מדינת ישראל נ' חברת נידר ואח'


 

   

בתי המשפט

ע"פ 4512/09

בית המשפט המחוזי בירושלים

 

10/01/2010

 

כבוד השופטת מוסיה ארד - נשיאה

כבוד השופט יוסף שפירא

כבוד השופט נ?עם סולברג

לפני:

 

 
 

מדינת ישראל

בעניין:

המערערת

ע"י ב"כ עו"ד אלעד פרסקי

מפרקליטות מחוז ירושלים

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

1. חברת נידר

2. נחום רחמין

 

המשיבים

אסף שיפר

ע"י ב"כ עו"ד

 


פסק דין – משלים

(בהמשך לפסק-דין חלקי מיום 19.12.09)

 

בהתאם למוסכם בין הצדדים, הוסיפו באי כוח בעלי הדין טיעונים לעניין העונש. כמו כן נתקבלה חוות- דעת מאת הממונה על עבודות השירות.

 

המערערת ציינה בטיעוניה כי "לא מדובר במעוטי יכולת" וביקשה כי הקנס שייגזר על המשיבים יהיה "קנס משמעותי". המערערת הוסיפה וטענה כי את עונש המאסר הקל שהוטל על משיב 2 במסגרת הסדר הטיעון, יש לאזן במסגרת קביעת גובה הקנס. עוד טענה המערערת כי מדובר בנאשם שלא אמר אמת בעדותו בבית משפט השלום; כי מדובר בחברה ענקית; וכי אין לייחס חשיבות לכך שהמשיבים לא לקחו את המע"מ לכיסם, שכן המשיבים, ככל הנראה, הפיקו רווח בדרכים אחרות מאופן פעולתם האמור. מנגד טענו המשיבים כי משיבה 1 נתונה בהקפאת הליכים, אינה מצליחה להתאושש, ולא שילמה, מזה זמן, את משכורתו של משיב 2, שערב לחובותיה ואף הזרים מכספיו שלו לחברה. המשיבים הוסיפו כי יש להתחשב בכך שהם זוכו בבית משפט השלום והסכימו להרשעתם במסגרת הסדר טיעון בשלב הערעור. בא כוח המשיבים אמר כי בית המשפט לא קבע שמשיב 2 שיקר בעדותו, וכי המלצת בית משפט זה נבעה, ככל הנראה, מכך שייחס למשיב 2 עצימת עיניים. לבסוף טען בא כוח המשיבים כי לא הוכח שהמשיבים לקחו כסף לכיסם או הפיקו רווח אחר כלשהו כתוצאה מההתנהלות האמורה.

לאחר שהתחשבנו בחומרת העבירות בהן הורשעו המשיבים וכן בנסיבות המיוחדות שהתקיימו במקרה זה ובכללן העובדה שהמשיבים זוכו מאשמה בבית משפט קמא והסכימו בשלב הערעור להרשעתם במסגרת הסדר טיעון, ובעובדה שמשיבה 1 נתונה בהקפאת הליכים, אנו מחליטים להטיל על המשיבים את העונשים הבאים:

משיבה 1 – קנס בסכום של 400,000 ¤ שישולם בעשרה תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.2.10.

 

משיב 2 – מאסר בפועל לתקופה של שישה חודשים שירוצה בדרך של עבודות שירות הכל כמפורט בחוות-דעת הממונה מיום 24.12.09; 12 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 36 חודשים מיום סיום ריצוי עונש המאסר בפועל, כשהתנאי הוא שלא יעבור עבירת מס בתקופה האמורה; קנס כספי בסכום של 80,000 ¤ שישולם לא יאוחר מיום 12.12.10 או 4 חודשי מאסר תמורתו.

 

משיב 2 יתייצב לריצוי עונשו ביום 12.1.10 במפקדת מחוז דרום, יחידה לעבודות שירות, באר-שבע. על משיב 2 להודיע לממונה על עבודות השירות על כל שינוי בכתובת מגוריו. כמו כן עליו לעמוד בתנאי הפיקוח כמצוין בחוות דעת הממונה.

 

המזכירות תישלח העתק החלטה זו לממונה על עבודות השירות.

 

ניתן היום, כ"ד בטבת התש"ע (10 בינואר 2010), בהיעדר הצדדים.

 

נ?עם סולברג, שופט

 

יוסף שפירא, שופט

 

מוסיה ארד, נשיאה

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F76613F216F34606422576A700518663/$FILE/05425F8F1F5EF0BF422576A7002822E6.html
תאריך: 
10/01/10
Case ID: 
4512_9
Case type: 
עפ
סיווגים
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : אלעד פרסקי
אלעד פרסקי
Powered by Drupal, an open source content management system