אסל אהרון נ. אריה גרפי


 א  001306/07

בית משפט השלום ירושלים


 

תאריך:11/01/2010

לפני: כב' השופט אברהם רובין

 

 

 התובע

אסל אהרון

בעניין:


 

ע"י ב"כ עו"ד אבי בן יהודה


 


 

נ  ג  ד


 

 

 

 

הנתבעים

1 . אריה גראפי

2 . ענבל חברה לביטוח

     ע"י ב"כ עו"ד אלון זאואר

3.  אריה חברה לביטוח בע"מ

     ע"י ב"כ עו"ד ש. ברג


 


 

                               נ  ג  ד


 

 

 

הצדדים השלישיים

1. אריה חברה לביטוח בע"מ

2. ג'אן ראובן   

3. כלל חברה לביטוח בע"מ                          


 


 

 ע"י ב"כ עו"ד ש. ברג


 

 

 


 

פסק דין


 

1.      זוהי תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975. התובע, יליד 1942, נפגע בתאונת דרכים מיום 1.11.05 שהיא גם תאונת עבודה. בתחילת הדרך נחלקו הנתבעות בשאלה מי מהן אחראית לפיצוי התובע, ברם לאחר שנשמעו הוכחות וניתנה החלטתי מיום 19.11.09 הסכימו הצדדים על דחיית התביעה נגד אריה חברה לביטוח ונגד צדדי ג'. ענבל אחראית אם כן לפיצוי התובע והמחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלת שיעור הנזק.

2.      מדובר בתובע לא צעיר שגילו 67 שנה. התובע הנו חבר מושב, אשר בעבר גידל פרחים. אין מחלוקת כי עובר לתאונה קיבל התובע קצבת נכות כללית לאחר שהמוסד לביטוח לאומי קבע כי הוא סובל מנכויות בשיעור משוקלל של 72% ומאובדן כושר השתכרות בשיעור של 75% לצמיתות. חרף מגבלותיו הקשות וגילו הלא צעיר עבד התובע עובר לתאונה אצל שכנו ששמו אסולין. לדברי התובע הוא סייע לאסולין בסידור ענייניים מנהלתיים שונים מול הרשויות. התובע נבדק על ידי אורטופד שמינה בית המשפט, ד"ר לילינג, ונקבעה לו נכות של 25% אשר רק מחציתה קשורה בתאונה. דהיינו, עקב התאונה נגרמה לתובע נכות בשיעור של 12.5% בגין "הגבלה בינונית עד קשה בתנועות עמוד השדרה הצווארי". המומחה לא נחקר, כך שממצאיו בעינם עומדים. על רקע האמור נבחן את הנזקים שנגרמו לתובע עקב התאונה.

3.      כאב וסבל

על פי הדין ונתוניו האישיים של התובע אני פוסק לו בראש נזק זה סך שך 15,522 ¤ נכון להיום.

 

4.   הפסד שכר בעבר

כאמור, עובר לתאונה עבד התובע אצל מר אסולין תמורת כ- 1,500 ¤ לחודש. התובע העיד בבית המשפט כי הוא ממשיך לעבוד אצל מר אסולין עד היום באותו שכר. התובע העיד שמר אסולין שילם את שכרו גם בתקופת אי הכושר לאחר התאונה. במצב דברים זה לא הוכח שנגרם הפסד שכר בעבר. התובע אומנם טוען כי עובר לתאונה הוא התכוון לבקש מאסולין לטפל לו בטרקטורים ובכך להעלות את שכרו לסך של 4,000 ¤ לחודש, ברם טענה זו לא הוכחה. אכן, התובע עשה רושם של אדם מהימן שהוא "מלח הארץ", ובכל זאת כדי להצליח בטענה ששכרו היה אמור לעלות אלמלא התאונה היה עליו יש להציג בפני בית המשפט ראיות ממשיות, ואין די בתצהיר התובע לעניין זה. כך למשל, מי לידנו יתקע שלנוכח מגבלותיו הפיסיות של התובע שאינן קשורות בתאונה הוא היה עומד במעמסה הפיסית של טיפול בטרקטורים? וכיצד נדע שאסולין היה מוכן לשלם לתובע סך של 4,000 ¤ כפי שקיווה התובע? אשר על כן, הטענה בדבר השתכרות צפויה בסך 4,000 ¤ נדחית.

לאור כל האמור אין מקום לפסוק פיצוי בגין הפסד שכר בעבר.

 

5.   הפסד כושר השתכרות

מדובר בתובע קרוב לגיל הפנסיה אשר סבל מנכויות קשות עוד לפני התאונה. יחד עם זאת, אין חולק על כך שהתובע עבד לפני התאונה והוא עובד באותה עבודה גם כיום. ואולם, דווקא בשל גילו של התובע ונכויותיו הקודמות יש סיכון שהנכות עקב התאונה בהצטרפה לנכויותיו הקודמות תקצר מעט את תוחלת שנות עבודתו של התובע. התובע טוען שיש להעמיד את נכותו התפקודית על שיעור של 25%, אולם טענה זו לא משכנעת, הן משום שאין לה בסיס בחוות דעתו של המומחה, והן משום שאין לה בסיס בעובדות, שהרי התובע ממשיך בעבודתו הקודמת למרות שחלפו כבר ארבע שנים מאז התאונה. אשר על כן, בראש נזק זה אני פוסק לתובע פיצוי גלובאלי בסך 9,000 ¤ נכון להיום.

