אבו קוידר נ' שר הפנים


 

   

בתי המשפט


 

עתמ 001646/09

בית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהלים

 

21/01/2010

 

כבוד השופט ד"ר יגאל מרזל

לפני:

 

 1. אסמהאן אבו קוידר ת.ז. 080235534

2. אחמד עטיה אבו קוידר ת.ז. 948211834

בעניין:

העותרים

ע"י ב"כ עו"ד ר' שלופה ואח'

 


 

נ  ג  ד


 

1. שר הפנים

2. מנהל מינהל האוכלוסין

3. מנהל לשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית

המשיב

ע"י פרקליטות מחוז ירושלים

 

 

 


פסק דין

 


1.         לפי הסכמת בעלי הדין (בדיון שנערך לפני ביום 13.1.2010) ועל פי המלצת בית המשפט, נמחק בזאת ההליך שבכותרת. נותר עניין ההוצאות. במרכזו העובדה כי העותרים לא פנו לוועדת ההשגה לזרים טרם הגשת העתירה.

 

2.         שקלתי את טענות בעלי הדין בנדון ומסקנתי היא, כי בנסיבות המקרה על העותרים לשאת בהוצאות המשיבים. אין חולק בדבר החובה למצות הליכים טעם פנייה לבית המשפט בכגון דא, ובמובן זה העתירה בעניין הנדון טרם פנייה לוועדת ההשגה לזרים אכן הקימה עילה לכאורה לדחיית ההליך על הסף. סעיף 4(ב) לנוהל ועדת השגה לזרים (נוהל מס' 1.5.0001, מיום 26.3.09) קובע אמנם, כי הודעה של רשות האוכלוסין לפונה בדבר סירוב בקשתו בעניינים שבסמכות הנציב "תציין את קיומה של אפשרות השגה לנציב", וכזאת לא נעשה במקרה זה. אלא שהמשיבים טענו שהעותרים ידעו על הנוהל ואפשרות ההשגה ואף בטיעון לפני לא סתרו העותרים ידיעה זו ואף הוסיפו כי הם מייצגים עותרים רבים ומהווים "מעין עותר ציבורי".

 

3.         בנסיבות אלו, היה על העותרים למצות ההליכים טרם הפנייה לבית משפט זה. משלא עשו כן – ורק בדיון ועל פי המלצת בית המשפט הסכימו למחיקת ההליך, לא עמדו העותרים בנטל המוטל עליהם להראות שהחזרה מן העתירה בשלב זה פוטרת אותם מהחובה לשאת בהוצאותיו של בעל הדין שכנגד, שנדרש להליך (ראו למשל בג"ץ 7944/04 לוכסמבורג תרופות בע"מ נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 5.1.05)). כך ככלל וכך בפרט שעה שגם בשלבים המוקדמים של הליך זה ידעו העותרים על הפגם בעתירתם ולא פעלו לייתור ההליך בלא צורך בקיום דיון.

 

4.         הבקשה לחיוב העותרים בהוצאות מתקבלת אפוא. בשים לב לחזרתם מן העתירה בשלב מוקדם בלא טיעון לגופו של עניין; אך גם נוכח כתבי הטענות שוהגשו ולו בעניין הסילוק על הסף, נקבע חיוב ההוצאות על סך של 3,500 ¤. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום מתן החלטתי זו ועד לתשלום בפועל.

 

5.         רשמתי לפני את בקשת העותרים כי עניינם לפני ועדת ההשגה – לכשיוגש – יתברר במהרה. באין נתונים נוספים לעניין משך הטיפול בבקשתם – משזו כלל לא הוגשה כאמור – לא מצאתי מקום לקביעה נוספת בעניין זה.

 

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום ו' בשבט, תש"ע (21 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

 

 

 

 

ד"ר יגאל מרזל, שופט

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B6D84F2A5A31F2C4422576B2005162F1/$FILE/3F53AD734E49E8B3422576AA004A23C8.html
תאריך: 
21/01/10
Case ID: 
1646_9
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : ד"ר יגאל מרזל
ד"ר יגאל מרזל
עורכי דין : ר'
ר'
Powered by Drupal, an open source content management system