טואפרה עומר נ' המל"ל


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 002289/09

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת


 

11/01/2010


 

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציגת ציבור (עובדים): גב' ברכה נודלר

נציג ציבור (מעבידים): מר מוני סגל

בפני:

 

 

 


 

עומר טואפרה

בעניין:

התובע

אורן סודאי ואח'

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

נ  ג  ד


 


 


 

המוסד לביטוח לאומי


 

הנתבע

מהלשכה המשפטית

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

פסק דין


 

 

1.         התובע פנה לנתבע ביום 25.12.07 וביקש להכיר בליקוי שמיעה ובטינטון מהם הוא סובל כפגיעה בעבודה.

לטענת התובע, לקה הוא בליקויים האמורים עקב עבודתו בתנאי רעש מזיק כמסגר במקצועו.

 

2.         הנתבע הכיר בליקוי השמיעה ממנו סובל התובע כפגיעה בעבודה ולעניין זה אושרה התביעה עקרונית, כאמור במכתב הנתבע מיום 15.03.09, אולם דחה את התביעה ככל שהיא מתייחסת לטינטון, וזאת מהנימוק שלא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 84א(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק").

 

מכאן התביעה שבפנינו.

 

3.         הצדדים הגיעו לידי הסכמה דיונית, לפיה התביעה תוכרע על סמך מסמכים לאחר הגשת סיכומים בכתב לעניין הסוגייה שבמחלוקת.

 

4.         מטעם ב"כ התובע הוגשו סיכומים בגדרם ביקש כי התביעה תתקבל גם ביחס לטינטון, אשר עומד בדרישות תנאי סעיף 84א(ב)(3) לחוק, ובהקשר לכך היפנה גם למסמכים הרפואיים שצורפו לסיכומיו.           

5.         מטעם ב"כ הנתבע הוגשו סיכומים, בהם נטען כי התובע אינו עונה על  התנאים שנקבעו בסעיף 84א(ב)(3) לחוק, שכן על פי המסמכים שהוצגו אין לראותו כמי שסובל מרעש תמידי באוזניים והפרעה בתפקוד, כמתחייב מהפרשנות הנכונה לאותו סעיף, וכן אין באותם מסמכים כדי להעיד על פניות חוזרות ונשנות כדרישת החוק.

 

            דיון והכרעה -           

6.         השאלה העומדת בפנינו בתובענה זו, הינה, אם כן, שאלת פרשנותו הנכונה של סעיף 84א(ב)(3) לחוק.

סעיף החוק קובע כתנאי להכרה בטינטון כפגיעה בעבודה (בנוסף לשאר התנאים המצטברים שנקבעו בו), ש"הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית".

 

7.         ביום 02/10/08 ניתן ע"י בית הדין הארצי פסק דין המתייחס לשורה ארוכה של ערעורים על פסקי דין של בתי הדין האזוריים הנוגעים לפרשנות שיש ליתן להוראות סעיף 84א' לחוק הביטוח הלאומי והכרה לאורו בליקוי שמיעה וטינטון כנובעים מחשיפה לרעש בעבודה.

            (עב"ל 53/08 ואח', להלן: "עניין ברכליס").

 

בפסק הדין בעניין ברכליס נכללו הנחיות וקביעות ליישום התנאים העומדים בבסיס סעיף 84א' לחוק, כאשר בהקשר לפרשנותו של סעיף 84א(ב)(3) לחוק, ניתנה הדעת בהרחבה, ובין היתר נקבע, כי הפניות החוזרות והנשנות המוזכרות בסעיף 84א(ב)(3) תחשבנה כעונות על תנאיו רק כל אימת שייכלל בהן אזכור של פגיעה בתפקוד, ואין די בכך כי המבוטח יציג אסמכתאות לכך שפנה לטיפול רפואי והתלונן על קיומו של טינטון ממנו הוא סובל, כדי להקים חזקה שהדבר נובע מהפרעה בתפקודו.

