סטיבן צ'יקה ואח' נ' מ"י


 

   

בתי המשפט

עתמ000311/09

בימ"ש לעניינים מינהליים ב"ש


 

31/12/2009

תאריך:

כב' השופטת ש.דברת - ס. נשיא

בפני:

 

 

 


 

1. סטיבן צ'יקה דרכון ניגרי מס' A3350047A

2. זוהר מיקה ת"ז 05452516

בעניין:

העותרים

א.שמולביץ

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

מדינת ישראל – משרד הפנים


 

המשיבה

ע"י עו"ד טל שטיין

באמצעות  פמ"ד


 


 

פסק דין


1.                   בקשת העותרים להכיר בהם כידועים בציבור נדחתה על ידי המשיבה בהחלטתה מיום 22.1.2009, משלא שוכנעה מכנות הקשר, כנדרש על פי נוהל 5.2.09 שענינו "נוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים, לרבות בני אותו מין" (להלן - "הנוהל").

בעקבות פניית ב"כ העותרים דאז, עו"ד טל פרושן, ניתנה ביום 12.5.09 החלטה נוספת הדוחה הבקשה ובה צויין, ש"לא הוצגו ראיות למשק בית משותף וחיים משותפים בהתאם לנוהל חיים משותפים...". מכאן העתירה שבפני, בה נטען, בין היתר, כי העותרים לא קיבלו את פרוטוקול החקירה שנערכה להם, ואין בחקירה לקיים את חובת השימוע וכי נסיבותיה המיוחדות של עותרת 2, מחלתה הנפשית, לא הובאו בחשבון בעת מכלול השיקולים. בנוסף, מלינים העותרים כי החקירה התנהלה בשפה האנגלית שאינה נהירה לעותר ושפת אימו הינה שפת איבו. כמו כן, התשובה שניתנה הינה כללית, אינה מנומקת ואינה ראויה לרשות שלטונית. בתשובה לתגובת המשיבה, נטען גם כי השאלות שהופנו לבני הזוג לא היו שאלות זהות ומכאן מקור הסתירות שבין דבריהם.

2.                   עמדת המשיבה שלא הוכח הקשר שבין העותרים לאור הראיות שעמדו בפניה, וכי החלטה זו סבירה ואינה חורגת ממתחם הסבירות.

 

דיון

3.                   העותרת ילידת 1956, אזרחית ותושבת ישראל מתגוררת באילת, סובלת ממחלה בגינה היא מטופלת במסגרת דיור מוגן של עמותת אנוש באילת. העותר אזרח ניגרי, יליד 1968, נכנס לארץ פעמיים לראשונה ביום 1.3.07 כנוסע סמוי, דרך נמל חיפה באופן לא חוקי, כך על פי הצהרתו ובפעם השניה ביום 30.3.07 דרך שדה תעופה נתב"ג וקיבל אשרה מסוג ב/2 שתוקפה עד 30.6.07.

העותרים פנו למשיבה ביום 17.12.08 לקבלת מעמד כידועים בציבור. בראיונות נפרדים שנערכו לעותרים עלו סתירות רבות בתשובותיהם, המצביעות על העדר קשר או היעדר היכרות של ממש ביניהם. כך העותר מספר שהוא ראה את העותרת באילת, היא מצאה חן בעיניו, הם החליפו ביניהם מספרי טלפון, ואחרי כמה ימים נפגשו, ואז הצהיר בפניה על אהבתו. מסביר שנכנס לארץ במרץ 2007, דרך נתב"ג, כשבדעתו להישאר ולגור בארץ. ציין שאין לו משפחה בארץ ולעותרת אחות בתל אביב ואחות בארה"ב. כשנשאל אם העותרת רוצה ילדים, ענה שלא שוחחו על כך, אבל הוא סבור שכן, והבהיר שהוא כן רוצה ילדים. האוכל האהוב בעיניו זה שווארמה והעותרת היא שמכינה לו זאת.

 

לעומת זאת העותרת ציינה, כי לעותר שני אחים שנשואים לישראליות, בניגוד לעדותו שאין לו משפחה בארץ. אין היא יודעת את שם משפחתו, וזה גם לא מעניין אותה ואין היא יודעת את שמות הוריו. ספרה שכאשר נכנס לארץ שהה בתל אביב כשלושה חודשים, בניגוד לעדותו שהוא הגיע ישר לאילת. המאכלים האהובים עליה שהוא מכין לה הם עוף פיקנטי, בניגוד לדבריו שהיא אוהבת ציפס. היא מכינה לו עוף ותפוחי אדמה בתנור וכבד עוף, בניגוד לדבריו שהיא מכינה לו שאוורמה. אין היא יכולה להביא ילדים לעולם והעותר יודע זאת בניגוד לדבריו שלא דיברו על כך.

