ע.יס-אור בע"מ נ. שמעיה


 

   

בתי המשפט

ע"א 3408/09

בית המשפט המחוזי בירושלים

 

07/01/2010

 

כב' השופט ר' כרמל

לפני:

 

 
 

1.  ע.יס-אור בע"מ

2. ניזאר אבו עוואד

בעניין:

המערערים

שניהם ע"י ב"כ עו"ד א' כהן

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

1 . שמעיה הרצל

2 . שירביט חב' לביטוח בע"מ

 

המשיבים

 

שניהם ע"י ב"כ עו"ד טבנצ'יק

 


 

 

פסק דין

 

ערעור על פסק דין של בית משפט השלום (כב' השופטת א' שניידר), מיום 13/7/09 בת.א. 1873/09

 

1.     המערערים הגישו תובענה כנגד המשיבים בנוגע עם נזקים אשר נגרמו בעקבות תאונת דרכים מיום 6/12/07, במסגרתה נפגע רכב סיטרואן של המערערים, כתוצאה, כך נטען, מפגיעת רכב בו נהג המשיב מס' 1. התאונה התרחשה בצומת, ונטען על ידי המערערים כי זו נגרמה עקב כך שהמשיב חצה את הצומת שעה שאור הרמזור בכיוון נסיעתו הראה אדום. המשיבים הכחישו את אחריותם לתאונה והגישו תביעה שכנגד. התביעה והתביעה שכנגד עסקו בנזקי רכוש בלבד. בית משפט קמא, בפסק דינו, דחה הן את התביעה והן את התביעה שכנגד.

 

2.     בערעור המערערים שתי טענות עיקריות: האחת, הצדדים הוזמנו לדיון  מקדמי וחרף זאת, באותו מועד שנקבע לכך, נשמעו ראיות הצדדים ואף סיכומיהם, ובעקבות כך בא פסק הדין בו נדחתה תביעתם. בשינוי יעוד הדיון, נפגעה, לטענת המערערים, זכותם להליך הוגן. טענתם השנייה של המערערים הנה כי פסק הדין ניתן ללא הנמקה, ומשכך, יש לקבל הערעור, לבטל את פסק הדין ולקבל את תביעת המערערים. עוד, ובנוסף, נטען לסתירות מהותיות ועל היות גרסת המשיב מופרכת וחסרת היגיון. אלה מוליכים לכך שיש לקבל את גרסת הנהג שמטעם המערערים שכן, בין היתר, המשיב העיד כי עצר, ראה שהרכבים הבאים מולו נוסעים ישר, וחרף זאת פתח בנסיעה חסרת זהירות לצומת וגרם לתאונה.

 

3.     באשר לטענת המערערים לפיה בהחלטה מיום 24/5/09 הוזמנו הצדדים לדיון שמהותו, כאמור באותה החלטה, הנה ל"ישיבה מקדמית" וחרף זאת נשמעו ראיות הצדדים (נשמעו עדויות הנהגים) ומיד לאחר מכן, ובאותו מעמד, נשמעו סיכומי הצדדים ובכך, כך נטען, יש משום פגיעה בזכות המערערים להליך הוגן, טענה זו אינה יכולה לעמוד: אמנם, בהחלטת בית משפט קמא נקבע כי הצדדים יוזמנו ל'ישיבה מקדמית'. דיון מקדמי נועד לביצוע פעולות מאלה הכלולות בהוראת תקנה 214 י"א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (מדובר בהליך בסדר דין מהיר). בפועל, נשמעו עדויות הנהגים, לאחר מכן נשמעו סיכומים, ובהחלטת בית משפט קמא, שבאה מיד לאחר השמעת הסיכומים, ניתנה לתובעת הזדמנות להגיש תמונות צבעוניות בתוך 14 יום ונקבע מועד להבאת התיק לפני בית משפט קמא "לצורך מתן פסק דין". על כל אלה לא באה, בזמן אמת, כל הסתייגות או התנגדות או הערה מטעם המערערים או בא כוחם אלא להפך: באה הסכמה משתמעת לדרך דיונית זו. על-כן, מנועים המערערים עתה, משנדחתה תביעתם, להעלות השגות אשר לא רק שלא באו מפיהם בזמן אמת, אלא אף הסכימו, בהתנהגותם, לאותה דרך.