 

 

8.         אשר על כן ועל רקע ההנחיות שבפסק הדין, נבחן את התביעה שבפנינו.

מטעם התובע הוצגו מספר רישומים רפואיים המתעדים תלונות על טינטון -

א.        בפניה מתאריך 09.01.07 נמצאו תלונות "על רעשים, ירידה בשמיעה באוזניים בעיקר אוזן שמאל".

ב.                 בפניה מתאריך 16.01.07 צויין כזאת, "החולה סובל מירידה בשמיעה וצפצופים בשתי אוזנים יותר משמאל לדבריו עובד בסביבה רועשת" ובהמשך - "סיבת ההפניה: טנטון דו צדדי".

ג.                   ברישום מתאריך 12.06.07 מופיעים הדברים הבאים –

"סובל מזה 5 שנים מירדיה בשמיעה וטנטון. לאחרונה החמרה בטנטון, ירידה נוספת בשמיעה, עבר בירור שכלל בדיקת שמיעה ובדיקת א.א.ג, לאחרונה החמרה בטנטון אינו מצליח לנוח, מחמיר בלילה".

ד.         ברישום ביקור מתאריך 15.06.07 מתועדת תלונה על טינטון, כאשר באותה פניה מתועדות תלונות ביחס לתפקוד בשל הטינטון ממנו סובל התובע, לאמור -

"טינטון ממושך ללא הפסקה, מטריד, מעצבן, מפריע לישון, פוגע בתפקודו היומיומי".

בהמשך, של אותה פניה, נרשמו הדברים הבאים –

"כפי שהוסבר לחולה בעבר אין טיפול תרופתי לרעשים באוזניים מאחר ומדובר בנזק מחשיפה לרעשים. יש להמנע מחשיפה לרעשים מזיקים. יש לבצע בדיקת שמיעה פעם בשנה. אין צורך בבקורים חוזרים פרט לזה בשל תלונה זו. החולה מתעקש לקבל טיפול תרופתי בגלל שהטינטון מפריע לו מאד, מטריד אותו מפריע לו לישון וכ"ו".

לתובע נרשמה תרופה ע"ש  - "LORIVAN".

ו.         ברישום ביקור חוזר ששימש גם כן להוצאת תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה מתאריך 20.07.07, מתועדות תלונות על טינטון, כדלקמן:

"טינטון ממושך ללא הפסקה, מטריד, מעצבן, מפריע לישון. פוגע בתפקודו היומיומי ממשיך להתלונן על טינטון באוזניים, מטריד מעצבן ומפריע לישון".

בהמשך  של  אותה תעודה, נרשמו הדברים הבאים –

"הוסבר לחולה שאין טיפול תרופתי לטינטון, ניתן בכל זאת על מנת להקל עליו לוריבאן ומודאל. אין צורך בבקורים נוספים לגבי תלונת הטינטון חוץ מבקורת שמיעה שנתית להמנע מחשיפה לרעשים ללא הגנות".

ז.         בחוות דעת מאת דר' חדד שרל, מומחה א.א.ג מתאריך 01.08.07, הימנה נביא קטעים רלבנטים, מתועדות תלונות על טינטון כדלקמן -

            "מר טואפרה הינו מסגר במקצועו מזה שנים, חשוף לרעשים מזיקים במסגרת עבודתו. החל לסבול מירידה בשמיעה וצלצולים קבועים ומטרידים בשתי האוזניים שהלכו והחמירו עם הזמן. לאחרונה הטינטון באוזניים ממשיך ללא הפסקה, מפריע מאד בסביבה שקטה, גורם לאי שקט עם עצבנות יתר ומפריע לו לישון. מר טואפרה מבקש עזרה רפואית להפסקת/הקלת הטינטון.

