מירב שמעון נ. המאגר הישראלי


בתי-המשפט

 


 

א  012332/06

בית משפט השלום ירושלים

26/01/2010

 תאריך:

כב' השופט א' דראל

לפני:

 

 מירב שמעון

בעניין:

התובעת


 

נ  ג  ד


 

1 . המאגר הישראלי לביטוח רכבי - ה"פול"

2 . איתן פיטוסי

3 . קרנית- הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

הנתבעים

 

 


פסק דין

 


1.                   התובעת, ילידת 1970, נפגעה בתאונת דרכים, שארעה ביום 18.8.2005. בין הצדדים הוסכם כי למרות המחלוקת בשאלת החבות יינתן פסק דין הקובע את הנזק שנגרם לתובעת והנתבעת מס' 1 תישא בו כמימון ביניים.

2.                   ד"ר מ' יצחקי מונה מומחה רפואי בתחום האורטופדיה. בחוות הדעת שהגיש הוא מציין כי לתובעת נכות של 10% בשל מגבלת תנועה בכתף. בתארו את המגבלה מסביר המומחה כי קיימת מגבלה באבדוקציה ובפלקסיה של הכתף וכן קושי מסוים להביא את הזרוע לאוזן הנגדית. המומחה קבע נכות זמנית עד ליום 17.11.05.

3.                   התובעת בעלת תואר ראשון ושני בחינוך והוא עובדת בגן לחינוך מיוחד במשרד החינוך. בהסמכתה היא מאבחנת דידקטית.  לאחר התאונה היא נעדרה מהעבודה ממועד תחילת שנת הלימודים ועד ליום 28.10.05.

4.                   בתצהיר היא מתארת כי היא סובלת מהגבלה בתנועות ומאי יציבות של הכתף; קושי בהרמת היד; קושי בהושטת היד למקומות מרוחקים או עמוקים; כאבים בירכיים וכי נותרה לה צלקת המכערת את הירך. היא עומדת על קושי שיש במאמץ גופני הכרוך בהרמת הילדים, עיסוק בקישוט התקרה והקירות ובעבודה בתנועה עם הילדים. מחקירתה הנגדית הוברר כי היא עובדת במשרד החינוך 16-17 שנים (עמ' 34 לפרוטוקול).

5.                   התובעת מבקשת פיצוי עבור ערך הפדיון של ימי המחלה, הגריעה מכושר ההשתכרות, עזרת הזולת, הוצאות והנזק הלא ממוני.

6.                   לאחר בחינת טענות הצדדים אני פוסק לתובעת פיצוי לפי הפירוט שלהלן:

א.      כאב וסבל  - בהינתן הנכות שנקבעה וימי האשפוז אני פוסק לתובעת סכום של 17,500 ¤ בהתאם לחישוב שנעשה בתחשיב הנזק מטעמה.

ב.      הפסד שכר בעבר -  לתובעת נגרם הפסד הנובע מערך הפדיון של ימי המחלה בתקופה שבין 1.9.05 ל- 28.10.05. בהינתן כי בתקופה זו היו גם החגים, הרי שמדובר במספר מצומצם של ימים – ובהתחשב בכך שערך הפדיון הוא בין 6 ל- 8 ימי עבודה על כל 30 ימי מחלה ובהיוון המתבקש – אני פוסק סכום של 1,500 ¤.

ג.        גריעה מכושר ההשתכרות -  התובעת עובדת קבועה במשרד החינוך ללא שהייתה ירידה כל שהיא בשכר אותו היא משתכרת למרות הנכות; מנגד עבודתה של התובעת כגננת בחינוך המיוחד כוללת גם היבטים פיזיים. בהביאי בחשבון שיקולים אלה אני פוסק לתובעת סכום של 85,000 ¤. להשלמת התמונה אציין כי תחשיב המבוסס על הנכות (10%); השכר עובר לתאונה ללא שערוך (7,538 ¤) עד הגיע התובעת לגיל 67 (מקדם – 225) – מגיע לסכום של כ- 170,000 ¤.

ד.      עזרת הזולת -  התובעת נזקקה לעזרה בתקופה הסמוכה לתאונה ולטענתה היא תזדקק לעזרה גם בעתיד. בהינתן כי תקופת אי הכושר נמשכה  למעלה מחודשיים ובהתחשב בצורך העתידי בעזרה, גם אם בהיקף מזערי, אני פוסק לתובעת סכום של 7,000 ¤ ברכיב זה.

ה.      הוצאות – אני פוסק לתובעת סכום של 1,000 ¤ עבור ההוצאות הרפואיות והוצאות הנסיעה.

 

7.                   לסיכום, אני מחייב את הנתבעת מס' 1 לשלם לתובעת סכום של 112,000 ¤. לסכום יצורף שכר טרחת עורך דין בגובה של 13% בתוספת מס ערך מוסף וכן החזר האגרה ששילמה התובעת עם הגשת התביעה. לסכום האגרה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שבו שולמה.

 

ניתן היום י"א בשבט, תש"ע (26 בינואר 2010) בהיעדר הצדדים.

המזכירות תעביר את פסק הדין לידי באי כוח הצדדים.

 

                                                                                             

א' דראל, שופט

 

 

 

 


 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9B717AE4BABAE071422576B70051DCEC/$FILE/3753F7D4EADD4748422576B6004E2552.html
תאריך: 
26/01/10
Case ID: 
12332_6
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : א' דראל
א' דראל
Powered by Drupal, an open source content management system