מיכאל שרעבי נ. בהא אלדין סלים


   

בתי המשפט

PAGE  1

בש"א 5086/08

בתיק עיקרי: ת.א.  9518/07

בבית המשפט המחוזי בירושלים

לפני:    כבוד השופט אהרן פרקש


 

14/01/2009


 


 


 

 

 


 

מיכאל שרעבי

בעניין:

המבקש

התובע


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 


 

1 . בהא אלדין סלים חאלד אסעיד

ע"י ב"כ עו"ד משה שפירא

 

2. אקרם פראג'

3. יאסין אחמד

4. מוסטפא אברהים סלאמה

5. סלאמה חסן

6. סלאמה יאמנה

7. דאהוד עליאן סאלם בדאח סלאמה

ע"י ב"כ עו"ד ג'וני שחאדה

 

 

8. עבד אלחמיד עאסי מחמוד עבדאללה יאסין.

9. סוריה בת עבד אלעזיז מחמוד עבדאללה יאסין

ע"י ב"כ עו"ד אוסאמה רגבי

 

 

10. חדיג'ה אברהים

11. יורשי מוסא נג'יב עיסא יאסין

ע"י ב"כ עו"ד ג'ורג' סמעאן

 

 

12. מחמוד דאהוד מחמוד חליל

ע"י ב"כ עו"ד קאזם כיואן

 

13. הודה עווידה

14. מוחמד בדוי עומר קווסמי

ע"י ב"כ עו"ד עמאד עווידה

 

15. מוחמד חמיס אחמד אלנאבי ואדי

16. י.ע. הצמיחה 2006 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד משה נעים

 

 

17. פקיד הסדר המקרקעין למחוז ירושלים

18. רשם המקרקעין ירושלים

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

 

19. מוחמד עבדאללה חליל יאסין

20. עבדאללה חליל עבדאללה יאסין

ע"י ב"כ עו"ד קאזם כיואן


 

המשיבים

הנתבעים


 


 


 


 

פסק דין

 

1.         לפניי בקשת המבקש-התובע למחיקת התובענה ללא צו להוצאות, תוך שמירת האפשרות לשקול הגשתה לאחר שתושלם חקירה משטרתית המתנהלת בעניינים נשוא התיק. עוד עותר המבקש להחזר אגרת בית המשפט.

2.         בהחלטה מיום 9.12.08 הוריתי למשיבים-הנתבעים להגיש תגובתם לבקשה, ולמבקש ניתנה זכות תשובה לתגובות המשיבים.

3.         בעקבות ההחלטה האמורה הוגשו שלוש תגובות:

א.     התגובה הראשונה, מטעם ב"כ נתבעים 10 ו-11, עו"ד ג'ורג' סמעאן, בה עתר לדחיית התובענה תחת מחיקתה, ולחלופין מתן אורכה לפרק זמן קצוב בו יתאפשר למבקש להגיש תביעתו שוב, שלאחריו תידחה התובענה, ולחלופין מחיקתה תוך קביעה כי הגשת התובענה שוב תותנה בהפקדת ערך הנכסים נשוא התביעה. כמו כן עתר לפסיקת הוצאות ושכ"ט נוכח היקף ההשקעה בתיק, אלא אם יסכים המבקש לדחיית התובענה ולא למחיקתה. עו"ד סמעאן הדגיש, כי הגיש בקשות שונות לדחיית התובענה על הסף, לשמיעת עדות מוקדמת של הנתבעת 10 שהינה אישה מבוגרת, ועוד.

ב.      התגובה השנייה, מטעם ב"כ נתבעים 2-7, עו"ד ג'וני שחאדה, וגם בה נתבקשה דחיית התובענה תחת מחיקתה, בנימוק שמדובר בהליך מתקדם לאחר הגשת תצהירים מטעם המבקש ומטעם חלק מהמשיבים, כאשר קו ההגנה נפרס לפני המבקש. עוד נטען, כי על המבקש היה לחזור בו מהתובענה עוד בראשיתה, כאשר נתבעים רבים טענו לזיוף מסמכים עליהם סומך המבקש בתביעתו. גם הסכום שנקבע בתמורה לעסקה נשוא התובענה הוא מגוחך, כך הטענה, והיה צריך להאיר נורה אדומה אצל המבקש. עוד נטען, כי בתיק התקיימו דיונים רבים והוגשו בקשות שונות שהצריכו תגובות, וכי הנתבעים 2-7 התחייבו לשלם לבא-כוחם סך של 2,500 דולר כל אחד, ולפיכך יש לחייב את המבקש בשכ"ט בסך של 17,500 דולר. לא צורף הסכם שכ"ט (על אף שצויין כי הוא מצורף, ועל אף החלטתי מיום 28.12.08).

ג.       התגובה השלישית, מטעם ב"כ הנתבעים 12, 19 ו-20, עו"ד קאזם כיואן, והיא למעשה בקשה למתן פסק דין אשר ימחק או ידחה את התביעה, משום שטרם התקבלה כל הודעה מטעם התובע-המבקש על ייצוגו בתביעה, כפי שנדרש לעשות על פי החלטת בית המשפט. כן התבקש לפסוק הוצאות עבור כל נתבע בנפרד בהתחשב בעבודה המשפטית שהושקעה בתיק. בתגובה צוין, כי נתבעים 12 ו-20 הם תושבי חוץ, וכי נתבע 12 הגיע לישראל פעמיים בעניין התביעה, ונתבע 20 הגיע לישראל פעם אחת.

