די.סי. אלון נ לנק מריאן


 

   

בתי המשפט


 

א  007583/01

בבית משפט השלום בירושלים

31/12/2009

תאריך:

כב' השופטת עירית כהן

בפני:

 

 

 

1. די.סי. אלון בע"מ

2. די.וי.אס. השקעות בע"מ

3. ניהול הילדסהיימר 3 בע"מ

בעניין:

התובעות

ע"י ב"כ עו"ד אילן שמר


 

התובעות


 

נ  ג  ד


 


 

1. לנק מריאן – עניינה הסתיים

2. גנס מרסל

3. מלם בלוך ריימונד

4. פאהן אלכסנדר ז"ל ופאהן שירלי

5. גיאנטי שמואל

6. ברנשטיין מאיר - עניינו הסתיים

7. לוי גאנפרנקו - עניינו הסתיים

8. שרון אסתר

9. קלצין יהושוע

10. מייקלסון סרינה

11. דינר יהודה - עניינו הסתיים

12. פיינשטיין רינה

13. סטדיה וללפגנג

14. סצרדוטי דיאגו

15. לאופר רינה רוזה

16. דהאן ג'ק יעקב

17. שגיא אלכס

18. פרנקפורטר קלוד - עניינו הסתיים

19. מצגר ג'וסה

20. רות קרול


 

הנתבעים

ע"י ב"כ עו"ד איריס גולן


 

 


פסק דין

 


1.  ביום 20.8.09 ניתן על ידי פסק דין חלקי בשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים ורואה החשבון יהודיוף התבקש להכין חוות דעת משלימה בהתאם לקביעות שבפסק הדין החלקי.

    על פי אותו פסק דין חלקי היה על ב"כ הצדדים להשלים את טיעוניהם בשאלה האם ביחס לחישוב הריביות יש משמעות לכך שחישוב החוב על פי דוחות הכספיים נעשה לראשונה לאחר מינויו של רואה החשבון יהודיוף.

2.  ב"כ הצדדים השלימו את טיעוניהם ורו"ח יהודיוף הגיש חוות דעת משלימה.

3.  סעיף 11(ד) להסכם הניהול עם התובעות 1 ו- 2 קובע:

"תוך תקופה שלא תעלה על 3 חודשים מתום כל שנה, תערוך חברת הניהול חשבון סופי של הוצאות ניהול וביצוע השירותים (כולל פחת ודמי ניהול) (להלן – החשבון השנתי). החשבון השנתי, כשהוא מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון חברת הניהול, ישמש ראיה לכאורה לגובה הוצאות הניהול וביצוע השירותים."

כפי שטוענים הנתבעים, התובעות הפרו התחייבויות אלה ולא המציאו לנתבעים דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאושרים עד ליום 30.1.03.

רות קרול העידה כי הנתבעים הודיעו לתובעות שהם אינם משלמים בגלל שלא ראו את הדוחות (עמוד 43 לפרוטוקול). עדותה של רות קרול נתמכת בעדותו של משה ממן ממנה עולה כי לא נעשתה התחשבנות בין הצדדים על בסיס הדו"חות.

החיוב בריבית על פי ההסכם יחל, אפוא, מהמועד בו קיבלו הנתבעים את הדוחות הכספיים, דהיינו ביום 30.10.03.

4.  החוב שעל כל אחד מהנתבעים שעניינם טרם הסתיים לשלם הוא כדלקמן:

א.  גנס מרסל                                    33,112 ¤.

ב.   מלם בלוך ריימונד            28,406 ¤.

ג.    פאהן שירלי                      36,642 ¤.

ד.   ג'אנטי שמואל                  21,851 ¤.

ה.   שרון אסתר                      26,221 ¤

ו.     קלצ'ין יהושע                   30,255 ¤.

ז.    מייקלסון סרינה               36,474 ¤.

ח.   פיינשטיין רינה                 36,642 ¤.

ט.  סטדיה וללפגנג                 22,859 ¤.

י.     סטרדוטי דיאגו                34,289 ¤.

יא.       לאופר רינה רוזה           43,365 ¤.

יב. דהאן ג'ק יעקב                 35,970 ¤.

יג.  שגיא אלכסנדר                 26,557 ¤.

יד. מצגר ג'וסה                      45,046 ¤.

טו.       רות קרול                      29,919 ¤.

5.  בהתחשב בכך שהחוב הנומינלי לפי חוות הדעת ירד בכ- 110,000 ¤ ובהתחשב בחוב של התובעות לוועד הבית, אשר התברר אף הוא בתביעה זו, שלפי קביעתו של רו"ח יהודיוף עומד על 97,383 ¤ אין צו להוצאות.

6.  על הנתבעים לשלם את הסכומים שנפסקו תוך 30 יום מהיום.

 

ניתן היום י"ד בטבת, תש"ע (31 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

עירית כהן, שופטת

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/48BC9CF130A1A6624225769D0052A453/$FILE/D4251C30A90819BB4225769D0031C73F.html
תאריך: 
31/12/09
Case ID: 
7583_1
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : אילן שמר איריס גולן
אילן שמר
איריס גולן
Powered by Drupal, an open source content management system