(עמר סוזן נ. אברהם יעקב )בתיק עמר סוזן נ. אברהם יעקב


 

   

בתי המשפט


 

בשא004583/09

בית משפט השלום באר שבע

בתיק עיקרי: א   003308/09

07/01/2010

תאריך:

כב' הרשם עדו כפכפי

בפני:

 

 

 


 

אברהם יעקב

בעניין:

המבקש/הנתבע

דנוך משה

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

עמר סוזן


 

המשיבה/התובעת

בר אור מור

ע"י ב"כ עו"ד


 


פסק דין

 

הנתבע עותר למתן רשות להתגונן כנגד תביעה בסדר דין מקוצר לסילוק ידו מהמושכר, שתי חנויות ברח' יוהנה ז'בוטינסקי 12 בבאר שבע בהם מפעיל הוא עסק לממכר שוארמה מיום 01.04.05.

עוד נתבעים דמי שכירות בסך 10,915 ¤ בגין חודשים יולי עד ספטמבר 2009 אשר המחאה בגינם משוכה ליום 01.07.09 חוללה מחמת העדר כיסוי מספיק.

2.         התביעה נסמכת על הסכם מיום 01.04.06 בין הנתבע לתובעת. להסכם צורף נספח, אשר מועד עריכתו אינו ברור, בו נקבע כי השוכר העביר פעילותו והתאגד תחת חברה בע"מ.

יוער כי הנתבע צירף לבקשתו נספח נוסף המקנה לכאורה 4 שנות אופציה עד 31.03.13.

 

3.   יובהר כי הנספחים מפנים להסכם המקורי בו נטל הנתבע התחייבויות אישיות ואף הפקיד שטר חוב לפיכך כאמור בהחלטתי בדיון מיום 12.11.09, אין בסיס לטענת העדר יריבות. המבקש הינו בעל דין יחיד בחברה תחתה התאגד לצרכי מס וממנה משך את ההמחאות אשר חוללו.

 

המבקש חב מכח ההסכם המקורי, הן לתשלום דמי השכירות והן לפינוי הנכס.

התובעת צירפה לתביעתה את הנספח המעיד על שינוי שם השוכר ולא מצאתי כי פעלה בחוסר תום לב. דווקא טענות המבקש להעדר יריבות מהוות שימוש חסר תום לב בזכות דיונית.

 

בתצהיר התומך בבקשתו העלה הנתבע טענות קיזוז אשר מקנות לו, לשיטתו, זכות להמנע מתשלום דמי השכירות הקבועים בהסכם. הנתבע טען כי טרם פרעון ההמחאה אשר חוללה פנה לבעלה ובנה של התובעת והודיע כי עקב ליקויים במושכר ושיפוץ שערך בעלות של 34,000 ¤ מקזז הסכומים מדמי השכירות.

 

עוד טען כי נדרשות לו חשבוניות בגין דמי שכירות לשנת 2009, בגין תשלומים במזומן בסך 72,000 ¤ בתקופת השכירות ובגין רכישת הציוד במועד כניסתו למושכר.

 

5.   הנתבע נחקר ובעדותו הסתבר כי החשבון ממנו משך את ההמחאות עבור דמי השכירות אינו פעיל ולמעשה מיולי 2009 יושב במושכר מבלי לשלם דמי שכירות.

 

בחקירתו הציג הנתבע גירסה מבולבלת באשר לטיב התיקונים אשר ביצע אשר הציגה את טענותיו, אשר מלכתחילה לא היו מפורטות דיין, במערומיהן.

הנתבע טען כי במשך 5 שנים שיפץ "בקטנה" בעלות של 5,000 ¤, 12,000 ¤ פרגולה בשנת 2005-2006, וכשנה טרם התביעה שיפוץ בסך 25,000 ¤.

למרות ההזדמנות בעדותו לפרט התיקונים לא צלח הנתבע לפרט טענת קיזוז אשר לפי הפסיקה ניתן להכיר בה.

 

יתרה מכך, לאור הוראותיו המפורשות של ההסכם אשר אוסרות ביצוע שיפוצים ותיקונים ללא הסכמת המשכיר, ונוכח העדר טענה להסכמה כאמור ובהעדר פירוט, אין בסיס לטענות הקיזוז בגין השיפוצים הנטענים.

 

הוא הדין ביחס לקיזוז בגין חשבוניות מס. בחקירה הוצגו למבקש חשבוניות מס מלאות לשנים 2006 עד 2009. עת עומת הנתבע עם החשבוניות לא היה בפיו כל הסבר. נוכח העדר פירוט מספק וקריסת טענה זו כשל המבקש גם בהוכחת קיזוז בטענה זו.

 

הטענה ביחס לציוד כללית ואינה ראויה כלל להתייחסות וודאי שאינה מקנה זכות לקיזוז.

 

6.   עולה כי על פניו המבקש, אשר נקלע לקשיים כלכליים, בחר לאחר מעשה להעלות גרסה עובדתית חסרת אחיזה במציאות ומנוגדת לדין ולתנאי ההסכם.

 

העובדה כי הפנייה בכתב מטעם הנתבע נולדה רק לאחר חילול השיק מעלה תמיהות באשר לטענותיו אשר ממילא אין בהן כדי להקנות הגנה.

 

שעה שללא זכות שבדין הפסיק הנתבע לשלם את דמי השכירות, הפר הוא את החוזה הפרה מהותית, אשר מקנה לתובעת את הזכות לפנותו.

 

לאור האמור לעיל, בקשת הרשות להגן נדחית וניתן פסק דין בהתאם לעתירות בכתב התביעה.

 

ניתן צו לסילוק ידו של הנתבע מהמושכר ברח' יוהנה זבוטינסקי 12 באר שבע

 

אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע 10,915 ¤ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ביום 28.07.09.

 

כמו כן, ישא הנתבע בהוצאות התובעת בגין אגרת משפט ובשכ"ט עו"ד בסך 6,000 ¤ בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד תשלום ההוצאות ופסיקת שכר הטרחה.

 

פסק הדין לפינוי ניתן להגיש לביצוע מייד אף בטרם יחלפו 30 ימים ממתן פסק הדין.

ניתנה היום כ"א בטבת, תש"ע (7 בינואר 2010) בהעדר הצדדים

                                                                                                            ____________

                                                                                                            עדו כפכפי, רשם

הוקלד ע"י חיה דמרי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0964B7A51282F5BC422576A4005259A7/$FILE/F673DED56C354F4A422576A400293E67.html
תאריך: 
07/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
סיווגים
Powered by Drupal, an open source content management system