סלומון שלמה נ. שירביט חב' לביט


 

   

בתי המשפט


 

א  006549/07

בית משפט השלום באר שבע


 

03/01/2010

תאריך:

כבוד השופט פרסקי יעקב

בפני:

 

 

 


 

סלומון שלמה

בעניין:

התובע

יעקב רביבו

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

שירביט חב' לביטוח בע"מ


 

הנתבעת

דן שפט

ע"י ב"כ עו"ד


 


 


פסק דין

 

עניינה של התביעה, פיצוי לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות.

 

1.        התובע בוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות החל משנת 1994. טוען התובע כי ביום 16.6.05 נפגע בתאונת עבודה שאירעה כאשר סחב עגלה ולפתע הרגיש כאב חד בגב ולא יכול היה ללכת. ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה לתובע 10% נכות לצמיתות בשל מגבלת תנועות בגב התחתון. טוען התובע כי זכאי הוא לפיצוי לפי 10% מסכום הפוליסה לנכות מלאה. כן טוען התובע כי פנה לחברת הביטוח אשר מסרה לו כי מבדיקת המסמכים הרפואיים, עולה כי קיימת בעיית גב משנת 1993 וכי הכיסוי הביטוחי הינו לגבי אירועים שקרו לאחר תחילת הביטוח.

 

2.        הנתבעת הכחישה את מקרה הביטוח. הנתבעת טענה כי קביעת הביטוח הלאומי אינה קבילה בהליך זה שכן אין מדובר בענייננו בתאונת דרכים. טוענת הנתבעת כי כל פגימה או ליקוי שאירעו לתובע לפני תחילת הביטוח אינם חוסים לפי הפוליסה. לחילופין, נטען כי התובע זכאי לפיצוי לפי 5% נכות בהתאם לחוות דעת רפואית שהוגשה מטעמה.

 

3.        הצדדים הגיעו להסכמה ולפיה על עניינו של התובע, חלה פוליסה לביטוח תאונות אישיות שבין הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ ובין חברת חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ. המחלוקת המרכזית בין הצדדים היתה לגבי משמעות מכתב הדחיה שקיבל התובע, מכתב חברת הביטוח מיום 22.5.07, ובו פורט מדוע נדחתה תביעתו. הצדדים פירטו הן בסיכומים בעל פה והן בהשלמת הגשת פסיקה, לגבי משמעות מכתב הדחייה לאופן ניהול התביעה בענייננו ובמיוחד בשאלה האם על התובע היה להוכיח את עצם האירוע הביטוחי.

 

4.        עסקינן בתביעה בסדר דין מהיר. הסוגיה שהעלו הצדדים באשר לחובת ההנמקה של חברת ביטוח והנחיות המפקח על הביטוח, כמו גם הצורך שבהתייחסות לעצם קרות האירוע הביטוחי, הינה סוגיה נכבדה. מבלי לקבוע מסמרות בשאלת היקף התשובה המוקדמת של חברת הביטוח בתשובה לפניית המבוטח, בנסיבות התיק ותשובת חברת הביטוח, מצאתי כי אין התובע נדרש להוכיח את מקרה הביטוח. לפיכך, לא מצאתי לקבוע ממצאים, אף בסוגיה הנכבדה שהעלה ב"כ הנתבעת לגבי ההסתמכות על עדות יחידה של בעל דין לשם הכרעה בסוגיה ( ע"א 761/79 פינקל נ' הדר פ"ד לה(2) 48, 55 ופסיקה נוספת בנושא).

 

5.        אשר לנזק, מאמץ אני את קביעת מומחה הנתבעת (ד"ר ברוך עמרמי), ולפיה זכאי התובע לפיצוי לפי 5% נכות צמיתה. בהתאם לפוליסה,  סכום הביטוח הינו 300,000 ש"ח לכל שנת ביטוח (סע' ח(1)). בהתאם לסע' ח(3) הסכום בנכות חלקית יהיה יחסית לנכות המלאה, כלומר בענייננו, הסכום לו זכאי התובע הינו 15,000 ש"ח.

 

6.        בהתאם לסע' ח(4) לפוליסה, סכום הביטוח יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום תחילת הביטוח ועד יום קרות מקרה הביטוח. יום תחילת הביטוח הינו בהתאם לסע' יא' לפוליסה, 17.2.97. לפיכך, הסכום של 15,000 ש"ח יוצמד למדד המחירים לצרכן החל מיום 17.2.97 ועד ליום 16.6.2005. מתאריך זה ואילך, זכאי התובע להפרשי הצמדה וריבית עד התשלום בפועל. 

 

7.        לפיכך, זכאי התובע לסכום המתקבל בהתאם לשערוך לעיל אשר ישולם לתובע תוך 30 יום. 

 

בנסיבות התיק איני עושה צו להוצאות.

 

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

 

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

 

ניתנה היום י"ז בטבת, תש"ע (3 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

יעקב פרסקי, שופט

 

 

 


 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C40CD759CEEBB546422576A00062590C/$FILE/5DB43C9F4749ABAB4225769D0039A1B6.html
תאריך: 
03/01/10
Case ID: 
6549_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יעקב פרסקי
יעקב פרסקי
עורכי דין : דן שפט יעקב רביבו
דן שפט
יעקב רביבו
Powered by Drupal, an open source content management system