גיא אילון נ. פרו ויד בע"מ


 

   

בתי הדין לעבודה

עב 007912/08

בית דין א.לעבודה ת"א

 

24/01/2010

תאריך:

כב' הרשמת בר"ג-הירשברג רחל

בפני:

 

 

גיא אילון

בעניין:

תובע

עו"ד אלמדון אסתר

ע"י ב"כ

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

1 . פרו ויד בע"מ

2 . אהוד קלינסקי

 

נתבע

עו"ד תמרה פלד

ע"י ב"כ

 


פסק דין

 

1.         הצדדים הסמיכו את ביה"ד לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

 

2.         לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני ולטענות הצדדים בכתב ובעל פה הגעתי לכלל הכרעה כמפורט מטה.

 

3.         הנתבעים  ישלמו  לתובע בתוך 30 יום מיום שיומצא לנתבעים פסק הדין סכום כולל של 11,000 ¤ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 19.6.2008 ועד למועד התשלום בפועל.

 

4.         הנתבעים ישלמו לתובע הוצאות שכ"ט באת כוחו בסך 1500 ¤ + מע"מ. לא ישולמו הוצאות המשפט בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעים פסק הדין ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום בפועל.

 

ניתן היום 24 בינואר, 2010 (ט' בשבט תש"ע) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                    ____________________

                                                                                    בר"ג-הירשברג רחל, רשמת

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AC2D9634095FDEFD422576B50051E626/$FILE/4E16ABCC26513D55422576B50035D1FE.html
תאריך: 
24/01/10
Case ID: 
7912_8
Case type: 
עב
סיווגים
עורכי דין : אלמדון אסתר תמרה פלד
אלמדון אסתר
תמרה פלד
Powered by Drupal, an open source content management system