זיאד סופיאן נ. בוראן


 

   

בתי המשפט

א  010159/07

בית משפט השלום ירושלים

13/01/2010

תאריך:

כבוד השופט מ?שה בר??עם

לפני:

 

 


 

זיאד סופיאן אמצרי

בעניין:

התובע


 

בר חן

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 


 

בוראן קדח


 

הנתבעת

אגבאריה מאג'ד

ע"י ב"כ עו"ד


 


 


 

פסק-דין

 

בהמשך להחלטתי מיום 14/9/09 ועל יסוד הסכמת הצדדים למתן פסק דין בפשרה, על פי הקבוע בסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, ללא נימוקים ובתנאים עליהם הוסכם (פרוט' מיום 29/6/09, עמ' 1, ש' 19-16) ולאחר שבחנתי את כתבי הטענות על נספחיהם, התרשמתי מתצהירי הצדדים וסיכומיהם, שקלתי את כל השיקולים הרלוונטים, המשפטיים והעובדתיים, הערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהם, התחשבתי בשיקולי צדק, הוגנות וסבירות, כמו גם בעצם מתן ההסכמה לפסיקה בפשרה, הגעתי לכלל מסקנה, כי חרף קיומן של עילות פינוי, כנגד הנתבעת, יש מקום, בנסיבות העניין, ליתן לנתבעת, סעד מן הצדק, בכפוף לתשלום סך של 5,000 ¤, אשר ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים, בסך של 1,000 ¤ כל אחד, החל מיום 15/2/2010 וב- 15 לכל חודש עוקב. אי תשלום הסכום האמור, כולו או חלקו, במועדים שנקבעו (ואיחור של 7 ימים לא יהווה הפרה), ישלול מהנתבעת מתן הסעד מן הצדק ויזכה את התובע בסילוק ידה מהמושכר ומבלי שיידרשו הליכים נוספים, לפינויה. יובהר, כי תשלום הסכום שנקבע, כולל, בין היתר, את סילוק יתרת חוב דמי השכירות, בגין המושכר ועד ליום  31/12/09.

 

 

המזכירות תעביר את הסך של 3,250 ¤ שהופקדו בקופת בית המשפט, לידי התובע ובאמצעות בא כוחו.

 

בנסיבות הענין ומשפסק הדין ניתן בפשרה ולנוכח תוצאת פסק הדין, תישא הנתבעת באגרת המשפט ושכ"ט עו"ד התובע, בסך של 1,500 ¤, בצירוף מע"מ כחוק.

 

ניתנה היום 13 בינואר, 2010 (כ"ז בטבת תש"ע) בהעדר הצדדים

 

 

מ. בר-עם , שופט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/12A5861DBD6275E5422576AA00521ABC/$FILE/402413D1CD9F4E07422576AA002FFFA2.html
תאריך: 
13/01/10
Case ID: 
10159_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מ. בר-עם
מ. בר-עם
עורכי דין : אגבאריה מאג'ד בר חן
אגבאריה מאג'ד
בר חן
Powered by Drupal, an open source content management system