 

4.                   טענת העותר כי השימוע נערך בשפה האנגלית, שפה שאינו שולט בה, תמוהה קמעא לאור העובדה שתצהירו התומך בבקשה נכתב באנגלית ולא צויין בו שהוא תורגם לשפת האיבו השפה האפריקאית בה שולט העותר. זאת ועוד, לא ברור באיזה שפה מתקיים הקשר בין הצדדים. העותר אינו שולט בשפה העברית כלל, והעותרת אינה דוברת אנגלית. על כן, הכיצד הצליחו לתקשר ביניהם מייד לכשנפגשו והוא הצהיר על אהבתו בפניה - לא ברור.

 

5.                   לעתירה צורף מכתב מיום 28.12.09 של עובדת מקצועית בדיור מוגן של אנוש באילת אודות מצבה של העותרת המטופלת במסגרת עמותת אנוש שהיא עמותה לשיקום בריאות הנפש מזה מספר שנים (נספח ג 4 לעתירה). במכתב זה מפרטת העובדת המקצועית שלעותרת קשיים בתפקוד היום יומי כמו ביצוע מטלות משק הבית בישול וליווי לסידורים בקהילה,  על כן זקוקה לליווי וסיוע במילוי צרכים אלה. אם אכן היתה בקשר זוגי עם העותר או נעזרת בו, קרוב לודאי שהעובדת המקצועית היתה מציינת זאת. לא רק שהדבר לא צויין, אלא שנאמר במסמך זה, שהעותרת מקבלת ליווי של עובדת מקצועית וסייעת שיקומית אשר מלוות ומדריכות אותה בצרכי היום יום השונים וזאת בניגוד לעדות העותרת שהעותר עוזר לה במטלות של משק הבית.

 

6.                   העותר נעצר על ידי משטרת ההגירה ביום 18.3.08. בראיון שנערך לו לא הזכיר ולו במילה  קיומה של העותרת. כן ציין כי יש לו הגנה של האו"ם וכי אין לו כל משפחה בישראל. מסביר בתצהירו שהיה שיכור ולא רצה להטריד את העותרת. האם אדם שיכור לא זוכר קיומה של זוגיות - תמהתני. עוד לציין, שהכתובת שמוסר העותר, אינה כתובת בה מתגוררת העותרת.

 

7.                    סעיף 12 ג' לנוהל  מפרט את דרך ואופן קבלת ההחלטה ומורה על ביצוע ראיונות נפרדים לשני בני הזוג, בהתייחס לכנות הקשר ביניהם וקובע ותנאים נוספים, שאינם רלוונטיים לענינינו. המשיבה פעלה על פי הנוהל ושהשתכנעה שלא מדובר בקשר כנה לאור הסתירות הרבות בדברי העותרים המלמדים שההיכרות ביניהם שיטחית ביותר, ואין קשר כנה ביניהם. וכי על איזה כנות של קשר מדובר, כאשר העותרת אינה יודעת אם שם משפחתו של העותר, עימו היא מתגוררת זה למעלה משנה והדבר אף לא מעניין אותה. גם הסתירות בפריטים הקטנים מצביעים על היעדר קשר כך לדוגמא במאכלים האהובים על כל אחד מהעותרים ומה העותרת מכינה לעותר.

למשיבה שיקול הדעת לקבוע מי יבוא בשערי המדינה, ואין לעותר זכות קנויה לרכישת מעמד בישראל. זכותו קמה מכוח קשר עם אזרחית ישראלית, אך כפוף לכך, שעל הצדדים להוכיח קיומו של קשר כנה ביניהם. קשר כזה לא הוכח, נהפוך הוא הראיות שהובאו מצביעות על היעדר קשר כנה בין הצדדים והרושם הוא שהעותר עם הגיעו לארץ החליט  להישאר כאן, כפי שציין בראיון עימו ויעשה הכל כדי לממש זאת. בנסיבות אלה לא מצאתי הפגם שנפל בהחלטת המשיב המצדיק התערבותו של בית המשפט.

 

בשולי הדברים אוסיף כי הטענה לפיה  המשיבה לא הביאה בחשבון את מצבה הנפשי של העותרת, אין בה ממש, כיוון שהשאלות שנשאלו היו שאלות טרוויאליות ביותר של ניהול חיי יום יום בין בני זוג המתגוררים זה במחיצתו של זו.

 

סוף דבר, העתירה נדחית.

 

בהתחשב במצבה הנפשי של העותרת, לא אחייב אותה בהוצאות.

העותר 1  ישלם הוצאות עתירה ושכר טרחת עו"ד בסכום של 5,000 ש"ח נכון להיום.

 

 

ניתן היום י"א בטבת, תש"ע (28 בדצמבר 2009) בהיעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לבאי כוח הצדדים.

 

______________

דברת שרה, שופטת

 ס.נשיא

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CE345927B5C6091E4225769D0051B43C/$FILE/A5FFF54338D48AD5422576960048DA49.html
תאריך: 
31/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : דברת שרה
דברת שרה
עורכי דין : א.שמולביץ טל שטיין
א.שמולביץ
טל שטיין
Powered by Drupal, an open source content management system