שלמה ג'רפי נ' מ"י


 

   

בתי המשפט


 

עא 001192/07

בית משפט מחוזי באר שבע

 

04/01/2010

 

כב' הנשיא יוסף אלון – אב"ד

כב' השופטת שרה דברת, ס. נשיא

כב' השופט אריאל ואגו

בפני:

 

 שלמה ג'רפי

בעניין:

המערער

בר אשר יקותיאל

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

מינהל מקרקעי ישראל

המשיב

אגברייה הילאל

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

1.         מינהל מקרקעי ישראל (המשיב) תבע בבית משפט השלום את סילוק ידו של המערער ממקרקעין באיזור באר-טוביה.

            נקבע בפסק הדין (כב' השופטת דורון חסדאי), כי המערער, ולפניו אביו, החזיקו כברי רשות בנכס תקופה ארוכה – ללא זכות חוזית או קניינית כלפי ממ"י.

            בשנת 1995 החליט ממ"י להיעתר לבקשת המערער לערוך עמו עיסקה להחכרת הזכויות בנכס – אולם המערער לא עמד בתנאים שנקבעו – וזאת לאורך תקופה של שנים.

            סופו של דבר, בפברואר 1999 הודיע המשיב (ממ"י) למערער על ביטול העיסקה.

            בית המשפט קמא קבע כי יש לראות במערער כמי שהיה בר רשות להחזיק בנכס, עד להודעה על ביטול העיסקה – אולם ממועד זה ואילך אין הוא בר רשות ועל כן הורה על פינוי המערער וסילוק ידו מהמקרקעין.

 

2.         בערעור זה טוען ב"כ המערער כי על אף ביטול העיסקה ועל אף היעדר זכות חוזית או קניינית – היה על בית המשפט קמא לקבוע כי נסיבות החזקתו בנכס מעידות על היותו בר-רשות בלתי  הדירה שאין לפנותו מהנכס.

            טענותיו של המערער נבחנו אחת לאחת בקפידה ובפירוט בפסק הדין קמא.

 

            ממצאי העובדה שקבע בית המשפט קמא מעוגנים היטב בראיות שהובאו בפניו ע"י הצדדים – ומסקנותיו המשפטיות והאופרטיביות של פסק הדין נתמכות כדבעי באותם ממצאי העובדה.

 

            לא מצאנו על כן מקום להתערב בממצאי העובדה או במסקנות המשפטיות שבפסק הדין קמא ועל כן אנו מחליטים לדחות את הערעור.

 

3.         לפנים משורת הדין, לאור ההחזקה רבת השנים שהחזיקו המערער ואביו המנוח בנכס, אנו שבים וקוראים למשיב לבחון האפשרות לעריכת עיסקה חדשה עם המערער ביחס למקרקעין – וזאת בהתאם לכללים הקבועים לעניין זה בהוראות כל דין.

 

4.         סוף דבר – אנו דוחים את הערעור.

            המערער ישלם למשיב הוצאות ערעור זה ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,000 ¤ בצירוף מע"מ.

 

 

ניתן היום ט"ו בכסלו, תש"ע (2 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

 

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

 

_______________                  ____________________                    _______________

  י. אלון – נשיא                              ש. דברת – ס. נשיא                             א. ואגו – שופט

        אב"ד


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/419F7795EA2AF223422576A100515B52/$FILE/F10C847BA0FBD40A4225768000269FD5.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
1192_7
Case type: 
עא
סיווגים
עורכי דין : אגברייה הילאל
אגברייה הילאל
שופטים : כב' השופט אריאל ואגו
כב' השופט אריאל ואגו
Powered by Drupal, an open source content management system