מרים איתנה מכמל נ' חב' פזגז בע"מ


 

   

בתי המשפט

ע"א 5003/10

בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כב' השופט רפאל יעקובי

 

 

 המערערת

מרים איתנה מכמל

בעניין:


 

 

       נ  ג  ד

 

 

המשיבה

חברת פזגז בע"מ

 


 

 

פסק דין

 

1.         עניינו של פסק דין זה בערעור על החלטת כב' הרשם של בית משפט זה לחייב את המערערת בהפקדת ערבון בסך 2,000 ש"ח כתנאי לדיון בבר"ע 1087/09. במסגרת אותה בר"ע מבקשת המערערת ליתן לה רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות, אשר דחה תביעה שלה נגד המשיבה וחייב את המערערת בהוצאות.

 

2.         לאחר עיון בכתב הערעור החלטתי לדחותו על אתר, ללא צורך בתשובה של הצד השני. זאת על יסוד מה שקבע בית המשפט העליון בבש"א 661/08 גולדבליט נ' מעלות הנביאים (החלטה מ-31.3.08) ובבש"א 11157/02 מורגנשטיין נ' מלמד (פסק דין מ-1.1.03 והחלטה מ-4.3.03), וגם כדי להימנע מאפשרות של חיוב המערערת בהוצאות נוספות.

3.         החלטת כב' הרשם היא מאוזנת ושקולה, ועם כל ההערכה שניתן לחוש כלפי המערערת (על יסוד מה שמצויין בכתב הערעור) אין במה שנאמר בכתב הערעור כדי להצדיק התערבות בהחלטה זו. כדי להפיס את דעתה של המערערת אוסיף, כי אף מבלי שהדבר צויין במפורש בהחלטה שביסוד הערעור, הרי שהאמירה בדבר סיכויי הצלחה שאינם גבוהים מבוססת על הפסיקה המנחה לעניין בקשות רשות ערעור על פסקי דין של בתי המשפט לתביעות קטנות, לפיה ברוב המקרים כלל לא תינתן רשות ערעור (ראו למשל בר"ע (מח', י-ם) 75/08 ארקיע נ' קורח (החלטה מ-3.4.08) ובר"ע (מח', י-ם) 1120/09 ארנסטי נ' סגל (החלטה מ-30.12.09) ועוד).

 

4.         כאמור, הערעור נדחה, ללא צו להוצאות.

 

5.         כדי לאפשר למערערת להיערך בעקבות פסק דין זה, ניתנת ארכה להפקדת הערבון בבר"ע 1087/09, באופן שאם חרף כל שנאמר תעמוד המערערת על בר"ע 1087/09 היא תהיה רשאית להפקיד את הערבון עד 27.1.10. היה ולא יופקד ערבון עד מועד זה – תימחק הבר"ע.

 

 

ניתן בהעדר הצדדים היום, כ"ז בטבת תש"ע (13 בינואר 2010).

המזכירות תשלח את פסק הדין אל המערערת ואל המשיבה.

 

 

רפאל יעקובי, שופט

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4BBB10748C849653422576AA0051D5A1/$FILE/A5ACA513528A5F78422576A9004B4222.html
תאריך: 
13/01/10
Case ID: 
5003_10
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
Powered by Drupal, an open source content management system