כראדי נ. ו.מח.לתכנון ובניה מחוועד-ו מחז-דרום-60/01


 

   

בתי המשפט


 

עפ 005186/08

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע


 

05/01/2010

תאריך:

כב' השופט יוסף אלון

בפני:

 

 

 
 

כראדי אברהם

המערער:


 

י. גבאי

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 


 

ו.מח.לתכנון ובניה מחוז דרום

המשיב:


 

ש. פלץ

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

1.         המערער הורשע בבית משפט השלום בבאר שבע (כב' השופט י . אקסלרד) על פי הודאתו, בעבירות על הסעיפים 145(א), 208 ו-204(א) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 – וזאת בכך שבנה ללא היתר בתחום המושב גבעתי מבנה המורכב מרצפת בטון בשטח 2,500 מ"ר, מקונסטרוקצית ברזל נושאת למלוא היקף השטח האמור ומקירוי המבנה כולו בלוחות פח.

 

בכתב האישום המקורי יוחסו לו בשל מעשיו האמורים עבירות לפי סעיפים 145(א) ו-208 לחוק ובכתב האישום המתוקן, שהוגש בטרם תשובת המערער לכתב האישום, הוסיפה המאשימה ל"הוראות החיקוק" גם את הוראת סעיף 204(א) לחוק.

 

בגזר הדין הוטל על המערער קנס בסכום של 250,000 ¤ שישולם בחמשים תשלומים חודשיים והוא נצטוה להרוס את המבנה.

 

בפנינו ערעורו של המערער על גזר הדין.

 

לטענתו, הודאתו באשמה סוייגה באופן בו הוא לא הודה בחלק מעבודות הבניה שיוחסו לו.

 

עוד נטען על ידו כי שעה שהודה במיוחס לו בכתב האישום הוא לא היה מודע כי בינתיים תוקן כתב האישום על דרך הוספת הוראת סעיף 204(א) לחוק להוראות החיקוק בכתב האישום.


על כן, כך הטענה, לא היה מקום לענישתו ברמת הענישה הקבועה בסיף 204(א). עוד טוען המערער כי גובה הקנס שהוטל עליו מופלג בחומרתו נוכח העובדה שהמבנה המדובר שימש כרפת עוד בטרם עבודות הבניה שביצע, והוא נותר בשימוש חקלאי גם לאחריהן ולמעשה עיקר העבודות ללא היתר התבטאו לטענתו בהחלפת קירוי האסבסט בקירוי פח.

 

2.         לא מצאתי ממש בטענות המערער.

 

בגזר הדין התייחס בית משפט קמא במפורש לסיוג שסייג המערער את הודאתו במעשים המיוחסים לו וציין כי הרשעתו בדין מתייחסת רק לאותן העבודות המפורטות בכתב האישום אשר בביצוען הודה המערער.

 

לאמור – בניה ללא היתר של מבנה גדול ביותר בשטח 2,500 מ"ר בקונסצרוקצית ברזל בעלת מפתחים גדולים ובקירוי המבנה כולו.

 

טענת המערער לענין תיקון כתב האישום טוב היה לה שלא תיטען.

 

התיקון האמור נעשה ע"י המשיבה בטרם השיב המערער לכתב האישום ולאחר דחיות רבות וממושכות שניזומו ע"י סנגורו במתן התשובה.

 

המערער היה מיוצג בייצוג משפטי פעיל ביותר במהלך ההליכים כולם. תשובתו לכתב האישום, לאחר שתוקן, ניתנה מפי סנגורו שהצהיר כי כתב האישום נהיר וברור למערער – ואף המערער עצמו אישר זאת (ר' פרוטוקול בית משפט קמא מיום 02.11.05). במעמד ההודאה בכתב האישום הצהירו הצדדים כי עבודות הבניה בהם מודה המערער משתקפות בצילומים שהוצגו בפני בית המשפט.

 

זאת ועוד, הוראת סעיף 204(א) לחוק, שהוספה ל"הוראות החיקוק" שבכתב האישום – איננה בגדר "עבירה נוספת" – מעבר לאלו שבסעיפים 145(א) ו-208 לחוק בהם הואשם מלכתחילה – אלא מהווה היא את פירוט העונשים אותם מוסמך להטיל בית המשפט על מי שהורשע בביצוע העבירות המנויות בסעיפים 145(א) ו-208 לחוק – בהם הואשם המערער מלכתחילה.

 

3.         בגזר הדין ציין כב' השופט י. אקסלרד כי העבירות בהן הורשע המערער התבטאו "בהיקף בניה רחה ביותר, עמודי ברזל וחומרי בטון באורך 125 מאר ועליהם עמודי ברזל כשכל המבנה הגדול הזה קורה בפח".

 

בדין נקבע כי עבירות בניה בהיקף שכזה מחייבות התיחסות עונשית מחמירה.

 

המדובר בפריקת עול מתמשכת בפרהסיה וקבל עם ועדה ובקריאת תיגר על מטרות היסוד שלמענן נקבעו דיני התכנון והבניה.

 

הדרישה להחמיר בעונשים של עברייני בניה שכאלה נקבעה שוב ושוב בפסיקת בית המשפט העליון (ר' למשל בר"ע 23/83 פד"י ל"ח(ו) 533,536 ע"פ 305/78 המצוטט בע"פ 578/78 פ"י ל"ו(ו) 723, 724, ע"פ 920/85 פד"י מ"א(4) 29).

 

לשם קביעת גובה הקנס – בהתאם להוראת סעיף 219 לחוק – יצא בית משפט קמא מן ההנחה כי שווי עבודות הבניה אינו עולה על הסכומים הנקובים בחוות דעת השמאי שהוגשו ע"י המערער. את סכום הקנס קבע לכמחצית משווי המבנה כאמור – שעה שהקנס המירבי על-פי הוראת סעיף 219(א)(1) הינו כפל השווי של המבנה. זאת בנוסף לשיעורי הקנס הקבועים בסעיף 204(א) לחוק שיכולים היו במקרה דנן להגיע לסכומי עתק נוכח ההתמשכות רבת השנים של השימוש במבנה שנבנה שלא כחוק ע"י המערער סמוך לשנת 2000 ואשר מאז ועד להרשעתו בדין לא נהרס ולא נסתר.

 

בהינתן כל אלה איני מוצא כי גובה הקנס שהטיל בית המשפט קמא מופרז בחומרתו – ודאי שלא ברמה המצדיקה התערבותה של ערכאת הערעור.

 

לאור זאת – אני דוחה את הערעור.

 

מזכירות בית המשפט תשלח העתקי פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

 

ניתן היום כ"ד בתשרי, תשס"ט (23 באוקטובר 2008) בהעדר הצדדים.

 

יוסף אלון - שופט

005186/08עפ 055 שני פוזיילוב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1F8700DAC1308F29422576A200512750/$FILE/C070CE4B3F2F0554422574EB0025825B.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
5186_8
Case type: 
עפ
סיווגים
שופטים : יוסף אלון - שופט
יוסף אלון - שופט
Powered by Drupal, an open source content management system