            דיון:

            ...תלונת הצלצלים באוזניים אמינה ומתאימה לטינטון קבוע מחשיפה לרעשים מזיקים: מר טואפרה תאר בפני טינטון מתמשך וללא הפסקה בשתי האוזניים, בעל אופי דקיק ומטריד, שמתחזק באטימת האוזניים ובתנאי שקט, בעיקר לפני השינה, ומבקש עזרה רפואית להשתקת הטינטון. כל אלה תומכים בטינטון קבוע מחשיפה לרעשים מזיקים.

המלצות:

...כפי שהוסבר לחולה בעבר אין טיפול תרופתי לטינטון באוזניים מאחר ומדובר בנזק שמיעה בעקבות חשיפה לרעשים".

 

בחינת תוכן התעודות כפי שצוטטו לעיל, הובילה אותנו למסקנה כי התובע הניח תשתית מספקת לקביעה לפיה קיים בעניינו תיעוד בדבר תלונות חוזרות ונשנות בגין הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון.

לא מצאנו ממש בטיעוני ב"כ הנתבע, לפיהן מדובר בפניות הסמוכות למועד הגשת התבעיה, שכן תלונות ביחס לטינטון מתועדות על פי הרישומים כבר החל מחודש ינואר – כשנה עובר להגשת התביעה.

אמנם, חלק מהתעודות הרפואיות הנ"ל אינן מתעדות פגיעה בתפקוד עקב הטינטון, אולם דבר ההסבר שניתן לתובע "בעבר" – כפי שהודגש לעיל, ביחס להעדר תרופה לאותה תופעה, מעיד על התמדתו של התובע בהדגשת סבלו וההפרעות בתפקודו, וחיפוש פתרון והקלה לתופעת הטינטון ממנה הוא סובל עובר לפניותיו, ומהווה לדעתינו השלמה לרישומים הקיימים, כך שהם עונים על דרישת סעיף 84א(ב)(3) לחוק.

 

סבורים אנו כי ניתן ללמוד, ממכלול החומר שהוצג, שמצידו של התובע היו תלונות חוזרות ונשנות לפיהן הטינטון מפריע לתפקודו.

 

נוסיף, כי לא קיבלנו את טענת ב"כ הנתבע, לפיה אין לכלול את התעודה הרפואית מתאריך 20.07.07 כנמנית על הפניות הנדרשות במסגרת סעיף 84א(ב)(3) לחוק, באשר אותה פניה לא היתה לצורך קבלת טיפול רפואי כי אם לשם הוצאת מסמך רשמי לצורך הגשת התביעה.

אכן מדובר בתעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, אולם בחינת תוכן אותה תעודה כפי שצוטט לעיל, מעיד על כך שהופקה במסגרת ביקור חוזר בגדרו תועדו בין היתר תלונות התובע ביחס לפגיעה בתפקודו עקב הטינטון אשר התבטא בהפרעה בשינה, הטרדה ועצבנות, תוך מתן הסבר חוזר על ידי דר' חדד ביחס להעדר טיפול רפואי לאותה תופעה.

 

9.       נוכח האמור לעיל אנו קובעים שמשהוצגו בפני הנתבע המסמכים שפורטו, טעה הוא בהחליטו שהתובע לא ענה על דרישות סעיף 84...................... א'(ב) לחוק.

לפיכך התביעה מתקבלת במובן זה שאנו קובעים שיש להכיר גם בטינטון ממנו סובל התובע כנובע מחשיפתו לרעש במהלך עבודתו.

 

5129371

 

5129371

5467831354678313       הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2500 ¤ בצירוף            מע"מ.

 

10.       במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

 

ניתן היום כ"ה בטבת, תש"ע (11 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.


 

 

___________________            ______________            _______________

        ורד שפר, שופטת                  נציג ציבור (עובדים)           נציג ציבור (מעבידים)          

                נשיאה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CF30DCAEEBFAF413422576A80051DFB5/$FILE/96DA91D524D97C174225769A003E6AD0.html
תאריך: 
11/01/10
Case ID: 
2289_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר
עורכי דין : אורן סודאי ואח'
אורן סודאי ואח'
Powered by Drupal, an open source content management system