4.         המבקש לא הגיש תשובה לתגובות המשיבים, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן.

5.         יצויין, כי המבקש הגיש בקשתו למחיקת התובענה גם לגבי התובענה שהגיש בת.א. 2304/08 בבית משפט זה, וכב' השופט ר' יעקובי נעתר לה, ומחקה? ללא צו להוצאות (פסק דין מיום 4.1.09).

6.         לאחר ששקלתי את הבקשה והתגובות לה הגעתי לכלל מסקנה כי יש למחוק את התובענה, כבקשת המבקש. אינני סבור כי יש מקום לדחות התובענה, שכן בשלב זה אין למנוע מהמבקש מלהגיש תובענה חדשה בעתיד, לאחר שיתקבלו מימצאי חקירת המשטרה בעניינים נשוא התיק ובטענות הנוגעות לזיוף המסמכים עליהם סמך בתביעתו. יש להניח כי המבקש יעשה שימוש זהיר באפשרות הגשת התובענה שוב, ולא יגישה מבלי שיהא בסיס לתביעתו. בכך מצטרף אני למסקנתו של כב' השופט יעקובי.

7.         עם זאת אני סבור, כי יש לחייב את המבקש בהוצאות המשיבים, באופן חלקי.  המדובר בתיק מורכב, שהחל בדרך של תובענה בהמרצת פתיחה נגד הנתבע 1 לבדו (ה"פ 5432/06). הנתבעים הנוספים ביקשו להצטרף לאחר שנודע להם על הגשת התובענה, בהקשר למקרקעין שהם טוענים לזכויות בהם. חלק מהמשיבים הגישו כתבי תשובה. לאחר קיום מספר דיונים מקדמיים לא קצרים הועברה התובענה לפסים של תובענה רגילה, והנתבעים הגישו כתבי הגנה. כן הוגשו בקשות שונות אשר הצריכו מתן תשובות על ידי הצדדים. בנוסף הוגשו תצהירי עדות ראשית על ידי התובע ועל ידי הנתבע 1. במצב דברים זה, ועל מנת שהנתבעים לא ייצאו נפסדים נוכח ההוצאות שהוציאו לצורך התגוננות מפני התובענה, אני רואה לנכון לחייב את המבקש-התובע בהוצאותיהם. עם זאת, פסיקת ההוצאות תיעשה על הצד הנמוך נוכח חזרתו של המבקש-התובע מהתביעה בהמלצת בית המשפט (ראו פר' מיום 27.10.08). 

8.         לפיכך אני מורה כי המבקש-התובע יישא בהוצאות המשיבים-הנתבעים כדלקמן:

נתבע 1:                        סך כולל של 7,000 ¤.

נתבעים 2-7:                סך כולל של 15,000 ¤.

נתבעים 8-9:                סך כולל של 5,000 ¤.

נתבעים 10-11:            סך כולל של 5,000 ¤.

נתבעים 12, 19, 20:      סך כולל של 7,500 ¤.

נתבעים 13-14:            סך כולל של 5,000 ¤.

נתבעים 15-16:            סך כולל של 5,000 ¤.

נתבעים 17-18:            סך כולל של 5,000 ¤.

מחצית מסכום ההוצאות שנפסק תשולם על ידי התובע תוך 30 ימים מהיום, והמחצית השנייה תשולם על ידי התובע, רק אם יגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה או בשל עילה דומה נגד הנתבעים.

9.         סיכומו של דבר. התביעה בת.א. 9518/07 נמחקת, והמבקש ישא בהוצאות המשיבים כמפורט בסעיף 8. בהתאם, אני מורה על מחיקת הערות האזהרה, צווי עיקול, צווי מניעה וכו' שנרשמו במסגרת התיק העיקרי והבש"אות השונות.

10.       הדיון הקבוע ליום 22.1.09 – מבוטל.

11.       לעניין האגרה תנהג המזכירות בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007, בהתחשב בשלב בו נמחקה התביעה.

12.       המזכירות תשלח ההחלטה לכל הצדדים.

 

ניתנה היום, י"ח בטבת תשס"ט (14 בינואר 2009), בהעדר הצדדים.

 

אהרן פרקש, שופט


 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A0FB5FE25DDDEB84225753E00562F39/$FILE/7B4293B0C9024FC94225753D0043A7C4.html
תאריך: 
14/01/09
Case ID: 
5086_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : אהרן פרקש
אהרן פרקש
עורכי דין : אוסאמה רגבי ג'וני שחאדה ג'ורג' סמעאן משה נעים משה שפירא
אוסאמה רגבי
ג'וני שחאדה
ג'ורג' סמעאן
משה נעים
משה שפירא
עמאד עווידה
קאזם כיואן
Powered by Drupal, an open source content management system