הראל חב' לביטוח בע"מ נ. בן שלמ


 

   

בתי המשפט


 

א  007794/09

בית משפט השלום ירושלים


 

27/01/2010

תאריך:

כבוד השופטת מירית מי-דן

לפני:

 

 


 

הראל חב' לביטוח בע"מ

בעניין:

התובעת

עו"ד אביעד יעקב

ע"י ב"כ


 


 

נ  ג  ד


 


 

1 . בן שלמה שמעון

2 . חב' בני יעקב במלאי למסחר


 

הנתבעים

עו"ד גיא-דרור רוית

ע"י ב"כ


 


 


פסק דין

 

בפני תביעה במסגרתה עותרת התובעת כי בית המשפט יורה לנתבעים להשיב לה תגמולי ביטוח מכוח פוליסה שהוציאה בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים.

 

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על דרך הפשרה על-פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984. בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את התביעה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

 

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוגשו על ידי הצדדים לתיק בית-המשפט, שמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני בדיון שנערך ביום 27.1.10, ולאחר שהבאתי בחשבון את טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבעים, ישלמו לתובעת, לסילוק סופי ומלא של כל תביעותיה נגדה כמפורט בתובענה, סכום כולל של 2,000 ¤.

 

 

הסכום האמור לעיל ישולם בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום לכתובת ב"כ התובעת לפי כתב התביעה, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

 

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים.

 

ניתן היום י"ב בשבט, תש"ע (27 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

מירית מי-דן, שופטת

 

 

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CCFEFC223C62DB3D422576B80051B763/$FILE/F6B2094952ACD271422576B8003D720A.html
תאריך: 
27/01/10
Case ID: 
7794_9
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מירית מי-דן
מירית מי-דן
עורכי דין : אביעד יעקב גיא-דרור רוית
אביעד יעקב
גיא-דרור רוית
Powered by Drupal, an open source content management system