הראל חב' לביטוח בע"מ נ. סרי


 

   

בתי המשפט


 

א  019846/08

019846.1/08

בית משפט השלום ירושלים


 

15/01/2010


 

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

לפני:

 

 

 


 

הראל חב' לביטוח בע"מ

בעניין:

התובעת והנתבעת שכנגד

עו"ד טל דנציגר

ע"י ב"כ 


 


 

נ  ג  ד


 


 

סרי איברהים


 

הנתבע והתובע שכנגד

עו"ד סועאד ריאד

ע"י ב"כ 


 


 

פסק דין

 

1.         תביעה ותביעה שכנגד הוגשו בגין נזקי שני רכבים שהיו מעורבים בתאונת דרכים, בצומת מרומזר.

            התובעת הגישה תביעת שיבוב וטענה לאחריותו של הנתבע לתאונה ואילו הנתבע, טען לאחריותו של הנהג המבוטח (להלן-"נהג התובעת") לתאונה וטען לנזקיו בגינה, בתביעה שכנגד. 

 

2.         שמעתי את עדותו של נהג התובעת, על נסיעתו בנתיב השמאלי לכיוון רח' קרן היסוד מול תחנת הדלק ועל פגיעתו של רכב הנתבע ברכבו, בהגיעו מנתיב נגדי לו ובהתפרצותו,  לצומת. נהג התובעת העיד כי למרות שהוא ראה את מצג הרמזור של הנתבע מיד לאחר קרות התאונה שהראה ירוק, אין בכך כדי להעיד שהנתבע נסע באור ירוק. לגירסתו,  הנתבע החל ליסוע שמאלה באור אדום ואילו הוא נסע באור ירוק (עמ' 3 שורות 19-25 ועמ' 4 שורה 11). נהג התובעת הוסיף ואמר כי הוא ראה מרחוק שמצג הרמזור ירוק וכשהגיע לצומת, הרמזור היה עדיין הראה ירוק.

 

3.         הנתבע העיד מנגד על נסיעתו באור ירוק בהיותו ראשון ברמזור וללא רכב מאחוריו. לדבריו הוא לא נכנס לצומת מיד עם קרות התאונה והתאונה, התרחשה בנתיב השמאלי של נהג התובעת (עמ' 5 שורות 16-4). בהמשך דבריו אמר הנתבע כי הוא נכנס 3 מטר לתוך הצומת (עמ' 5 שורה 17).

            לדברי הנתבע, שוטרות שהיו בצומת בסמוך למקום התאונה עקב ביצוע עבודות במקום אישרו באוזניו כי הרמזור הראה לו ירוק ובהתאם לכך, נהג התובעת אף התנצל באזניו על התאונה.

             הנתבע אמר, כי הוא ניגש עם מצלמה לצלם את מצג הרכבים, אך השוטרות אמרו לו שאין צורך בכך. על כך, לא שמעתי מפי השוטרות ועולה תהייה על הימנעותו בצילום המצלמה בידו.

 

השוטרת הגב' מישעלי העידה על כך ששמעה את פגיעת הרכבים ומיד הביטה ברמזור.  מצג הרמזור הראה ירוק לדבריה, לרכבו של הנתבע שהגיע מרח' דוד המלך ואילו מצג הרמזור לתובע הראה אדום. כך גם העידה השוטרת על התנצלותו של נהג התובעת באומרו: "שלא ראה" (עמ' 1 שורות 17-13).

 

השוטרת הגב' אוחנה העידה בדומה לחברתה על מצג הרמזור, שהראה ירוק לנתבע ואדום לתובע ועל פגיעת רכבו של הנתבע בצדו של רכב התובעת מצד שמאל, ובכנף. שתי השוטרות לא זכרו שהיתה נוכחות של אנשים אחרים בצומת, ומעדותם עולה כי הרכבים הוזזו ממקומם, בסמוך לאחר התאונה.

 

עד נוסף לתאונה הוא מר בן-משה. למרות עדותן של השוטרות, שלא זכרו שהיה עד ראייה לתאונה, השתכנעתי מעדותו של העד, כי הוא אכן היה במקום התאונה בהתרחשותה. הדבר, מתיישב עם עדותו של נהג התובעת ועם עדותו של הנתבע שהעידו שהיה אדם נוסף במקום. העד, העיד על הימצאותו של רכב הנתבע לפניו בצומת בעת שהוא המתין לצורך פניה שמאלה. לדבריו, הנתבע החל בנסיעה באור אדום ומיד לאחר מכן פגע ברכבו של נהג התובעת. העד, תאר את תחלוף הרמזור המורה לנוסעים לכיוון  דרך בית לחם אשר הראה ירוק ואשר היה בו כדי להטעות את הנוסעים שמאלה, אשר תחלוף הרמזור עבורם הראה אדום (עמ' 7 שורות 13 -6).

 

הפועל שעבד בצומת העיד גם הוא מטעם הנתבע ואמר כי ראה שתחלוף הרמזור לנתבע, הראה ירוק. 

