לירן רז נ. בטוח לאומי-סניף


 

 

 

בתי הדין לעבודה

בל 002926/08

מספר תיק:

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב יפו

 

25/01/2010

כב' השופטת נטע רות

בפני:

 


 

נ.צ. מר גיורא בשור

נ.צ. מר יצחק אורטמן

 

 

התובע

לירן רז

בעניין:

 

נ  ג  ד

 

הנתבע

המוסד לביטוח לאומי

 

 

ע"י  ב"כ  עו"ד אורית הרצוג

 

פסק דין

1.    השאלה שהובאה לפתחנו הינה – האם בתקופה שבין 1.6.03 לבין 10.6.06 היה התובע תושב ישראל, אם לאו.

שאלה זו התעוררה בעקבות פנייתו של הנתבע לתובע לתשלום חוב הנובע מאי תשלום דמי ביטוח בגין התקופה מושא המחלוקת. תקופה אשר לטענת הנתבע היה התובע במעמד של תושב.

 

2.    גרסת התובע היתה, כי במהלך התקופה מושא המחלוקת הוא התנדב וחי בחווה בדרום פורטוגל, בה עסק בחקלאות אקולוגית ואורגנית. לדבריו, כל חייו, קשריו החברתיים והתעסוקתיים התנהלו בחווה.

 

התובע הציג לביה"ד מכתב שנכתב על-ידי אימו המציין כי בתקופה מושא המחלוקת הוא עבד בהתנדבות בחווה החקלאית הנ"ל, כאשר במהלך אותה תקופה הנ"ל הקשר בין התובע לבין אימו התנהל באמצעות שיחות טלפון אחת לחודש ובביקור קצר שערך התובע בארץ לאחר כשנתיים. זאת, עקב מחלתה של סבתו.

בנוסף, הציג התובע מכתב שנכתב לטענתו על-ידי חברתו, המלמד על כך שהוא חי עימה בתקופה מושא המחלוקת בחו"ל וכן, הציג מכתב המלצה מהחווה, המאשר כי התובע עבד בהתנדבות וחי בחווה בתקופה מושא המחלוקת.

 

3.    במהלך חקירתו הנגדית ביום 23.9.09 העיד התובע כי לא היתה לו אשרת עבודה בפורטוגל וכן העיד - וזאת בניגוד למסמכים שצירף והציג בפני ביה"ד – כי הוא קיבל שכר מהחווה.

בנוסף העיד התובע, כי הוא שהה בפורטוגל עם ויזת תייר וכי הוא לא שכר ולא קנה דירה בפורטוגל.

במהלך החקירה הנגדית של התובע הוצגו לביה"ד שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל עליו חתם התובע (ראה – נספח נ/1) וכן מכתב שכתב התובע לנתבע מיום 15.12.07, בו נכתב, בין היתר, כי יש בכוונתו של התובע לרדת מהארץ ולחזור להתיישב בפורטוגל (ראה - נספח נ/2).

 

yyy הכרעה

נקדים ונציין כי לאחר שבחנו את חומר הראיות, הגענו למסקנה כי דין התביעה להדחות וכי אכן צדק הנתבע בקביעתו לפיה, התובע היה תושב ישראל בתקופה מושא המחלוקת.

להלן נימוקינו:

 

4.    כידוע, המבחן העיקרי להיותו של אדם תושב הוא היכן היה מרכז חייו של אותו אדם, זיקתו למקום זה והיכן ניתן לראות את המקום שבו הוא נמצא (ראה – דב"ע נו/286-0 צפריר אביוב נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לא 376; להלן: "ענין אביוב").

 

בענין אביוב הוסיף ביה"ד וקבע כי קביעת "הזיקה" או המקום "שבו הוא חי" וש"זה ביתו" נעשית על-פי התשתית העובדתית, בשים לב למכלול הנסיבות ובכלל אלה יתן ביה"ד את הדעת לנסיבות הבאות: רכישת מקום מגורים בחו"ל, קבלת רשיון עבודה קבוע, עבודה במקום עבודה קבוע משך פרק זמן משמעותי, ניתוק של קשר כלכלי כלשהו עם ישראל.

ביה"ד ציין כי כל אלה, בין היתר, יכולים להעיד בנסיבות מסוימות על חוסר זיקה לישראל והעתקת מרכז החיים למקום אחר בחו"ל.

 

עוד יוער, כי בפרשת אביוב נדרש ביה"ד באופן ספציפי לנסיבות בהן המבוטח שהה בחו"ל, בין היתר, למטרות לימודים, תוך שהוא מטעים כי אף הנתבע לא טען כי בתקופת הלימודים איבד המבוטח את זיקתו לישראל.

כן יוער, כי בענין אביוב נקבע כי המבוטח שהה בחו"ל משך תקופה של כ- 5 שנים - מתוכן שלוש שנים למטרות לימודים ושנתיים למטרות עבודה בעבודות מזדמנות – וכי יש לראות בו "תושב". זאת, בין היתר, מהטעם שהוא לא רכש דירת מגורים בחו"ל, לא קיבל רשיון עבודה קבוע ולא עבד במקום עבודה קבוע בחו"ל.

 

5.    קל וחומר כי כך הם פני הדברים במקרה שבפנינו, עת שהתובע לא היה כלל בעל רשיון עבודה בחו"ל, כאשר מהמסמכים שהציג לביה"ד עולה כי הוא גם לא עבד בחו"ל, אלא עסק בהתנדבות ושעה שעולה כי התובע לא רכש דירת מגורים בחו"ל ואף לא שכר דירה וכי הוא לא הקים משפחה בחו"ל.

במקרה דנן עולה, כי במהלך כל תקופת שהותו בחו"ל רכש התובע למעשה הכשרה בחו"ל בתחום החקלאות וזאת, בתמורה לעבודה בהתנדבות ובכך אין שונה מצבו של התובע ממצבו של תושב הנוסע לחו"ל לתקופה זמנית למטרת לימודים, כפי שהיה בענין אביוב.

 

גם הטענה של התובע לפיה, יש בכוונתו לרדת מהארץ ולשוב לפורטוגל, אינה אלא טענת סרק. זאת, ככל שינתן משקל כלשהו לכוונה זו לצורך ההכרעה בשאלת התושבות. שכן, מאז שב התובע לארץ ועד היום חי התובע בישראל.

 

6.    נוכח כל האמור, אנו קובעים אפוא כי יש להעדיף את עמדת הנתבע לפיה, היה מקום לראות בתובע תושב ישראל בתקופה מושא המחלוקת ולפיכך אנו דוחים את התביעה.

 

7.    המזכירות תשלח העתק מפס"ד זה לצדדים בדואר.

 

ניתן היום, י' בשבט, תש"ע (25 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.


 

נטע רות, שופטת

 

נ.צ. מר יצחק אורטמן

 

נ.צ. מר גיורא בשור

קלדנית: דפנה ענוה-רז

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AACA1470BFA7EA32422576B600621F25/$FILE/35E12602E0C5BBB3422576400027D297.html
תאריך: 
25/01/10
Case ID: 
2926_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אורית
אורית
Powered by Drupal, an open source content management system