 

6.   עזרת הזולת לעבר ולעתיד

התובע הצהיר כי עקב התאונה הוא סבל מחרדות וסיוטים והוא נזקק לעזרת בני משפחתו במשך כשלושה חודשים (סעיף 35 לתצהיר). התובע מעריך את שוויה של עזרה זו ב- 10,000 ¤. התובע מוסיף ומצהיר כי בבעלותו משק שכולל בין היתר שני בתים מחסן וגינה. לדברי התובע ערב התאונה הוא ביצע בעצמו את כל פעולות האחזקה והטיפול במשק, ואילו עתה הוא יזדקק לעזרה בשכר לשם כך (סעיפים 38-36 לתצהיר). טענות התובע לא נסתרו בחקירה הנגדית. יחד עם זאת, יש לזכור, מחד, כי התובע סבל מנכויות קשות גם לפני התאונה, ומאידך שנקבעה לו עקב התאונה נכות לא זניחה שמן הסתם יש לה השלכות תפקודיות, כיוון שעסקינן בנכות אורטופדית. במצב דברים זה, הפיצוי שיפסק צריך לשקף את העזרה שניתנה בעבר סמוך לתאונה ואת העזרה העודפת שלה יזקק התובע בעתיד מעבר לעזרה שלה היה נזקק ממילא גם ללא התאונה. לנוכח שיקולים אלו אני פוסק לתובע בראש נזק זה סך של 10,000 ¤ נכון להיום.

 

7.      הוצאות בעבר

התובע טוען כי הוציא הוצאות לצורך נסיעות ברכבו הפרטי לטיפולים רפואיים (סעיפים 33-32 לתצהיר). טענה זו לא נסתרה בחקירת התובע והיא הגיונית בשים לב לנכות שנקבע לתובע, ובשים לב לעובדה שהוא לא גר בסמוך לבית חולים. כמו כן, התובע טוען כי הוא הוציא הוצאות על השתתפות עצמית בטיפולים רפואיים, אם כי הוא לא הציג קבלות לעניין זה. אשר על כן, אני פוסק לתובע בראש נזק זה סך של 3,000 ¤ נכון להיום.

 

8.   ניכוי תשלומי המל"ל

עסקינן בתאונת עבודה. התובע קיבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה בסך של 3,430 ¤ ומענק נכות בסך 3,472 ¤. התובע טוען שאין להפחית מהפיצויים את דמי הפגיעה ששולמו לו מן הטעם שהמומחה מטעם בית המשפט אישר לתובע תקופת אי כושר ארוכה יותר מאשר התקופה שבגינה שולמו דמי הפגיעה. טענה זו אינה מקובלת עלי. הכלל הוא שיש לחשב את הפיצויים לרבות הפסדי השכר בעבר, ומהסכום המתקבל יש להפחית את שקיבל התובע מהמל"ל עקב התאונה. לעניין זה אין משמעות לעובדה שתקופת דמי הפגיעה קצרה מתקופת אי הכושר שקבע המומחה. הנתבעת טוענת כי יש להפחית מסכום הפיצוי את מענק הנכות המלא שהיה משולם לתובע אילו פנה בזמן למוסד לביטוח לאומי. גם טענה זו אינה מקובלת עלי בהינתן העובדה שלא מדובר במזיק שהוא המעביד, ובהינתן העובדה שהנתבעת לא צפויה לתביעת שיבוב של המל"ל בגין יתרת המענק שלא שולמה בפועל (ראו –ת.א שלום י-ם). 6986/02 שמואל יגאל נ' ביטוח חקלאי – פורסם באתר נבו; ע"א 714/80 גולדברגר נ' בסה פ"ד לז (3) 1091 ע"א (מחוזי – י-ם) 3251/02 ש. יוסף בע"מ נ' עטואן פורסם באתר נבו).

 

9.   סיכום

לנוכח כל האמור אני פוסק כי על הנתבעת 2 לשלם לתובע את הסכומים שלהלן:

כאב וסבל                                 -           15,522 ¤

הפסד כושר השתכרות               -             9,000 ¤

עזרת הזולת לעבר ולעתיד         -           10,000 ¤

הוצאות בעבר                           -           3,000 ¤

                                                             ____________

                                                                       37,522 ¤         

 

מסכום זה יש לנכות את דמי הפגיעה ומענק הנכות שקיבל התובע בפועל בערכם היום. לסכום המתקבל יש להוסיף את סכום האגרה ששילם התובע בערכו היום וכן שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% בצירוף מע"מ כחוק.

 

ניתן היום כ"ד בטבת, תש"ע (10 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

                                                                               

אברהם רובין, שופט


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D7EECFE541D84B65422576A80051E07D/$FILE/019704D6115A7CB44225769B00414412.html
תאריך: 
11/01/10
Case ID: 
1306_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : אברהם רובין
אברהם רובין
עורכי דין : אבי בן יהודה אלון זאואר ש. ברג
אבי בן יהודה
אלון זאואר
ש. ברג
Powered by Drupal, an open source content management system