 

4.     טענתם השנייה של המערערים יסודה בכך שבפסק הדין של בית משפט קמא נאמר, בחלק הרלבנטי: "לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים ובתמונות, לא ראיתי להעדיף את גרסתו של מי מהנהגים על פני גרסתו של האחר. הואיל ומדובר למעשה בגרסה מול גרסה, ואין בתמונות הצבעוניות כדי לסייע בעניין זה, על כן אני קובעת כי דין התביעה והתביעה שכנגד להידחות".

מסקנותיה של הערכאה המבררת חייבות להיות מפורטות ומנומקות כראוי, ויש להתייחס לטענות המרכזיות של בעלי הדין. מתוקף תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי, רשאית ערכאת הערעור להחזיר הדיון לערכאה הדיונית לבחינה או להתייחסות נוספת, אם כי בדרך זו ראוי להמעיט ככל הניתן: ר' ע"א 1910/07 אברהם מרשי נ' קרן קיימת ל ישראל ואח', פורסם במאגר נבו, פסק דין מיום 29/12/08). ניתן לעשות כן, למשל, "באותם מקרים שבהם פסק הדין אינו בהיר או אינו מנומק דיו ובשל כך מתקשה ערכאת הערעור לברר את הערעור ולהכריע בו" (שם). ועוד, כך נאמר בעניין מרשי, לעיתים נדרשת ערכאת הערעור להורות כי פסק הדין כולו ייכתב מחדש וינומק כדבעי על בסיס חומר הראיות שהוצג (וראה ע"א 377/81 נבואני נ' מדינת ישראל, פ"ד ל"ז (4) 726).  בעניין דידן, לא נכללה בהודעת הערעור עתירה להשבת הדיון לבית משפט קמא לצורך השלמת פסק הדין, אלא באה בקשה להורות על ביטול פסק הדין וקבלת התביעה. אמנם, ראוי היה שבית משפט קמא ירחיב ויפרט מסקנותיו, אולם הכרעתו, אף שהנה תמציתית וחסכונית מדי, אינה טעונה השלמה: בית משפט קמא מצא, לאחר ששמע את ראיות הצדדים ובחן אותן, כי אין ביכולתו להעדיף גרסא אחת על פני רעותה, ומשכך, נדחו התביעה והתביעה שכנגד. על בית המשפט לשאוף למתן החלטה אשר תכריע בין הגרסאות אשר הונחו לפניו, ולמעשה זו אף חובתו של בית המשפט ועליו לעשות כן גם מקום שקבלת ההכרעה נראית בלתי אפשרית. אולם, משמצא בית משפט קמא, בעניין הנדון, כי אין בידו להעדיף גרסא אחת על פני רעותה וכל שבא לפניו, פרט לתמונות, הנן עדויות שני נהגים, כי אז השבת הדיון לבית משפט קמא, בנסיבות כאלה, אינה טומנת בחובה פוטנציאל של הכרעה. כן אין מקום להורות על השבת התיק למותב אחר.

 

בנסיבות אלה, הערעור נדחה.

 

המערערים ישאו בהוצאות המשיבים בסך 7,500 ¤.

 

ניתן  היום כ"א בטבת, תש"ע (7 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

 

המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים.

 

                                                                                

ר' כרמל, שופט

 

קלדנית: רחל אמויאל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A80A330E2541D131422576A40051C0DE/$FILE/3003B6016EC8A270422576A300396C9B.html
תאריך: 
07/01/10
Case ID: 
3408_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : ר' כרמל
ר' כרמל
עורכי דין : א' כהן טבנצ'יק
א' כהן
טבנצ'יק
Powered by Drupal, an open source content management system