ד"ר ירון זיקר נ. הלה המכונים


                       

   

בתי המשפט

עב 002091/09

בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע

 

7.1.2010

תאריך:

כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

בפני:

 

 

  

ד"ר ירון זיקר

בעניין:

התובע

חייק אגם

ע"י ב"כ עו"ד:

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

הלה המכונים לבריאות המשפחה בע"מ

 

הנתבעת

בלנקי דני רויטל חן

ע"י ב"כ עו"ד:

 


התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת

נציגת הנתבעת הגב' רחל לוי

נוכחים:

 


פרוטוקול

 

ב"כ התובע:

ההסכם לא הוסבר לתובע שלא ידע קורא וכתוב הוא ידע שהוא עובד במחירים עבור טיפולים. מדובר בעולה חדש. לטעמנו אופן חישוב השכר על פי הסכם זה מנוגד לחוק הגנת השכר לפי סעיף 25 ניכויים בשכר יעשה על פי החוק ולא ניתן לנכות עלויות מעסיק. המעסיק חייב לומר לעובד מה הוא השכר, כאן לא נאמר לו מה השכר. אני לא יכול לדעת מה שכרי כאן הזכויות שלי כעובד נפגעות קשות. אני מקבל טבלה עבור טיפול שורש אני מקבל סכום מסויים ואיני יודע מה בסוף. פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, גמל, דמי נסיעה, הבראה אלו רכיבים שצריכים להתווסף לשכר הנתבעת הפחיתה זאת מהשכר. אם אומרים שאני זכאי בכל מקרה לפיצויי פיטורים והנתבעת אומרת שלטיפול שורש אני מקבל 100 ¤ עבור סכום הפיצויים היא קיזזה מהסך של 100 ¤. הוצאות מעביד צריכים להיות תוספת לשכר ולא פיצויים.

 

נציגת הנתבעת:

כל שלושה חודשים החזרנו לתובע את דמי החופשה.

 

 

ב"כ הנתבעת:

לגבי רישום החופשה אינני יכול להשיב אם עדיין קיים הרישום. הוא לקח יותר ימי חופשה ממה שמגיע לו. הקיזוז אושר על פי פסיקת בתי הדין הארצי צורת חישוב הינה לגטימית ולא מדובר בהסכם מקפח. בצורת העבודה ומאפייני העסק ניתן לקבוע את שכרו של העובד על פי פעולות שהוא מבצע. המעביד רוצה לבדוק אין לו עלויות מעבר למה שהוסכם. לעניין פדיון חופשה הוא מעבר לפעולות. דמי החופשה מתייחסת לשלושה חודשים אחרונות. הוא עבד שלוש משמרות שהוא עבד על פי בחירתו ולפחות פעמיים בשבוע לא עבד. בחודש השלישי שולם מעבר לפעולות שהוא ביצע. לעניין המע"מ יורד ממעביד כי מה שהוא מקבל פר פעולה לא כולל מע"מ והמעביד צריך לשלם את המע"מ הזה. משהו משלם עבור סתימה הוא משלם 200 ¤ שכוללים מע"מ ואז משולם לתובע חלק מתוך ה-200. לגבי הטענה כי התובע היה עולה חדש ולא הבין את ההסכם הוא הגיע אלינו לאחר שבן דודו עבד אצלנו מספר שנים במרפאה והיה לו איזה משהו שעזר לו. בן דוד שלו עבד לפי אותה שיטה והסכם ועדיין עובד. כפי שניתן לראות מידי חודש התובע קיבל פירוט מדוייק של כל הניכויים היורדים לצורך חישוב שכר הברוטו שלו. שם נוכל לראות מה בדיוק יורד. זה מעין הסכם מתחדש שהסכים לכך. הוא קיבל עדכונים תקופתיים בכל פעם שהעלו את התעריף פר פעולה שבו חזרו על ההוראות של ההסכם בצורה בהירה וברורה ופירטו את כל הרכיבים הנחשבים עלות מעביד שדרכם מחושבת שכר ברוטו שלו לומר שהוא לא ידע והוא מקופח והונאה או כל טענה אחרת מוזר. הוא עבד קרוב ל-9 שנים ולא התלונן אף פעם על העניין.

 

לאחר הפסקה

 

ב"כ הצדדים:

אנו מגישים לבית הדין הסכם פשרה אליו הגענו ואנו מבקשים ליתן לו תוקף של פסק דין.

 

 

 

 

 

 

 

פסק דין

 

ניתן בזה תוקף של פסק-דין להסכם אליו הגיעו הצדדים ואשר מסומן באות "א" למעט האמור בסעיף 8 להסכם הפשרה.

 

אגרת בית הדין תוחזר לתובע על פי התקנות.

 

ניתן היום כ"א בטבת, תש"ע (7 בינואר 2010) במעמד הצדדים.

 

                                                                                                                                                                                                                   

יעל אנגלברג-שהם

שופטת

 

 

 


 

 

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/48C2CFF58405B4F7422576A400519396/$FILE/D85D54C3255D2F574225769D001F4934.html
תאריך: 
07/01/10
Case ID: 
2091_9
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : :
:
Powered by Drupal, an open source content management system