פלורין נדלקו טלקובסקי צ'פריאן נ. מדינת ישראל


 

   

בתי המשפט

עתמ000334/09

עמנ 19/09

בימ"ש לעניינים מינהליים באר שבע


 

05/01/2010


 

כב' השופטת ש.דברת - ס. נשיא

בפני

 

 

 


 

1. פלורין נדלקו טלקובסקי צ'יפריאן דרכון 11578279

2. דז'ורנו מרים

בעניין:

העותרים


 

 ע"י ב"כ עוה"ד דוד אנג'ל


 


 

נ  ג  ד


 


 

מדינת ישראל - משרד הפנים


 

המשיבה


 

באמצעות פמ"ד ע"י עוה"ד ליאור קורן


 


 

פסק דין

 


1.                   העתירה שבפני מכוונת כנגד החלטת המשיבה מיום 15.2.09 להפסיק את הליך איחוד המשפחות - לבקשת אשת העותר - משחיי הנישואין ביניהם עלו על שרטון ולמעשה תמו. 

             העותר שהה בארץ באשרת עבודה כעובד זר  מיום 29.11.01 עד ליום 29.12.05. כחודשיים לפני פקיעת אשרת העבודה הגישה אשת העותר בקשה להליך מדורג עמו על סמך נישואיהם ברומניה  ביום  27.8.05. בעקבות פנייה זו ניתנה לעותר אשרת שהייה א/5 אשר הוארכה, מעת לעת מיום 6.12.05 והסתיימה בסופו של דבר ביום 16.12.08.

עוד טרם הסתיים ההליך המדורג, פנתה אשת העותר ביום 1.2.09 ללשכת האוכלוסין    וביקשה להפסיק ההליך המדורג עם העותר. ביום 9.2.09 הגיע העותר יחד עם אשתו ללשכת האוכלוסין והודיעו שאינם חיים יחדיו. לאור הודעה זו הופסק ההליך המדורג ונמסר לעותר מכתב בו הודע לו כי עליו לעזוב את הארץ עד ליום 23.2.09.

            לבקשת העותר הוארכה שהייתו לתקופה של שבועיים על מנת שיוכל להתייצב לדיונים שיזמה אשתו בבית משפט לעניני משפחה והונפקה לו אשרת תייר ב/2 שתוקפה מיום  11.2.09 ועד ליום 11.3.09.

            ביום 15.7.09 נתפס העותר על ידי משטרת ההגירה והועבר למשמורת. בשימוע שנערך לו ניתן נגדו צו הרחקה ובקשתו להשתחרר ממשמורת נדחתה. על החלטה זו הוגש ערעור מינהלי לבית המשפט המחוזי בתל אביב והועבר לדיון  בבית המשפט המחוזי בבאר שבע (עמ 19/09) והדיון בו אוחד יחד עם העתירה.

 

2.                   טענתו של העותר שמערכת היחסים בינו לבין אשתו קרסה באשמת האשה, תוך שהוא מפרט באריכות את מערכת היחסים בין הצדדים, שאינה רלוונטית לעתירה. מוסיף שהוא עובד בעבודה קבועה עוד טרם נישואיו, שוהה בארץ כשמונה שנים ומעוניין להשאר כאן. מה גם שלאחרונה פגש את העותרת 2 ומעוניין להקים איתה בית בישראל. עוד נטען כי ההחלטה נשוא הערעור לא נומקה, נעדרת פירוט נגועה בחוסר סבירות קיצוני, אינה מידתית ופוגעת בכבוד האדם.  כן התקיימו התנאים הדרושים בסעיפים 5 (א)(1)(2) ו- (3) שכן שוהה הוא בארץ למעלה מ- 3 שנים ביום הגשת הבקשה וקמה לו זכות מכוח האמור בסעיף 7 לחוק האזרחות לאור היותו נשוי לאזרחית ישראלית, ולא ניתן לשלול ממנו זכות זו מטעמים שאינם תלויים בו. בנסיבות אלה, נטען כי יש להאריך את אשרת שהייתו בארץ. כמו כן בית המשפט לעניני משפחה הורה כי על העותר להתייצב לכל ההליכים המתנהלים בענינו בבית המשפט לעניני משפחה.

 

3.                   המשיבה מתנגדת לעתירה וטוענת לשיהוי בהגשתה ולחוסר תום לב והיעדר נקיון כפיים בפניה לבית המשפט שכן העותר הינו שוהה בלתי חוקי מיום 11.3.09. כמו כן  משעלו חיי הנישואין שבין העותר לאשתו על שרטון לא קמה לו זכות עצמאית לאשרת שהייה.

