכל אדם או חפץ השייכים לנתבע (למעט ריהוט הדירה המפורט בחוזה השכירות), וזאת לא יאוחר מיום 31.12.09.

 

הנתבע ישא בתשלום הוצאות התובע בהליך זה, לרבות אגרת המשפט, וכן ישא בנוסף בתשלום שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ¤ בתוספת מע"מ כדין. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום.

 

 

ניתן היום ז' בטבת, תש"ע (24 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

גיל דניאל - שופט

 

000003/09תאח139 דפנה צדוק

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/07B6DDD515F19CE14225769600514F25/$FILE/1B0928A60BEE563C4225768D003B4191.html
תאריך: 
24/12/09
Case ID: 
3_9
Case type: 
תאח
סיווגים
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : רגב בעז שרעבי
רגב בעז
שרעבי
Powered by Drupal, an open source content management system