 

על מנת להכריע בשאלת האחריות לתאונה, בחנתי את נזקי הרכבים. רכב  התובעת, ניזוק  בחזית הרכב בצד שמאל ובדופן הקדמית השמאלית. נזקי רכבו של הנתבע, הם בחזית הרכב,כפי שעולה מחוות דעת השמאים. כך גם התחשבתי, במיקום התאונה בצומת לפי התשריטים שהוגשו בהודעת נהג התובעת על התאונה ובתשריט נ/1 שהוגש ע"י העד בן – משה. בנוסף לכך, על פי עדויות הנהגים, התאונה התרחשה בסמוך לרמזור הכניסה לצומת, אשר ממנו החל הנתבע בנסיעתו לצומת. נהג התובעת, חלף כבר בשלב זה עובר לתאונה, על פני חלק מהצומת כפי שעולה מהעדויות ומהתשריטים.

 

בשים לב למיקום התאונה ולמיקום נזקי הרכבים ולעדויות, על מצג הרמזור אשר העדים הבחינו בו, כל אחד בנקודת זמן אחרת, אני קובעת כי תחילת כניסתו של נהג התובעת לצומת, היה אמנם בירוק. אך זאת, לאחר שנהג התובעת ראה קודם לכן מרחוק את מצג האור הירוק, והיה עליו לחשוש מתחלופו למצג אדום מיד עם כניסתו לצומת. לפיכך, לא עלה בידי נהג התובעת לחלוף על פני כל הצומת באור ירוק והיה עליו להבחין ולהתאים את נסיעתו, לכניסתו של הנתבע לצומת, בעת שהרמזור הראה לו ירוק. 

 

לא השתכנעתי מעדות השוטרות, כי הן ראו את מצג הרמזור שהראה אדום בתחילת נסיעתו של נהג התובעת לתוך הצומת, כי אם בקרות התאונה לאחר ששמעו את רעש הפגיעה בגינה. בנקודת זמן זו, הוכח כי הרמזור הראה אדום לנהג התובעת ואילו לנתבע, המצג הראה כבר ירוק. הדבר מתיישב עם עדותו של נהג התובעת על מצג ירוק לנתבע מיד לאחר התאונה.

 

למרות מצג הרמזור הירוק של הנתבע, היה עליו להתאים את נסיעתו לתנועה בצומת ולכניסתו של נהג התובעת לצומת בנסיעה ממולו, בפרט כאשר מעדותו עולה כי הוא ראה את הרכב המגיע מולו בתוך הצומת. לא בכדי, תיקן הנתבע את עדותו באומרו בתחילה כי הוא כלל לא נכנס לצומת ובדבריו לאחר מכן שהוא נכנס כבר מס' מטרים לצומת . בשלב זה, לא עלה כבר בידו כדבריו, למנוע את התאונה. גם כאשר מצג הרמזור ירוק לנהגים,  היה עליהם "לקחת לידיהם " את הזכות לכניסה לצומת רק לאחר שווידאו שהתנועה מאפשרת להם  ליסוע בביטחה לצומת.

 

בנסיבות אלו אני קובעת כי האחריות לתאונה, מוטלת על שני הנהגים, בשיעור של 50% כל אחד.

 

כל אחד מבעלי הדין הוכיח את נזקי רכבו בהגשת חוות דעת של שמאי מטעמו והנזקים המפורטים בהן, מתיישבים עם נסיבות התאונה.

 

בהתאם לקביעותי על שיעור האחריות, אני מחייבת את הנתבע בתשלום פיצוי לתובעת בגין נזקיו והוצאותיו בסך של 13,356 ¤ .

 

התובעת, תשלם לנתבע את נזקי רכבו והוצאותיו לשכר טירחת השמאי בשיעור של 50% מהם, בסך כולל של 9,721 ¤. הנתבע, לא הוכיח את הוצאותיו לנסיעות ועל השבתת הרכב  ולפיכך, נידחה רכיב תביעה זה . כמו כן אינני מחייבת את התובעת בתשלום פיצוי לנתבע בגין עוגמת נפש בהיעדר נזקי גוף, לנוכח אופי הפגיעה ברכבו.

 

בהתאם לתוצאות, כל צד ישא בהוצאותיו וניתנת הרשות לביצוע קיזוז, על פי קביעותי.

 

 

 

 

 

 

התשלומים, ישאו ריבית והפרשי והצמדה ממועד התאונה ביום 6.7.08 ועד ליום התשלום בפועל. 

 

עותק פסק הדין ישלח לצדדים.

 

ניתן היום כ"ט בטבת, תש"ע (15 בינואר 2010) בהיעדר הצדדים

 

                                                                                ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת

קלדנית: מ.א.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/717877F125D6B8EE422576AC005128F6/$FILE/EB1B36BA223DE412422576A70028F441.html
תאריך: 
15/01/10
Case ID: 
19846_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : טל דנציגר סועאד ריאד
טל דנציגר
סועאד ריאד
Powered by Drupal, an open source content management system