 

4.                   העתירה נגועה בשיהוי ניכר, שכן החלטת משרד הפנים המורה על הפסקת הליך איחוד המשפחות, ניתנה ביום 15.2.09 לבקשת אשת העותר והעתירה שכאן הוגשה רק לאחר כארבעה חודשים, ביום 20.7.09, ודי בכך כדי לדחות את העתירה. עוד לציין שהעתירה הוגשה רק לאחר שהעותר נעצר על ידי משטרת ההגירה, אלמלא כן, ספק אם היתה עתירה זו מוגשת.

5.                   דין העתירה להידחות גם לגופו של ענין. אין לעותר זכות עצמאית לקבלת אשרת שהייה  בארץ. זכותו קמה מכוח נישואיו לבת זוג שהיא אזרחית ותושבת מדינת ישראל. סעיף 7 לחוק האזרחות יש ויקים זכות לבן הזוג לקבל אזרחות אך תנאי לכך שיהיה קשר זוגי כן ואמיתי בין בני הזוג. העותר החל בהליך המדורג מכוח נישואיו לאזרחית הישראלית וכל עוד נמשך קשר הנישואין, הרי שניתן היה להמשיך בהליך המדורג. משפסק קשר הנישואין שבין הצדדים, והעותר ואשתו הודיעו על כך למשרד הפנים, נשמט הבסיס ששימש לתחילת ההליך המדורג ופקעה זכותו של העותר לשהות בארץ.

כדי שבית המשפט יעתר לעתירה ויורה על המשך הליך איחוד המשפחות, על העותר להוכיח קיומו של קשר נישואין, שכן רק מכוחו של קשר נישואין זה וקיומו של תא משפחתי משותף החל ההליך לאיחוד המשפחות. באין תא  משפחתי משותף כפי שהוכח והוברר כאן, אין מקום להתיר את שהייתו של העותר בארץ ולאפשר את התאזרחותו.

ההליך המדורג של נישואין לבן זוג ישראלי נועד לבחון את הקשר שבין בני הזוג ולוודא שמדובר בקשר כן ואמיתי. באותם מקרים בהם סבור המשיב שהקשר אינו קשר כן   ואמיתי קמה זכותו להפסיק את ההליך המדורג. שונה המצב כאן כיון שאין ספק וגם העותר מאשר שאין היום קשר כן ואמיתי בינו לבין אשתו, דרכיהם נפרדו והעותר קשר קשר עם אחרת.

בקשר עם האחרת - היא העותרת שכאן - קשר שמהותו האמיתית לא התבררה, אין כדי  להשפיע על ההחלטה. דין עתירת העותרת להידחות על הסף ולו מפאת העובדה שהעותרים לא פנו למשיב בבקשה להעניק מעמד לעותר מכח מערכת היחסים החדשה שנרקמה עם העותרת.

 

6.                   טענה נוספת לעותר שיש לאפשר המשך שהייתו בארץ כדי להסדיר את מערכת היחסים הרכושית בינו לבין אשתו בגין תביעה שהגיש, הקבועה ליום 7.1.10. תביעה זו הוגשה לא מכבר בהליך יזום ע"י העותר. איני סבורה שיש לאפשר שהייה לאין קץ על ידי הגשת תביעות משפטיות יזומות. הגשת תביעה אינה יכולה להוות מגן או מטריה כנגד גירוש מן הארץ, מה גם שהדיון ממילא קבוע ליום 7.1.10 ותקווה אני שהדיון יסתיים בו ביום. היה ולא  - יוכל ב"כ העותר לפנות לבית המשפט לעניני משפחה ולבקש שמיעת עדות מוקדמת, כפי שהיה עליו לעשות זה מכבר, או ניתן לקיים דיון כזה גם שעה שהעותר שוהה בחו"ל באמצעות שיחת ווידיו ואודיו.

 

7.                   בטענות נוספות של העותר לא מצאתי ממש. לאור התוצאה מתייתר הדיון בערעור המינהלי המתייחס לצו המשמורת. מעבר לנדרש אין מקום להתערב בצו המשמורת לאור החשש הממשי שהעותר ששם לו למטרה להשתקע בארץ לא יעזוב לכשידרש לכך כפי שלא עזב לאחר יום 11.3.09.

סוף דבר – העתירה נדחית. העותרים יחד ולחוד ישלמו הוצאות העתירה ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ש"ח להיום.

 

 

ניתן  היום י"ט בטבת, תש"ע (5 בינואר 2010) בהיעדר הצדדים.

יש לשלוח פסק הדין לצדדים.

______________

דברת שרה, שופטת

 ס.נשיא 


           

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AC5D9DA0483F70C4422576A2006240E4/$FILE/2BDAE85FCD1B8B5D422576A100500B7D.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : דברת שרה
דברת שרה
Powered by Drupal, an open source content management system