בלזנוב יקטרינה נ. אלנדב בע"מ


 

   

בתי הדין לעבודה


 

עב 003414/08

בית דין א.לעבודה ב"ש

 

07/01/2010

 

כבוד השופט יוסף יוספי

בפני:

 

 בלזנוב יקטרינה

בעניין:

התובעת

עו"ד חנדרוס מיכל

ע"י ב"כ עוה"ד


 

 

נ  ג  ד

 


 

אלנדב בע"מ

הנתבעת

עו"ד בן או"ן פלד  משה

ע"י ב"כ עוה"ד


 

פסק דין

 

1.         הצדדים הסמיכו בית- דין  זה לפסוק  על-פי סעיף 79א' לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב] , תשמ"ד – 1984 , החל בבתי הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969.   כן הסכימו הצדדים כי בית-הדין יפסוק ללא נימוקים.

 

2.         בהביאי  בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק זה, אני  פוסק  כדלקמן:

 

א.         הנתבעת תשלם לתובעת סך של 45,500 ¤ נטו, נכון להיום. אם יהא צורך לגלם את הסכום הנ"ל, הוא יגולם על ידי הנתבעת ובלבד שהתובעת תקבל לידיה סך של  45,500 ¤ .

 

ב.         הסכום הנ"ל ישולם לתובעת לא יאוחר מיום 7.3.10 ,ואם לא ישולם במועד זה  יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

 

3.         בפוסקי כך הבאתי בחשבון את כל שנטען בכתבי הטענות ובחומר אשר הוגש ,וכן במהלך הדיון שנערך .

 

4.         אין צו להוצאות.

 

5.         העתק פסק-הדין ישלח לצדדים.

 

ניתן היום כ"א בטבת, תש"ע (7 בינואר 2010) בהעדר הצדדים .

           

 

יוסף יוספי

שופט

 


003414/08עב 734 שוש משיח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2F4AE624E46D1777422576A400526A75/$FILE/1F77D6D793B9ED80422576A40045C425.html
תאריך: 
07/01/10
Case ID: 
3414_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : בן או"ן פלד משה חנדרוס מיכל
בן או"ן פלד משה
חנדרוס מיכל
Powered by Drupal, an open source content management system